Skip to main content

Naturhistoriska riksmuseets besökare ökade med 35 procent

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 11:36 CET

Naturhistoriska riksmuseet hade 35% fler besök år 2016 jämfört med året innan. De största förändringarna var fri entré även för vuxna, samt en kraftigt ökad närvaro i digitala kanaler. År 2016 firades även att det var 100 år sedan museet flyttade till Frescati.

Antalet besökare till Naturhistoriska riksmuseet år 2016 var 717 991 st. Det är det högsta antalet sedan 2006.

- Nu har vi ungefär lika många besökare som när det var fri entré för 10 år sedan, säger överintendent Jan Olov Westerberg. Men idag möter vi även besökare på internet och sociala medier.Vi har idag en möjlighet att genomföra vårt uppdrag både på museet ochpå de nya digitala plattformarna.

Fri entré infördes på statliga museer år 2016. Tidigare hade Naturhistoriska riksmuseet bara fri entré för åldrarna 0-18 år.

Jubileet, 100 år sedan museet flyttade till de nybyggda lokalerna i Frescati, firades en hel helg med visningar bakom kulisserna, tävlingar och tidsenlig klädsel. Men också genom att hela året berätta mer om museets mindre välkända verksamheter, tex DNA-forskning, övervakning av miljögifter, ringmärkning av flyttfåglar och mycket annat.

Detta år har vi ökat vår närvaro och engagemang i digitala kanaler. Mer än någonsin har vi har använt webb, Youtube, Instagram, SnapChat, Facebook och Twitter för att berätta om vår verksamhet.

Filmklipp om museets milstoplar, stillbilder och texter har producerats för målgruppen barn och ungdomar och publicerats i dessa digitala kanaler. Filmklippen på Youtube har visats hundratusentals gånger.

- Det ökande besöksantalet pekar på att många tycker om upplevelsen då får hos oss. Vi vill öka kunskapen och inspirera till ansvar för vår värld, säger överintendent Jan Olov Westerberg.

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Naturhistoriska riksmuseet är en forskningsinstitution av världsklass. Vi forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. På Cosmonova, som också är ett av Europas främsta digitala planetarier, visas filmer i världens största filmformat, som tar dig med in i äventyret!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy