Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 66 träffar

Naturvetarna tveksamma till förslag om utvecklingsledighet

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 09:48 CEST

Delbetänkandet Tid för utveckling föreslår en utvecklingsledighet på 3-12 månader för kompetensutveckling. Naturvetarna är tveksamma till förslaget då det är förknippat med många svårlösta problem. Förbundet förordar i stället att undersöka möjligheten att inrätta en omställningsförsäkring genom att göra om dagens arbetslöshetsförsäkring.

Naturvetarna satsar på sin tidning

Naturvetarna satsar på sin tidning

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 07:00 CET

Att ge ut en tidning är viktigt för Naturvetarna. Vi berättar om hur naturvetare bidrar till samhällsutvecklingen, i allt från frågor om miljö och klimat till nya smarta läkemedel och matförsörjning. Det gör tidningen intressant för fler än naturvetare. I första numret skriver vi om en statsinspektör på Livsmedelsverket som jagar matfuskare.

Fler naturvetare behöver utbildas

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017.

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:30 CEST

Lovisa Wilhelmsson har valts till ordförande för Naturvetarnas studentråd. För att kunna skapa världens framtid behöver naturvetare må bra. Därför är psykisk hälsa en fokusfråga under det kommande året. Lika viktigt är att förbereda studenterna för arbetslivet och öka kontaktytorna med arbetsmarknaden.

Evenemang 2 träffar

Forskning för framtiden - en konferens om framtidens forskningspolitiska agenda

Forskning för framtiden - en konferens om framtidens forskningspolitiska agenda

Evenemang   •   Okt 30, 2014 17:09 CET

Aktörer i utbildnings- och forskningssverige, samt politiker och tjänstemän i regering och opposition, ger sitt perspektiv på forskningens behov. Unga forskare delar med sig av sin vardag och utmaningar, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, berättar om sin politiska vision för svensk forskning. Konferensen anordnas av Vetenskap & Allmänhet, Sveriges ung...

2014-11-12, 10:00 - 15:30 CET

Rival, Mariatorget, Stockholm

Behövs en arbetsförmedling för akademiker? PANELDEBATT

Evenemang   •   Jul 03, 2008 15:05 CEST

Sommaren 2007 startade Sveriges Akademikerförmedling sin verksamhet som Sveriges första privata förmedlare av akademisk kompetens. Vilka lärdomar har man kunnat dra? Underlättas rörligheten och förbättras matchningen? Finns det behov av fler specialistförmedlingar? Seminariet arrangeras av Sveriges Akademikerförmedling, Civilekonomerna, Jusek, Naturvetareförbundet och Sveriges Ingenjörer.

2008-07-10, 15:00 - 16:00 CEST

Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1

Dokument Visa alla 9 träffar

Naturvetares arbetsmarknad 2017

Naturvetares arbetsmarknad 2017

Dokument   •   2017-11-28 08:00 CET

Den årliga rapporten från Naturvetarna om tendenser på den svenska arbetsmarknaden för naturvetare.

Analys av arbetslivsanknytningen på naturvetenskapliga utbildningar 2016

Rapport och analys av naturvetarstudenters upplevelse av hur väl lärosätena förbereder dem för arbetslivet.

En rapport från Naturvetarna om arbetssituationen för chefer inom miljö- och hälsoskydd och/eller livsmedelskontroll. Resultatet av enkäten som ligger till grund för rapporten visar på en tuff arbetssituation där cheferna upplever sig ha ett yrke med låg status och där otillräckliga resurser och tidsbrist gör det svårt att uträtta ett bra arbete.

Djursjukskötares arbetsmiljö, 2015 - en kortversion

En sammanfattning av den rapport om resultaten av enkät bland djursjukskötare om arbetsmiljö som genomfördes hösten 2015.

Kontaktpersoner 1 träff

  • förbundsordförande Naturvetarna
  • ivarsv.delxoacruz@natufervfkkvetsuarnacbba.soszie
  • 073-366 24 79