Skip to main content

Taggar

naturvetare 69 fackförbund 56 akademiker 53 forskning 53 naturvetenskap 51 arbetsliv 44 naturvetenskaplig kompetens 44 kompetens 41 facklig organisation 37 naturvetarna 36 saco 24 arbetsmarknad 24 forskningspolitik 15 universitet 12 facklig 12 karriär 12 utbildning 11 högskola 9 djurskydd 9 arbetsrätt 9 tillsyn 8 ledarskap 7 forskare 7 life science 7 vetenskap 6 organisation 6 innovation 5 teknik 5 klimat 5 miljö 5 kollektivavtal 5 arbetsmiljö 4 entreprenörskap 4 naturvetarpriset 4 geologi 4 nobelpris 4 hållbar utveckling 4 högre utbildning 4 almedalen 4 astrazeneca 3 hälsa 3 fackligt 3 fysik 3 kemi 3 seminarium 3 rörlighet 3 länsstyrelsen 3 läkemedel 3 fackligt samgående 3 excellensutredningen 3 arbetsmarknadsprognos 3 ekonomisk kris 3 mobilitet 3 slu 3 djurskyddskontroll 3 utbildningspolitik 3 matematik 3 årets geolog 3 djurskyddsinspektörer 3 dietist 2 nobelpristagare 2 vårbudget 2 almedalsveckan 2 utveckling 2 djursjukskötare 2 kompetensförsörjning 2 jobb 2 samverkan 2 kongress 2 etiska investeringar 2 politik 2 djursjukhus 2 akademi 2 naturvetenskaplig komptens 2 patientsäkerhet 2 cancerdiagnostik 2 föräldralön 2 nutritionist 2 samhälle 2 fou 2 solceller 2 arbetslivsanknytning 2 geolog 2 examensarbete 2 livsmedelskontroll 2 regeringen 2 kth 2 kontroll 2 geovetenskap 2 sjukvård 2 oikocredit 2 datavetenskap 2 utbildningskvalitet 2 landsting 2 chef 2 debatt 2 universitetsledning 2 inkomstförsäkring 2 resurser 2 regering 2 higgs partikel 2 arbete 2 rapport 2 livsmedel 2 cancer 2 cytodiagnostiker 2 matematiker 1 utvecklingsprojekt 1 marina ekosystem 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 remissvar 1 facklig organisation fackligt samgående inkomstförsäkring kollektivavtal kompetens 1 doktorsavhandling 1 nutritionister 1 vårpropositionen 1 industrin 1 djurförsök 1 utbildningsplatser 1 skola 1 it 1 etik 1 inspektion 1 riksdagspartier 1 djurtransporter 1 anställningsmöjligheter 1 högskoleverket 1 högskolor 1 statlig tillsyn 1 arbetsmarknadsrapport 1 gröna sektorn 1 näringsliv 1 utbildningsfrågor 1 socialpolitik 1 studentfrågor 1 behörighet 1 tjänstepension 1 arbetsmarknadens parter 1 riksdag 1 hot och våld arbetsliv 1 hälsovård 1 högskoleutbildning 1 autonomireform 1 samhällsutveckling 1 akdemisk utbildning 1 renodlad statlig myndighet 1 högskolestiftelseform 1 högskolepolitik 1 livsmedelskontrollen 1 affärsmannaskap 1 kvalitetssäkring 1 saco-förbund 1 högskoleplatser 1 ekologisk odling 1 inspektionen för vård och omsorg 1 karriärväg 1 budgetproposition 1 gröna jobb 1 årets agronom 1 myndigheter 1 renodla 1 djurtillsyn 1 kungliga tekniska högskolan 1 dödssynder 1 studentråd 1 skogsindustrin 1 cv 1 dietister 1 hållbar 1 kunskap 1 samhällsnytta 1 klimatbokslut 1 tillsynsobjekt 1 agronom 1 nobelpriset 1 hälso- och sjukvård 1 utvecklingsland 1 beslutssystem 1 bröstcancer 1 partiledardebatt 1 carl folke 1 val2014 1 cancerdiagnos 1 michael stephens 1 kungl. vetenskapsakademien 1 folkhälsa 1 johan schnürer 1 tjänstesektorn 1 miljöskydd 1 fallolyckor 1 framtidsutsikter 1 landsbygdspolitik 1 legitimation 1 gröna näringar 1 budgetpropositionen 1 stockholm meeting 1 spotify 1 miljö- och hälsosyddsinspektör 1 cytologi 1 läkemedelsindustri 1 nobelmuseum 1 neutrin 1 miljöskyddstillsyn 1 tillsynsmyndighet 1 klimatkompensation 1 etiska fonder 1 professionsförening 1 chefer 1 pilicider 1 ess 1 arbetsmarknadspolitik 1 biomedicinsk analytiker 1 djursjukskötarnas riksförbund 1 charlotta wikström 1 utredning 1 studenter 1 stockholms universitet 1 kunskapsnation 1 toxikolog 1 svt agenda 1 miljöchefer 1 ledarutveckling 1 hot och våld 1 dieter 1 deltidsfälla 1 naturvetarnas studentråd 1 kungl. vetenskapsakademin 1 kapitalplacering 1 mat 1 äldreomsorg 1 minister 1 ledning 1 geologo 1 nutrition 1 studiemedel 1 it-branschen 1 djurskyddsinspektörerna 1 fattigdomsbekämpning 1 övergödning 1 entrepenörskap 1 media 1 djursjukvård 1 max iv 1 eu 1 djur 1 inspektör 1 kvalitetsarbete 1 akademisk utbildning 1 nanotekik 1 kommundietister 1 kärnkraft 1 pris 1 miljösektor 1 kost 1 kemikalier 1 linkedin 1 barn 1 bioteknik 1 läkemedelsbranschen 1 fallolyckor+äldre 1 tillväxt 1 undersökning 1 cancervård 1 karriärsystem 1 praktikplatser 1 kunskapsutveckling 1 organisering 1 organisationsform 1 bristyrke 1 högskolestiftelse 1 djurparker 1 ungdomsarbetslöshet 1 gruvdrift 1 csn 1 budgetproposition 2013 1 hälsoskydd 1 sysselsättning 1 musik 1 arbetsmarknaden 1 diagnostik 1 landsbygdsdepartementet 1 djurskyddstillsyn 1 europeiska unionen 1 kvalitet 1 näringsfysiolog 1 myndighetsutövning 1 kvalite 1 lön 1 patient 1 utmärkelse 1 behörighetsreglering 1 astrid söderbergh widding 1 bnp 1 mineraljakt 1 life sciencebolag 1 biomedicin 1 välfärd 1 anställningsvillkor 1 djurskyddsinspektör 1 ekonomi 1 lönefrågor 1 gmo 1 vårbudgeten 1 kommuner 1 arbetslöshet 1 daniel conley 1 föräldraledighet 1 livsmedelsinspektör 1 val 1 kemist 1 uppköp av svenskt företag 1 rekrytering 1 arbetsvillkor 1 lågkonjunktur 1 djurskydd djurskyddsinspektörer 1 välstånd 1 student 1 forskning- och utbildningspolitik 1 statistik 1 ada yonath 1 biolog 1 eskil erlandsson 1 naturvetenskap, geologi 1 myndighet 1 blogg 1 landsbygdsminister 1 offentliga medel 1 hot 1 etiska krav 1 csr 1 toxikologi 1 miljötillsyn 1 cellprov 1 akademikerförening 1 framtidsyrke 1 antibiotikaresistens 1 cancerdiagnoser 1 geosektionen 1 östersjön 1 miljöarbete 1 mineraler 1 statlig myndighet 1 Visa alla taggar
Naturvetarna satsar på sin tidning

Naturvetarna satsar på sin tidning

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 07:00 CET

Att ge ut en tidning är viktigt för Naturvetarna. Vi berättar om hur naturvetare bidrar till samhällsutvecklingen, i allt från frågor om miljö och klimat till nya smarta läkemedel och matförsörjning. Det gör tidningen intressant för fler än naturvetare. I första numret skriver vi om en statsinspektör på Livsmedelsverket som jagar matfuskare.

Media no image

Fler naturvetare behöver utbildas

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017.

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:30 CEST

Lovisa Wilhelmsson har valts till ordförande för Naturvetarnas studentråd. För att kunna skapa världens framtid behöver naturvetare må bra. Därför är psykisk hälsa en fokusfråga under det kommande året. Lika viktigt är att förbereda studenterna för arbetslivet och öka kontaktytorna med arbetsmarknaden.

Media no image

Bra att regeringen satsar på miljö

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 06:00 CEST

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning. Naturvetenskaplig kompetens är avgörande för att klara samhällets utmaningar.

Media no image

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 15:40 CEST

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten.

Media no image

Kommentar till Universitetskanslersämbetets årsrapport: Tillsvidareanställning skulle ge bättre trygghet för forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 16:27 CEST

Många universitet och högskolor har fortfarande en hög andel visstidsanställda lärare och forskare, något som framgår av Universitetskanslersämbetets årsrapport som presenterades den 1 juni. Naturvetarna konstaterar att en förbättring totalt sett har skett, men att en förbättring om 2 procent är alltför liten och att takten är för långsam.

Media no image

Naturvetarna stärker medlemsnyttan i ny organisation

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:17 CEST

Naturvetarna, fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap, inför en ny organisation från och med den 18 april. Verksamheten vid kansliet delas in i tre avdelningar för det gemensamma syftet att stärka medlemsnyttan.

Media no image

Få lärosäten förbereder studenterna för arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 09:44 CEST

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra på arbetslivsanknytning. Men få lärosäten ger tillräckligt stöd till naturvetarstudenter för att de ska känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört.

Naturvetarna stödjer March for Science

Naturvetarna stödjer March for Science

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 13:16 CEST

Naturvetarna är en av de organisationer som är engagerade i och stödjer March for Science. Lördagen den 22 april samlas människor runt om i världen till manifestationer till stöd för vetenskapen – i Sverige i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 11:00 CET

Per Klingbjer, idag FoU-strateg vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), har utsetts till förbundsdirektör vid Naturvetarna. Per Klingbjer tillträder sin nya befattning den 2 maj.

Media no image

Tuff arbetssituation för miljöchefer: Majoriteten upplever låg status, otillräckliga resurser och tidsbrist

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:00 CET

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Media no image

Satsa på forskarna i årets forskningsproposition!

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:55 CET

Bra med mer pengar till forskningen, särskilt inom det naturvetenskapliga området, som klimat, miljö, hälsa och medicin. Positivt också med ökade basanslag, även om de inte är tillräckliga. Glädjande att regeringen vill minska antalet visstidsanställningar, som förhoppningsvis är ett steg på vägen till anställning tillsvidare, direkt efter postdok, menar Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz.

Media no image

Uppåt för naturvetare på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 07:00 CET

Naturvetare med bäst framtidsutsikter finns inom en mängd olika områden och de har ofta nyckelroller i företag och organisationer. Matematiker, it-experter, biomedicinska analytiker och djursjukskötare är yrkesgrupper som kan räkna med fortsatt liten konkurrens om jobben. Inom fem år finns också risk för brist på kemister.

Årets geolog från bigbang till senior

Årets geolog från bigbang till senior

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 14:06 CEST

- Jätteroligt och hedrande att själv få priset, som jag var med och instiftade för tjugo år sedan, säger Christer Åkerman Prissumman är på 25 000 kronor. I motiveringen framhålls han förmåga att göra geologi intressant för en bredare publik. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han hållit den geologiska fanan högt. Vid prisutdelningen ska han hålla föreläsningen: "Från bigbang till senior".

Media no image

Naturvetarna välkomnar regeringens satsning på djurskyddet

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 17:50 CEST

Naturvetarna välkomnar regeringens omprioritering och satsning att tillskjuta extra medel till djurskyddet i vårbudgeten. Att en organisation som i dagsläget har låga nivåer av årsarbetskrafter och kontroller nu kan stärkas, är glädjande.

Media no image

Naturvetarna förordar förhandlingslösning för flexpension

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 17:45 CEST

Naturvetarna står bakom yrkandet om flexpension i årets avtalsrörelse men vill se en förhandlingslösning. Därför kommer förbundet inte att ta ut sina medlemmar i strejk.

Media no image

Ohållbar arbetsbelastning för djursjukskötare riskerar leda till sämre djursjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 10:12 CEST

8 av 10 djursjukskötare menar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Drygt 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar anser att det har funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året. Det är en ohållbar situation som framkommer i den undersökning Naturvetarna har genomfört under hösten 2015 och som fordrar åtgärder från arbetsgivarna.

Media no image

Svensk forskning behöver tillsvidareanställningar och gott ledarskap

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2016 11:10 CET

Urholkade resurser, ett forskningsfinansieringssystem som drar undan mattan för lärosätesledningarna och en forskarkår som saknar anställningstrygghet… Den svenska högskolan mår inte bra och om ingenting görs finns en stor risk att de bästa lärarna och forskarna söker sig någon annanstans. Naturvetarna tycker att det är dags att regeringen börjar ta problemen på allvar.

Media no image

Kollektivavtal förtjänar mer än en dag om året

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 08:30 CET

När Naturvetarna frågar sina medlemmar om de har kollektivavtal svarar majoriteten ja. Men kommentarerna i en nyligen genomförd undersökning komplicerar bilden. Att anta, förutsätta och hoppas räcker inte för att man ska ha kollektivavtal.

Media no image

Naturvetarna erbjuder personprofilanalys inför jobbintervjun

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2016 08:30 CET

Som första fackförbund erbjuder Naturvetarna sina medlemmar att göra personprofilanalys och boka in en personlig återkoppling av förbundets rådgivare. - Det är ett bra sätt för att till exempel inför en jobbintervju stärka sin kompetens genom att öka självkännedom, hitta sina styrkor och aktionsmönster, säger Christel Lindgren, chef karriär & arbetsmarknad hos Naturvetarna.