Tags

Media-no-image

NCC bygger vårdcentral i Träskända kommun, Finland

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 09:37 CET

Träskända kommun i södra Finland väljer NCC för att bygga en ny vårdcentral. Ordern är värd 310 MSEK.

NCC i täten på världskonferens om hållbarhet

NCC i täten på världskonferens om hållbarhet

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 08:45 CET

NCC har byggt tre av de tio hållbara byggprojekt som representerar Sveriges bästa exempel på världskonferensen om hållbart byggande; SB14 i Barcelona som startar idag. De är Greenhouse i Malmö, Rådhus Skåne i Kristianstad, och området Lagersberg i Eskilstuna.

NCC bygger 92 nya hyresrätter i Umeå

NCC bygger 92 nya hyresrätter i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 08:29 CET

Gimonäs i Umeå får tillskott av 92 nya smålägenheter. Lägenheterna, fördelade på två hus, byggs med NCC:s kostnadseffektiva koncept Folkboende. Uppdragsgivare är de privata fastighetsbolagen ALM Fastigheter AB och RBM Fastigheter 3 AB. Affären har ett värde på 72 MSEK.

Media-no-image

Delårsrapport1 januari – 30 september 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 09:13 CEST

Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Nettoomsättning 14 796 (13 129) MSEK Resultat efter finansiella poster 881 (748) MSEK Periodens resultat efter skatt 696 (614) MSEK Resultat per aktie 6,45 (5,67) SEK

Vittraskola för 400 elever till västra Jönköping

Vittraskola för 400 elever till västra Jönköping

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 08:37 CEST

NCC bygger en F-9 skola för 400 elever i nya bostadsområdet Samset i västra Jönköping. Behovet av fler grundskolor i Jönköping är stort och höstterminen 2015 kan Vittra Samset, som redan startat i tillfälliga lokaler, flytta in. Hemsö Fastighets AB:s order är värd cirka 70 MSEK.

NCC bygger centralt och klimatsmart i Södertälje

NCC bygger centralt och klimatsmart i Södertälje

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 08:50 CEST

NCC bygger 84 klimatsmarta bostäder centralt i Södertälje. Först ut är 42 Svanenmärkta bostadsrättsradhus i Ragnhildsborgsområdet. Därefter följer 42 bostadsrätter som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad på Rådhustorget mitt i centrala Södertälje.

NCC bygger energieffektiva hyresrätter i Märsta

NCC bygger energieffektiva hyresrätter i Märsta

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 08:44 CEST

NCC bygger 68 energisnåla och kostnadseffektiva hyreslägenheter nära både köpcentrum och pendeltågsstation i Märsta, norr om Stockholm. Beställare är Bengt Malmegård. Ordern är värd 68 MSEK.

Media-no-image

Mer färskvaror till Lidl när NCC utökar kyllager

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 09:09 CEST

I somras blev utbyggnaden av Lidls centrallager i Halmstad klar. NCC bygger nu även om det ursprungliga lagret med större, miljöanpassade kyl- och frysrum för kött, frukt och grönt, bland annat till de nya butiker som Lidl planerar i södra Sverige. Ordern är värd 90 MSEK.

Media-no-image

NCC bygger tunnel i norska Telemark

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 13:09 CEST

NCC Construction har fått i uppdrag att bygga en ny tunnel på E134 mellan Gvammen och Århus i norska Telemark. Byggtiden löper över fyra och ett halvt år och kontraktet är värt 1 140 MSEK.

Media-no-image

Nytt resecentrum när Trelleborg får Pågatåg

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 09:04 CEST

Efter 45 år får Trelleborg tillbaka sin persontågstrafik. Om drygt ett år kommer Skånes regionala Pågatåg rulla in i gamla stationshuset och intill bygger NCC nu en bussterminal och cykelparkeringar till stadens nya resecentrum. Trafikverkets order är värd nära 42 MSEK.

Media-no-image

Välkommen till kapitalmarknadsdag med NCC

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 10:29 CEST

NCC har nöjet att bjuda in representanter från aktiemarknad och media till en kapitalmarknadsdag med efterföljande bostadspolitisk debatt tisdagen den 25 november.

Media-no-image

NCC bygger miljöanpassat kontor i Uppsala för 570 MSEK

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 09:20 CEST

NCC har fått i uppdrag att bygga ett kontor där Uppsala universitet samlar sin förvaltning på ett ställe. Beställare är Akademiska Hus AB, Region Uppsala. Ordern är värd 570 MSEK.

NCC hyr ut sista lokalen i första etappen av Torsplan

NCC hyr ut sista lokalen i första etappen av Torsplan

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 10:37 CEST

NCC har skrivit hyresavtal med TeamOlmed om 733 kvadratmeter i det nya kontors- och handelshuset Torsplan i Hagastaden, Stockholm. Nu startar uthyrning av Torsplan etapp 2 .

NCC bygger 401 hyresrätter åt Magnolia för 450 MSEK

NCC bygger 401 hyresrätter åt Magnolia för 450 MSEK

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 09:09 CEST

NCC bygger totalt 401 hyresrätter för Magnolia Bostads AB. Det ena bostadsprojektet omfattar 268 lägenheter i Norrköping och det andra 133 lägenheter i Kungsängen i Upplands Bro. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 450 MSEK.

NCC ökar säkerheten för oskyddade trafikanter

NCC ökar säkerheten för oskyddade trafikanter

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 08:56 CEST

På uppdrag av Trafikverket börjar NCC bygget av gång- och cykelvägar på sträckan mellan Höganäs och Ängelholm. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten för gångtrafikanter och cyklister som idag är hänvisade till den smala, trafikerade bilvägen. Arbetet påbörjas i oktober i år och beräknas vara klart i november 2015. Avtalets värde uppgår till cirka 40 MSEK.

NCC ökar tempot och rekryterar nya ledare i väst och syd

NCC ökar tempot och rekryterar nya ledare i väst och syd

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:04 CEST

NCC Property Development laddar för ökad projektvolym och rekryterar Johanna Hult Rentsch som ny regionchef för region väst och tillsätter Anders Tojkander som ny regionchef för region syd.

Media-no-image

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 11:15 CEST

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC:s ogräsmetod får högsta betyg av SundaHus

NCC:s ogräsmetod får högsta betyg av SundaHus

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:19 CEST

NCC Spuma, en metod att bekämpa ogräs, är en av få produkter som får den bästa miljö- och hälsobedömningen av företaget SundaHus. Klassningen hjälper miljödrivna fastighetsägare att välja en grön förvaltning av sina byggnader.

Högsta säkerhet för ny rättspsykiatri i Vadstena

Högsta säkerhet för ny rättspsykiatri i Vadstena

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 11:54 CEST

Vadstenas rättspsykiatriska klinik, för vård av psykiskt störda lagöverträdare, uppfyller inte dagens krav på vårdmiljö och säkerhet. NCC bygger en ny klinik som blir landets modernaste och får högsta säkerhetsklass. Östergötland landstings order är värd drygt 190 MSEK.

Media-no-image

Utdelning i NCC

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 09:02 CEST

Den 31 oktober utbetalar NCC 6 SEK per aktie. Avstämningsdagen är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.