Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2010

Pressmeddelande  •  2010-11-09 10:13 CET

Orderingången ökade till 40 788 (32 123) MSEK

Nettoomsättningen minskade till 34 082 (40 061) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 207 (1 441) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 937 (1 176) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,61 (10,83) SEK

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel.
+46 (0)70-674 07 20.

Kommunikationsdirektör Annica Gerentz, tel.
+46 (0)70-398 42 09.

IR-ansvarig Johan Bergman, tel.
+46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.