Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 18 träffar

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 09:00 CEST

Likt vid förra mättillfället fortsätter det totala byggmaterialvärdet att ha en positiv utveckling även efter första halvåret. Detta presenterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg.

​ NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång av nybyggnadsinvesteringarna 2019

​ NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång av nybyggnadsinvesteringarna 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 09:00 CEST

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång i byggandet.

Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2019 09:00 CEST

I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB.

​ Detaljhandelns byggande faller

​ Detaljhandelns byggande faller

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 09:00 CEST

I sin kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisar Industrifakta utvecklingen för första kvartalets byggande och underhåll inom bostäder och lokaler. Totalt sett visar de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna en minskning med 3 procent under de första tre månaderna i år jämfört med samma period förra året.