Skip to main content

Taggar

Nu går det utmärkt att ställa krav på miljömärkning!

Nu går det utmärkt att ställa krav på miljömärkning!

Nyheter   •   Feb 04, 2018 18:00 CET

​Den nya svenska upphandlingslagen möjliggör för en upphandlande myndighet att direkt hänvisa till en särskild märkning. Svensk Sigill Naturbeteskött är den enda märkningen som genom en tredjepartscertifiering säkerställer att köttet kommer från djur (lamm- och nötkött) som betat på de svenska naturbetesmarkerna såsom strandängar, alvar, ljunghedar och skogsbeten.

Stort intresse för Naturbeteskött från Östergötland

Stort intresse för Naturbeteskött från Östergötland

Nyheter   •   Dec 15, 2017 13:36 CET

Ett 40 tal lantbrukare visar intresse för att vara med och ta fram ett Naturbeteskött från Östergötland. Det är både lamm - och nötköttsproducenter med tillgång till Naturbetesmarker som erbjuds stöttning i kommunikationen av mervärden och identifiering av praktiska och ekonomiska flaskhalsar i produktionen. Projektledare Anna Jamieson höll 3 uppskattade start-träffar i regionen under december.

Färsk film om de svenska naturbetesmarkerna!

Färsk film om de svenska naturbetesmarkerna!

Nyheter   •   Nov 20, 2017 16:51 CET

Naturbeteskött i Sverige har gjort en film som presenterar de svenska naturbetesmarkerna och några av de unika ekosystemtjänster de bidrar med. Under 49 sekunder får ni följa med över gröna strandängar med betande kor och kalvar, till hagmark med tackor och lamm. Åk med! Film: Simon Håkans Cam Works Producent: Anna Jamieson, Tumbo gård

Naturbetesbönder 2017 - Ny rapport om hjältarna som sköter de ovärderliga svenska betesmarkerna.

Naturbetesbönder 2017 - Ny rapport om hjältarna som sköter de ovärderliga svenska betesmarkerna.

Nyheter   •   Nov 16, 2017 15:03 CET

Ola Jennersten har träffat 11 av de familjer som med sina betesdjur vårdar delar av Sveriges naturbetesmark. De berättar om sina jordbruk, om byråkratin, om snåriga regelverk och om vad som kan – och måste – bli bättre. Rapporten presenterar i fyra punkter vad som behöver göras för att dessa marker ska öka. Ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och föreningen Naturbeteskött i Sverige

Utrymme för mer kött från betande djur

Utrymme för mer kött från betande djur

Nyheter   •   Sep 22, 2017 12:28 CEST

Enligt ​Jordbruksverket rapport kommer 52,1% av det nötkött vi konsumerar från Sverige. Motsvarande siffra för lammkött är 22,5%. Tyvärr saknas det statistik på hur mycket av nöt- och lammköttet vi konsumerar som kommer från djur som har betat ute. Det finns utrymme för att många fler djur vårdar våra naturbetesmarker och blir till ett hållbart köttval.

Visst vill korna vara ute - och helst på natten!

Visst vill korna vara ute - och helst på natten!

Nyheter   •   Apr 21, 2017 11:10 CEST

En ny rapport från en forskargrupp i Canada visar att kor har stark motivation att vistas utomhus även om de får färskt foder serverat inomhus. Motivationsgraden mättes genom att korna fick puffa upp en fjäderbelastad grind för att nå sitt mål. Starkast motivation att gå ut hade korna efter kvällsmjölkningen.

Vi betalar gärna mer för Naturbeteskött och bevarandet av den svenska hagen

Vi betalar gärna mer för Naturbeteskött och bevarandet av den svenska hagen

Nyheter   •   Mar 23, 2017 12:19 CET

Vi är villiga att betala upp till 20 procent mer för naturbeteskött, visar en undersökning gjord av Karl-Ivar Kumm, ekonom på SLU. Mest villiga att betala är kvinnor, medelålders och äldre samt stadsbor. Naturbetesmarker kan även påverka fastighetsvärdet. Mäklare anser att en villa omgiven av betesmark kan sjunka i värde med upp till 200 000 kronor om betet upphör och markerna växer igen.

Naturbetesbönder får Örebro kommuns Miljöpris!

Naturbetesbönder får Örebro kommuns Miljöpris!

Nyheter   •   Mar 16, 2017 09:40 CET

Stefan och Torbjörn Eriksson mottog den 9 mars Örebro kommuns miljöpris för sina insatser för biologisk mångfald och kulturmiljöers bevarande på gården Gymninge i Vintrosa. – Vi är väldigt glada över utmärkelsen och ser det som ett kvitto på att det vi gör är viktigt. Det är roligt att bli uppmärksammad för det man gör och att fler ser det som positivt för djur, människas och miljö.

 Linköpings skolbarn hjälper till att skapa en grönare framtid vid lunchbordet!

Linköpings skolbarn hjälper till att skapa en grönare framtid vid lunchbordet!

Nyheter   •   Mar 07, 2017 15:47 CET

Den 9 mars serveras skolbarnen i Linköping köttsoppa gjord på Naturbetesfärs. Lars-Johan Nilsson ,Skogs Skattegård har fött upp djuren och Bjursunds Slakteri levererat köttet. Christoffer Cedergren på Linköpings kost och Restaurang, skriver på Facebook: " I mars månad är vi stolta och glada över att kunna servera nötfärs från djur som har betat inom kommunen. Kan det bli mer lokalproducerat?"

Grattis Linköpingsbor - ni får Naturbeteskött på Nyårsmenyn!

Grattis Linköpingsbor - ni får Naturbeteskött på Nyårsmenyn!

Nyheter   •   Dec 20, 2016 10:02 CET

Lantbrukare, krögare och butiker i Linköpings kommun har under hösten arbetat tillsammans för att erbjuda Linköpingsborna Naturbeteskött med tydliga mervärden. Nu kommer den första leveransen - lagom till Nyårsfesten! Naturbeteskött kommer att finnas på restaurangen Johannes Kök´s Nyårsmeny. Den som hellre lagar sin Nyårsmiddag själv kan hitta köttet i de större ICA butikerna i Linköping.

Naturbeteskött vill hjälpa andra lantbrukare utveckla mervärden

Naturbeteskött vill hjälpa andra lantbrukare utveckla mervärden

Nyheter   •   Nov 08, 2016 09:11 CET

Naturbeteskött i Sverige vill hjälpa lantbrukare i Europa att ladda sina naturbetesprodukter med mervärden i en EU-satsning på permanenta gräsmarker. Ett konsortium av universitet, forskningsinstitut och rådgivningsorganisationer från 12 EU-länder söker 10 miljoner Euro för att på olika sätt stötta lantbrukare som håller djur på permanenta gräsmarker. Projektet är en del av EU´s Horizonprogram.

Brist på betande mular hot mot svenska mångfalden.

Brist på betande mular hot mot svenska mångfalden.

Nyheter   •   Okt 18, 2016 15:13 CEST

Antalet mjölkkor fortsätter att minska i Sverige och var i juni 2016 330 810 stycken. Jämfört med de 655 758 som fanns 1980 har mjölkkoflocken i Sverige nu i princip halverats. Bristen på mjölkkor påverkar den biologiska mångfalden i Sverige som är helt beroende av betande mular i kulturlandskapet. Om inte mjölkkorna ersätts av köttkor hotas många insekter, fåglar och växter av utrotning.

Är det skillnad på kött och kött?

Är det skillnad på kött och kött?

Nyheter   •   Okt 11, 2016 17:21 CEST

Naturbeteskött är nötkött från stutar, kvigor och ungkor som har betat naturbetesmarker runt om i Sverige. Köttet är gott och saftigt därför att djuren vuxit långsamt på ett naturligt bete. Samtidigt har de gjort en ovärderlig insats för vår värld genom att bevara den biologiska mångfalden genom att hålla betesmarkerna öppna.