Skip to main content

Lyft fram de riktiga kostexperterna

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:01 CET

Att veta vad och hur man bör äta är inte lätt. Idag finns en uppsjö av tips och trender kring mat och hälsa. Många av dem som uttalar sig är dessutom självutnämnda kostexperter och saknar kunskaper i näringslära. Detta är problematiskt tycker Naturvetarna och menar att vi måste lyfta fram de riktiga experterna.

Morgonnyheterna på TV4 handlade idag om kost och betydelsen av välgrundade kostråd till barn och deras föräldrar. Det var glädjande att TV4 valde att lyfta fram riktiga kostexperter i sitt inslag. Det finns många självutnämnda experter som ofta får stort utrymme i media och gör det ännu svårare för allmänheten att skilja mattrender från välgrundade och individanpassade kostråd.

Fackförbundet Naturvetarna nämndes som den självklara aktören för att stärka de näringsfysiologiska kompetenserna och tydliggöra vilka yrkesgrupper i samhället som har en gedigen kunskap om kosten och dess påverkan på människan.

För Naturvetarna, som organiserar såväl nutritionister (näringsfysiologer) som dietister och kostvetare, är det en självklar och viktig fråga att öka kunskapen om dessa yrken, deras kompetens och att äkerställa att rätt kompetens anlitas.

En viktig åtgärd är enligt Naturvetarna att införa en yrkescertifiering av nutritionister. Certifieringen behövs som kvalitetsstämpel för att arbetsgivare ska ha en garanti för att rätt inriktning och nivå på
kompetensen anlitas. Men certifiering behövs också för att privatpersoner ska veta om de får välgrundade kostråd av riktiga näringsexperter.

Barns hälsa är en viktig folkhälsopolitisk fråga. Den verklighetsbild som kom fram i dagens nyhetsmorgon på TV4, om att barn och deras föräldrar får dåliga eller direkt felaktiga kostråd, behöver därför tas på största allvar. Från regeringen bör man därför fundera på hur föräldrar ska få tillgång till adekvat näringsinformation för sina barn, innan det gått så lång att barnen hunnit bli sjuka.


Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science och hälsa, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.

Kommentarer (5)

  Jag tycker att man ska införa kost, hälsa och näringslära som en del i grundskolan så att barnen själva får kunskaper med sig redan från barndomen om hur man kan äta och leva för att må bra. Enligt mig är det precis lika viktigt som matte och språk och borde vara ett grundämne. Empower! Barnen befinner sig redan i skolbänken medan det är svårare att få föräldrarna till skolbänken. Även om barnen inte styr över vad som serveras hemma när de är små så kan de styra allt mer över vad de äter ju äldre de blir, och när de själva är föräldrar så är de väl rustade.
  Det är inte hela lösningen men jag tror att det är en långsiktigt viktig och effektiv åtgärd.

  - Annica Långvall. leg dietist - 2014-01-10 10:30 CET

  Ska man framhålla de "riktiga kostexperterna" så borde de personer som framhålls också göra det dom ska! Patienten har rätt att delges behandling som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet, så att denne kan göra ett aktivt val! Trots det är det fortfarande jätte många dietister som inte informerar patienter med diabetes och övervikt om lågkolhydrat som ett alternativ till övrig behandling, trots att lågkolhydratkost finns med i informationsbladet "Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården" som kom ut 2011 från Socialstyrelsen.
  Nu finns även rapporten "Mat vid fetma" från SBU - 2013 som säger att råd om minskat intag av mättat fett* inte har någon vetenskaplig grund och att råd om lågkolhydratkost är effektivast på kort sikt (6 månader) och kan anses vara säkert.

  Därför finns ingen anledning att stå kvar och stampa, följ den nya vetenskapen och gör ert jobb så kanske det skulle finnas färre självutnämnda kostexperter.

  Vh Stefan Sandberg

  * Samma sak som Uffe Ravnskov m.fl. klargjorde redan 2008 i Dagens Medicin:
  http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten/

  - Stefan Sandberg. Lic. Kostrådgivare - 2014-01-10 16:21 CET

  Fler dietister till BVC (barnavårdscentral). Det finns bara ett fåtal BVC-dietister I Sverige. I Västerbottten har vi tack och lov Ann-Kristin Sandström som ett gott exempel.

  - Inger Öhlund - 2014-01-11 09:58 CET

  Stefan Sandberg, jag håller med om att det är tråkigt om man som yrkesutövare inte använder sig av ny vetenskap, som i exemplet mat vid diabetes. Jag tycker själv att det är fantastiskt bra när vi får "nya verktyg" att arbeta med och jag har själv varit i liknande situationer i sjukvården där man inte riktig hängt med i utvecklingen. Det "fenomenet" finns ju i alla olika yrkesgrupper överallt. Det öppnar ju upp för en bättre individualisering av i det här fallet en kostbehandling, och eftersom alla är olika och lever olika liv så behövs också olika alternativ.

  När det gäller mättat fett så gällde det väl att man inte går ned i vikt av att byta ut mättat fett. Däremot har det ju andra hälsoeffekter. Jag tycker ofta att det blir lite rörigt i kostdebatter för att man blandar ihop råd om mat till friska och kostbehandling vid diabetes, fetma och andra sjukdomar. Det blir som att jämföra äpplen och päron. Att prata om vad som gör att man går ned i vikt är ju en helt annan sak än att prata om vad man mår bra av som frisk och normalviktig. Ville bara förtydliga det.

  - Annica Långvall leg dietist - 2014-01-31 10:55 CET

  Hej Annica,
  håller till stor del med om det du säger. Däremot håller jag inte med om nyttan med att byta ut mättat fett mot t.ex. enkelomättat fett, finns ingen mening med det, vilket Volek och Forsythe skriver i sin artikel från 2005 [1]. Jeff S. Volek (PhD, RD) har en föreläsning på youtube.com från 2013 där han ytterligare förklarar sina ståndpunkter och ger referenser till sina slutsatser [2]. Jag kan också varmt rekommendera Peter Attias (MD) föreläsning om kolesterol för dem som är intresserade av den senaste forskningen på området [3].
  Sen tycker jag inte alls att det blir fel att jämföra kost vid diabetes och fetma med kost för friska. Tittar man till de effekter man ofta eftersöker och de hälsomarkörer man ofta eftersträvar att förbättra vid olika metabola problem, så är det ju inte precis så att dessa per se skulle vara negativa för friska människor, snarare tvärt om, det är ju därför man eftersträvar dem. Jag har svårt att se att något som skulle vara bra för personer med t.ex. diabetes och fetma skulle vara dåligt för en normalviktig frisk individ, finns mig veterligen ingen vetenskap som stödjer detta påståendet, iallafall inte om vi ser till dietära åtgärder.

  Vh Stefan

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1208952/
  2. http://www.youtube.com/watch?v=GC1vMBRFiwE
  3. http://www.youtube.com/watch?v=dAWdHYSrh7M

  - Stefan Sandberg. Lic. Kostrådgivare - 2014-01-31 23:57 CET

Lägg till kommentar

Kommentera