Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 15 träffar

Bostadsbyggandet viker- men Sydsverige överraskar

Bostadsbyggandet viker- men Sydsverige överraskar

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 09:00 CEST

​Som NAVET Analytics har rapporterat om tidigare minskar bostadsbyggandet i Sverige. Dock behöver bilden nyanseras då det finns stora regionala skillnader.

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 09:00 CEST

Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader.

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad. I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med ca 5 procent. Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack...