Skip to main content

Är det skillnad på kött och kött?

Nyhet   •   Okt 11, 2016 17:21 CEST

En hamburgare gjord på Naturbetesfärs gör gott såväl i gommen som i landskapet.

Naturbetesdjuren betar fritt på biologiskt värdefulla hagmarker och strandängar: Det gör att Naturbetesköttet håller Sveriges svar på regnskogen levande – utan betesdjur försvinner de örter, insekter och fåglar som bara finns i den svenska hagmarken. Djuren får dessutom leva ett fritt liv med sol och vind på ryggen under sommarhalvåret.

Av det naturliga betet växer djuren långsammare än stalluppfödda nötkreatur. Det gör att köttet hinner mogna och få en rikare smak än det snabbuppfödda. Köttet hinner också bli marmorerat (få insprängt fett i musklerna) vilket ger en saftig och mör ätupplevelse. Naturbeteskött är SLOWFOOD på gårdsnivå!

Djuren äter även vintertid övervägande grovfoder - hö, halm och ensilage. Soja är inte alls tillåtet och eventuellt spannmål får som mest vara 30 % av fodret. Örterna och blommorna i betet och fodret ger en unik smak och en hälsosam fördelning mellan fettsyrorna Omega3/Omega 6 i köttet.

Alla raser används i uppfödningen – även mjölkrasstutar som blir väldigt fina om de föds upp långsamt. Många av djuren är dock av lättare köttraser som Hereford och Angus, de passar bra på naturliga betesmarker.

Bara stutar (kastrerade tjurar), kvigor och ungkor slaktas som Naturbeteskött. Det garanterar en hög och jämn mörhet och en hög grad av marmorering i köttet.

Naturbetesmarker är kraftfulla kolsänkor som kan lagra in de klimatgaser som nötkreaturen avger.Det gör att Naturbetesköttet är klimatsmartare än konventionellt kött.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.