Skip to main content

Taggar

marknadstrender bygg

Norden

konjunkturrapport

flerbostadshus

småhus

Industrifakta 125 konjunkturrapport 90 marknadstrender bygg 50 bostadsbyggande 40 flerbostadshus 37 bygginvesteringar 36 konjunkturläge 33 husbyggnadsinvesteringarna 30 bostäder 25 Norden 22 offentliga lokaler 21 småhus 21 ombyggnad 18 privata lokaler 17 byggnadsunderhåll 16 lokaler 15 Bygglov 14 Sverige 14 Byggmaterial 14 bostadsbolag 13 byggmarknad 12 Finland 11 Norge 11 renovering 11 Danmark 10 husbyggnadsinvesteringar 10 byggmarknaden 10 underhåll 9 industri 9 rekrytering 8 byggkonjunktur 8 nybyggnad 7 kontor 7 bostadsmarknad 7 kompetens 6 hyresrätt 6 bostadsrätt 6 konjunktur 6 ROT 6 sjukhus 5 prognos 5 infrastruktur 5 fastighetsägare 5 fastighetspanel 5 skola 5 Skolor 4 Marknadssignaler och Prognoser 4 storstadslän 4 bygg- och fastighetsmarknaden 4 investeringar 4 husbyggnad 4 lokalbyggandet 4 Maskinentreprenörerna 4 Marknadssignaler & prognoser 4 byggbranschen 4 MEKO 4 Stockholm 3 bygghandeln 3 trygghetsboende 3 bygg 3 e-handel 3 nybyggnadsinvesteringar 3 bostad 3 kompetensförsörjning 3 arkitekter 3 detaljhandel 3 installation 3 konjunkturutveckling 3 GDS 3 Navet 3 VVS 3 lägenheter 3 husbyggandet 3 näringsliv 3 husbyggande 3 ventilation 3 byggnadsinvesteringar 3 energieffektivisering 3 bostadsrätter 3 nyproduktion 3 bostadsmarknaden 3 politik 3 ombyggnadsinvesteringar 3 entreprenadbranschen 2 elinstallationer 2 bostadsbrist 2 renovering och underhåll 2 Skåne 2 byggvaruhandel 2 el 2 sydsvenska handelskammaren 2 värme/sanitet 2 Sydsverige 2 skolbyggnader 2 installationsmarknad 2 fastighetsmarknad 2 ekonomi 2 fastighetsmarknaden 2 ny- och ombyggnadsinvesteringar 2 gds-marknad 2 byggentreprenörer 2 installationsföretagen 2 byggvolym 2 byggsektorn 2 industrilokaler 2 detaljhandelslokaler 2 handelslokaler 2 miljonprogram 2 arbetsmarknad 2 offentlig sektor 2 byggvaruhandeln 2 fastighetsbolag 2 byggmaterialvärdet 2 villa 2 VVS-branschen 2 AI 2 Digital etnografi 2 installationsföretag 2 mbyggnadsinvesteringar 1 konsultpanel 1 assemblin 1 europromis 1 kontorssektorn 1 bostadsbehov 1 kyla/värmepumpar 1 produktionskostnad 1 kontor och handel 1 teknikpanel 1 installationsmarknaden 1 borettslagsboliger 1 sällanköpshandeln 1 badrum och stammar 1 ventilationsinstallationer 1 byggtekniska konsulter 1 flyttplaner 1 byggvarumarknad 1 Underhållsvolym 1 byggmaterialindustrin 1 Sydsverige live! 1 tekniska konsulter 1 instalco 1 kyla/värmepump 1 Navet AB 1 skolbyggnad 1 teknisk livslängd 1 byggvaruförsäljningen 1 kontor-handelslokaler 1 småhusproduktion 1 husbyggnadsmarknaden 1 kontors- och handelslokaler 1 ventilationsinstallatörer 1 husbyggnade 1 bättreaffärerdagen 1 SydSverigelive! 1 Sydsvenskahandelskammaren 1 Sydsvenska hamnar 1 Sydsverigelive 1 bygglovsstatistiken 1 byggrelaterade detaljhandeln 1 bygglovsstatistik 1 investeringarna 1 konjunkturbevakning 1 offentliga byggandet 1 G-D-S-Marknaden 1 nybyggnadsvolym 1 NAVETanalytics 1 konjunkturrapporter 1 byggmaterialvolymen 1 elinstallation 1 rapport 1 analys 1 handel 1 vård 1 butiker 1 dalarna 1 Göteborg 1 förskola 1 örebro 1 dagligvaruhandeln 1 västmanland 1 Malmö 1 logistik 1 hemsida 1 bostadspriser 1 uppsala 1 hushåll 1 sveriges kommuner och landsting 1 förvaltning 1 arkitekt 1 värmland 1 konsultbranschen 1 personal 1 gävleborg 1 SKL 1 BNP 1 konsulter 1 installationer 1 almedalen 1 omvärldsanalys 1 solpaneler 1 byggvaror 1 trygghetsbostäder 1 arbetsförmedlingen 1 fastigheter 1 sabo 1 södermanland 1 färg 1 järn 1 Västra Götaland 1 elbranschen 1 energieffektivitet 1 beslutsunderlag 1 kapacitet 1 bostadspris 1 bostadsbyggandet 1 bostadspriserna 1 målgrupp 1 prognoser 1 Handelskammaren 1 köpcentrum 1 detaljhandeln 1 centrum 1 kontorslokaler 1 regioner 1 denmark 1 byggstatistik 1 byggherre 1 Länsförsäkringar 1 bygghandel 1 installatörer 1 flyttkedjor 1 boverket 1 svensk byggtjänst 1 kommunala bostadsbolag 1 Förskolor 1 bostadslån 1 radhus 1 gör-det-själv 1 midroc 1 befolkningsprognos 1 boendekostnad 1 kompetensbrist 1 omvärld 1 Gör-det-själv-marknaden 1 anläggningsinvesteringar 1 Quilt 1 Vatten och avlopp 1 bostadsenkät 1 offentligt 1 byggkostnader 1 2018 1 byggprocess 1 artificiell intelligens 1 lagerlokaler 1 kapacitetsbrist 1 ränteavdrag 1 trendanalys 1 befolkningstillväxt 1 målgruppsanalyser 1 stadskärnor 1 underhållskostnader 1 tillväxtregioner 1 infrastrukturinvesteringar 1 bravida 1 anläggningsbyggandet 1 byggaktivitet 1 bostadssektorn 1 kontorsmarknaden 1 amorteringskrav 1 ejerlejligheder 1 nöjeslokaler 1 investeringsvolym 1 byggplaner 1 flyttskatt 1 analysföretag 1 flyttkedja 1 caverion 1 maskininvesteringar 1 tekniska installationer 1 1978 1 installationsbransch 1 markandsternder bygg norden 1 lokalbyggande 1 ombyggnadsinvestering 1 lokalunderhåll 1 Visa alla taggar
​ Tre län dominerar användningen av byggmaterial

​ Tre län dominerar användningen av byggmaterial

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:00 CEST

Varje kvartal sammanställer analysföretaget NAVET Analytics, tidigare Industrifakta, en rapport som beskriver utvecklingen för byggmaterialvolymen vid ny- och ombyggnad per län.

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 09:00 CEST

Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.

​ Värdet av byggmaterial visar tillväxt

​ Värdet av byggmaterial visar tillväxt

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 09:00 CEST

Analysföretaget NAVET Analytics beräknar varje kvartal det totala byggmaterialvärdet kopplat till ny- och ombyggnad av bostäder samt privata och offentliga lokaler.

Genombrott för ny typ av marknadsanalys

Genombrott för ny typ av marknadsanalys

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 09:00 CEST

​NAVET Analytics presenterade på torsdagskvällen de första resultaten från en pågående omvärldsanalys, som görs med hjälp av unik teknik. Insikt Skandinavien, som marknadsstudien heter, är den första i sitt slag och tas fram genom att avancerad AI-teknik läser av, tolkar och analyserar samtliga digitala avtryck som lämnas på internet i form av text, sökningar, kommentarer, bild och film.

Tillväxt för den byggrelaterade detaljhandeln under årets inledning

Tillväxt för den byggrelaterade detaljhandeln under årets inledning

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 09:00 CEST

NAVET Analytics, före detta Industrifakta, presenterar varje månad indikatorer och konjunkturanalyser för bygg- och fastighetsmarknaden. I den senaste månadsrapporten, Marknadssignaler & prognoser, redovisas omsättningsutvecklingen för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige under inledningen av 2019.

AI och digital etnografi kan ge djupare insikt om bygg- och fastighetsmarknaden

AI och digital etnografi kan ge djupare insikt om bygg- och fastighetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 09:00 CEST

Tack vare att vi dagligen lämnar allt fler digitala avtryck efter oss, skapas nya möjligheter att analysera vår omgivning och målgruppers behov och beteende. Nyckeln till förståelsen ligger i AI-tekniken. Industrifakta har i mer än 40 år arbetat med omvärldsanalyser, konjunkturrapporter och prognoser för den svenska och nordiska bygg- och fastighetsmarknaden.

Exklusivt partnerskap ger Navet nytt unikt affärsområde

Exklusivt partnerskap ger Navet nytt unikt affärsområde

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 09:30 CEST

Industrifakta blir NAVET Analytics och lanserar unik analysplattform med AI och Digital Etnografi*. Genom att bli Navets fjärde affärsområde förstärks förmågan att leverera ledande konjunkturrapporter och omvärldsanalyser. Med en unik teknikplattform, byggd på AI, Big Data och Digital Etnografi, skapas helt nya möjligheter inom analyser och rapporter, för Bättre affärer.

​ Detaljhandelns byggande faller

​ Detaljhandelns byggande faller

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 09:00 CEST

I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Industrifakta utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler. Totalt sett visar de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna en minskning med 3 procent under de första tre månaderna i år jämfört med samma period förra året.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 09:00 CEST

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län...

Fortsatt inbromsning inom lokalbyggandet första kvartalet 2019

Fortsatt inbromsning inom lokalbyggandet första kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 09:00 CEST

I analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras lokalbyggandets investeringsutfall under inledningen av detta året. Totalt rör det sig om en nedgång på 2 procent om man jämför det första kvartalet med samma period föregående år.

2018- topp 3 inom nybyggnadsinvesteringar i flerbostadshus

2018- topp 3 inom nybyggnadsinvesteringar i flerbostadshus

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 09:00 CEST

Under 2018 uppgick de påbörjade nybyggnadsinvesteringarna i småhus och flerbostadshus till drygt 93 miljarder kronor. Även om det var en minskning jämfört med 2017 innebar det en extremt hög investeringsnivå. Det visar en historisk tillbakablick över de senaste 30 åren som analysföretaget Industrifakta har gjort.

Byggmarknaden i Norden - Norge mot strömmen

Byggmarknaden i Norden - Norge mot strömmen

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 09:00 CEST

I sin senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden redovisar analysföretaget Industrifakta att den förväntade inbromsningen av ekonomin påverkar stora delar av Norden på bred front. Det är inte bara BNP-tillväxten som dämpas utan även bygginvesteringarna förväntas utvecklas i sämre takt framöver.

Bygginvesteringar inom kontorslokaler rasade under 2018

Bygginvesteringar inom kontorslokaler rasade under 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 09:00 CEST

Under 2018 påbörjades ny-och ombyggnadsinvesteringar inom kontorssegmentet till ett värde av 15,5 miljarder kronor. Utfallet innebar en volymminskning med över 25 procent jämfört med 2017.

Lägsta nybyggnadsvolymen i Sverige sedan 2015

Lägsta nybyggnadsvolymen i Sverige sedan 2015

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2019 09:00 CEST

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart är tydligt. Det bekräftas i Industrifaktas löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal.

Fortsatt hög storstadskoncentration av bygginvesteringarna

Fortsatt hög storstadskoncentration av bygginvesteringarna

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 09:00 CEST

Vid en granskning av de totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna för husbyggnad i Sverige under 2018 beräknas de tre storstadslänen, Stockholm-, Västra Götalands- och Skåne län, svara för över hälften av volymen. Detta presenterar Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, där bland annat dessa siffror finns sammanställda.

Byggmaterialanvändningen dalar i Stockholms län

Byggmaterialanvändningen dalar i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 09:00 CEST

Det samlade byggmaterialvärdet vid ny- och ombyggnad i Stockholms län sjönk med drygt 30 procent 2018 jämfört med året innan. Detta säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta och hänvisar till företagets senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg.

Hotell och nöjeslokaler – Undantaget inom privata lokaler 2018

Hotell och nöjeslokaler – Undantaget inom privata lokaler 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat utvecklingen av husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler, vilket omfattar industri och lagerlokaler samt kontor och handelslokaler.

Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 09:00 CET

Två gånger om året mäter analysföretaget Industrifakta aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med kartläggningen intervjuas en fastighetspanel bestående av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare i Sverige, vilket ger en god indikation när det gäller utveckling och inriktning inom byggnadsunderhåll.

Nedgång under 2018 för gör-det-själv-marknaden

Nedgång under 2018 för gör-det-själv-marknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:00 CET

Den så kallade gör-det-själv-marknaden, innefattande hushållens inköp av byggvaror, beräknas ha ökat med drygt 1,5 procent under helåret 2018 enligt analysföretaget Industrifakta. Detta innebär en svagare tillväxt jämfört med året innan, då marknaden beräknas ha vuxit med cirka 2,5 procent.

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader.