Skip to main content

Taggar

Naturvetares arbetsmarknad 2017

Naturvetares arbetsmarknad 2017

Dokument   •   2017-11-28 08:00 CET

Den årliga rapporten från Naturvetarna om tendenser på den svenska arbetsmarknaden för naturvetare.

Analys av arbetslivsanknytningen på naturvetenskapliga utbildningar 2016

Rapport och analys av naturvetarstudenters upplevelse av hur väl lärosätena förbereder dem för arbetslivet.

En rapport från Naturvetarna om arbetssituationen för chefer inom miljö- och hälsoskydd och/eller livsmedelskontroll. Resultatet av enkäten som ligger till grund för rapporten visar på en tuff arbetssituation där cheferna upplever sig ha ett yrke med låg status och där otillräckliga resurser och tidsbrist gör det svårt att uträtta ett bra arbete.

Djursjukskötares arbetsmiljö, 2015 - en kortversion

En sammanfattning av den rapport om resultaten av enkät bland djursjukskötare om arbetsmiljö som genomfördes hösten 2015.

Djursjukskötares arbetsmiljö, hösten 2015

Djursjukskötares arbetsmiljö, hösten 2015

Dokument   •   2016-03-30 10:12 CEST

En rapport om resultatet av en enkät bland djursjukskötare om arbetsmiljö som genomfördes hösten 2015.

Framtidsprognoser för naturvetare 2015-2020_20151125

Arbetsmarknadsprognoser för 26 olika professioner för naturvetare för perioden 2015-2020.

Naturvetares arbetsmarknad 2015_20151125

Naturvetares arbetsmarknad 2015_20151125

Dokument   •   2015-11-25 09:59 CET

Ett diagram över naturvetares arbetsmarknad 2015 samt listor över vanligaste verksamhetsområden och företagen med flest anställda naturvetare.

Behovet av kommundietister - En rapport om varför kommuner i Sverige ska anställa dietister

Rapporten sätter ljuset på att kommuner bör ha dietister anställda då det är rationellt ur såväl ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hälsoperspektiv.

Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation

Hot, våld och jävsproblematik är vardag för Sveriges djurskydds-, miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för arbetsmiljön och alla inspektörer behöver ökat skydd i lagstiftningen.

Rapport: Alla bestämmer, ingen bestämmer

Rapport: Alla bestämmer, ingen bestämmer

Dokument   •   2013-09-27 06:34 CEST

Otydlig ledning, parallella beslutsystem och dåliga karriärvägar för den som vill bli chef. Så ser ledarskapet ut i högskolan enligt Naturvetarnas undersökning bland de som jobbar inom akademin på lärosäten med naturvetenskapliga utbildningar. Om Sverige ska vara ett framgångsrikt utbildnings- och forskningsland måste högskolan våga leda är rapportens slutsats.

Faktablad från Naturvetarnas rapport Alla bestämmer, ingen bestämmer

Detta är ett faktablad till Naturvetarnas rapport Alla bestämmer, ingen bestämmer. Läs och ladda ner rapporten här: http://naturvetarna.se/Global/Naturvetarna_tycker/Rapporter/Alla%20best%C3%A4mmer_%20ingen%20best%C3%A4mmer_Na%202013.pdf

Naturvetarnas rapport Jag kan inte men andra borde

Trots att rörlighet hamnar högt upp på svenska forskares lista över vad som är viktigt för forskningskvaliteten är det få som faktiskt rör på sig. Det visar en undersökning som idag presenteras om hur svenska forskare ser på rörlighet.

Program Stockholm Meeting 2012 - Forskning + Mobilitet + Samverkan = Kreativ miljö

Den 27 september bjuder Naturvetarna tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskap&Allmänhet in till ett halvdagsseminarium för att diskutera forskning, rörlighet och samverkan. Här hittar du programmet i sin helhet.

Åtgärdsplan till regeringens samordnare för AstraZeneca

I denna åtgärdsplan överlämnar Akademikerföreningen vid AstraZeneca i Södertälje sina förslag i omställningsarbetet i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsverksamhet i Södertälje, till regeringens samordnare Lars Leijonborg.