Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 95 träffar

Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan

Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 09:00 CEST

​I samband med att NAVET Analytics ger ut sin konjunkturrapport undersöks en rad olika branschers stämningsläge. Panelernas indikationer ger på så sätt tidiga signaler om konjunkturläget.

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 09:00 CEST

Likt vid förra mättillfället fortsätter det totala byggmaterialvärdet att ha en positiv utveckling även efter första halvåret. Detta presenterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg.

Husbyggnaden i Norden – Sverige starkt men sämre framöver

Husbyggnaden i Norden – Sverige starkt men sämre framöver

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 09:00 CEST

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggande och ekonomi i Norden, Nordenrapporten, presenterar företaget sin nya prognos för de totala husbyggnadsinvesteringarna. Enligt rapporten är takten för de påbörjade investeringarna fortfarande god i både Danmark, Norge och Sverige under första halvåret i år medan utvecklingen är svagare i Finland.

Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2019 09:00 CEST

Enligt färsk statistik som NAVET Analytics kommer att presentera i sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, uppgick nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder till 43,4 miljarder under årets första halvår. Jämfört med samma period förra året innebar det en minskning med 14 procent och kraftigast nedgång återfanns inom småhusbyggandet.