Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Press releases   •   Feb 16, 2018 10:37 CET

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar – eller alla bilar i Stockholm region – släpper ut under tre års tid.

Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag

Press releases   •   Jan 24, 2018 12:04 CET

Neste tar ett jättekliv på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. Från att ha varit listad som nummer 23 redan ifjol så rankas Neste som nummer två i år. Det är tolfte gången i rad som Neste är med på Global 100, och har varit med fler gånger än något annat energiföretag i världen. Det är bara mjukvaruföretaget Dassault Systems SE som ligger före Neste på rankingen.

Regeringens förslag kan stjälpa egna utsläppsmålet

Press releases   •   Sep 21, 2017 13:43 CEST

Regeringen har satt upp mål för hur växthusgasutsläppen från trafiken ska minska genom det så kallade Bränslebytet. Förslaget i budgetpropositionen syftar till att drivmedelsleverantörerna stegvis ska minska utsläppen genom att blanda in allt mer biodrivmedel i bensin och diesel. Neste välkomnar regeringens ambition att åstadkomma klimatsmartare fordon och bränslen. Samtidigt förbereder regeringen en begränsning av vilka förnybara råvaror som kan användas för att producera biodrivmedel. Det riskerar att minska tillgången till förnybar diesel (HVO) i Sverige.

– HVO stod förra året för tre fjärdedelar av biodrivmedlens samlade utsläppsminskningar. Men regeringens förslag till omklassning av vissa råvaror som används vid produktion av HVO kan göra det omöjligt att nå upp till de reduktionsmål som regeringen satt upp för de kommande tre åren, säger Fredrik Törnqvist, chef för näringspolitik på Neste AB.

Samtidigt som regeringen har ambitiösa mål för utsläppsreduktion genom inblandning av biodrivmedel i vanlig fossil diesel och bensin, föreslår man även en omklassning av vissa råvaror som i dag räknas som restprodukter till samprodukter. Om det genomförs kommer det på kort sikt att omöjliggöra användandet av restprodukter som teknisk majsolja (TCO) och fria fettsyror (PFAD).

Förra året stod dessa råvaror för en dryg fjärdedel av alla råvaror i HVO, och sannolikt betydligt mer i år. Att ersätta dessa råvaror med andra, som exempelvis restprodukter från den svenska skogen, kommer ta åtminstone 3–5 år.

– För att klara av att producera de volymer HVO som Bränslebytet kräver behöver industrin fortsatt tillgång till en bred bas av hållbara råvaror, säger Fredrik Törnqvist.

All HVO som Neste säljer i Sverige baseras på avfall och restprodukter från främst livsmedelstillverkning, och minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med fossil diesel. Alla råvaror uppfyller samtliga gällande hållbarhetskriterier i Sverige och EU. Neste har dessutom satt ett mål om att all PFAD som Neste använder ska vara 100 procent spårbar till plantagen till 2020.

– Regeringens förslag till en ny definition av restprodukter riskerar att leda till en bristsituation med ökade priser för tillgängliga råvaror vilket kan försvåra för branschen att klara utsläppsmålen. Med andra ord dyrare drivmedel och till sämre klimatnytta om en straffavgift blir alternativet till inblandning, säger Fredrik Törnqvist.


Fakta

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är ett premiumbränsle som har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter.

TCO, Technical Corn Oil, är en oätlig olja som uppstår vid produktionen av etanol från majs. TCO klassas i dag som en restprodukt som kan spåras tillbaka till uppsamlingsplatsen, men inte hela vägen till odlingen.

PFAD, Palm Fatty Acid Distillate, är en restprodukt som består av oätliga fettsyror som måste avlägsnas från palmolja innan den kan användas som livsmedel. Fettsyrorna utgör cirka 4–5 procent av den råa palmolja som raffineras. Hittills har det inte varit möjligt att spåra PFAD bortom raffinaderiet, eftersom det inte ställs krav på spårbarhet på livsmedelsindustrin.


För mer information:
Fredrik Törnqvist, chef för näringspolitik, Neste AB, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist@neste.com

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Regeringen har satt upp mål för hur växthusgasutsläppen från trafiken ska minska genom det så kallade Bränslebytet. Förslaget i budgetpropositionen syftar till att drivmedelsleverantörerna stegvis ska minska utsläppen genom att blanda in allt mer biodrivmedel i bensin och diesel. Neste välkomnar regeringens ambition att åstadkomma klimatsmartare fordon och bränslen.

Read more »

HVO minskade utsläppen med 2,8 miljoner ton under 2016

Press releases   •   Aug 18, 2017 12:17 CEST

 Förnybar diesel i form av HVO ökade med 66 procent under 2016 och står nu för två tredjedelar av all biodrivmedelsanvändning i Sverige. Användningen av HVO minskade utsläppen av växthusgaser med 2,8 miljoner ton. Det framgår av en ny rapport från Energimyndigheten.

– HVO kan både användas direkt i befintliga dieselmotorer och blandas in i vanlig fossil diesel i hög andel, vilket gör att efterfrågan på HVO ökar snabbt och utsläppen minskas effektivt. Med regeringens förslag om ökad inblandning av förnybart i bensin och diesel kommer efterfrågan på HVO att öka ytterligare, säger Fredrik Törnqvist, chef för näringspolitik på Neste AB.

Vanlig fossil diesel innehöll under förra året 21 procent förnybart drivmedel, i form av HVO (17 procent) och konventionell biodiesel FAME (4 procent). Det innebar att utsläppen från diesel minskade med cirka 15 procent. Nyligen lade regeringen fram förslag som innebär att inblandning av förnybara drivmedel ska minska utsläppen från diesel med 21 procent år 2020.

Användningen av ren HVO100 ökade hela 15 gånger under 2016. Sammantaget innebar användningen av HVO att växthusgasutsläppen minskade med 2,8 miljoner ton under 2016, vilket motsvarar 73 procent av alla biodrivmedels samlade klimatnytta enligt Energimyndighetens rapport.

Råvarorna i produktionen av HVO utgjordes under 2016 av vegetabilisk och animalisk avfallsolja (38 procent), PFAD (23 procent), slakteriavfall (19 procent), raps (8 procent), tallolja (7 procent), majs (4 procent) samt soja och korn (1 procent).

– HVO kommer fortsätta att spela en avgörande roll för att minska trafikens klimatpåverkan. För att klara Sveriges ambitiösa utsläppsmål är det viktigt att en bred bas av olika råvaror kan användas i produktionen av biodrivmedel, säger Fredrik Törnqvist.

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är ett premiumbränsle som har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. All HVO som Neste säljer i Sverige baseras på avfall och restprodukter och minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med fossil diesel.

För mer information:

Energimyndighetens rapport ”Drivmedel 2016” kan laddas ner här.

Fredrik Törnqvist, chef för näringspolitik, Neste AB, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist@neste.com

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Förnybar diesel i form av HVO ökade med 66 procent under 2016 och står nu för två tredjedelar av all biodrivmedelsanvändning i Sverige. Användningen av HVO minskade utsläppen av växthusgaser med 2,8 miljoner ton. Det framgår av en ny rapport från Energimyndigheten.

Read more »

Optimering för HVO minskar bränsleförbrukningen och utsläppen

Press releases   •   May 18, 2017 09:32 CEST

Registrera din idé till Nestes Hållbarhets-hackathon

Press releases   •   Apr 20, 2017 15:36 CEST

Är du expert på digitalisering, vill bekämpa klimatförändringar och skydda de mänskliga rättigheterna? Då kan du anmäla dig till Nestes Hållbarhets-hackathon och tävla om 10 000 euro.

Vid Slush 2016 presenterade Neste en öppen inbjudan för alla digitaliseringsexperter som är intresserade av att bekämpa klimatförändringar och skydda de mänskliga rättigheterna att delta i digitaliseringen av Nestes leverantörsgranskning.

Nu har vi nöjet att bjuda in alla konceptualiserings-, IT-, IM-, kodnings-, datavisualiserings- och digitaliseringsexperter med en passion för hållbarhetsfrågor att:

 1. Registrera sina preliminära idéer senast den 11 majwww.nestehackathon.com. Från och med den 24 april kommer det där finnas en utvecklingsmiljö och ytterligare material för deltagare.
 2. Delta i Pre-Hack-Evenemanget den 21 april – antingen på Nestes huvudkontor i Esbo i Finland eller via digitala kanaler – för att få mer information om Hackathonen, nätverka, och delta i Matchmaking bland deltagare och utvecklingsgrupper.

De lag som registrerat idéer med den bästa utvecklingspotentialen kommer att bli inbjudna att delta i den globala Hackathonen som arrangeras parallellt i Helsingfors och i Singapore den 23–24 maj 2017.

Mer information om Hackathonen, till exempel regler och möjlighet till registrering, finns på www.nestehackathon.com. Följ Hackathonen i sociala medier via @Nestecorp och delta i vår globala dialog med hashtagen #hackthesupply.

10 000 euro till vinnande laget
Digitaliseringsutmaningen fokuserar på Nestes system för leverantörsgranskning som hjälper Neste att utvärdera och övervaka sin leverantörskedja. Det nuvarande systemet kräver manuellt arbete och hantering av flertalet dokument mellan Neste och dess olika råvaruleverantörer runt om i världen.

– Digitalisering av vår leverantörsgranskning är ett ambitiöst projekt där vi behöver hjälp av de bästa talangerna. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet och insyn i våra råvarukedjor och vi vill att vårt nya system hjälper oss att utveckla leverantörskedjorna ännu mer. Vi hoppas få ett antal innovativa idéer om hur ett sådant system skulle kunna utvecklas på grund av ämnets aktualitet, säger Johan Lunabba, Sustainability Director på Neste.

De deltagande koncepten och idéerna kommer att utvärderas av Hackathon-juryn som består av experter från Nestes hållbarhets- och ICT-team samt intressentrepresentanter. Det vinnande laget kommer att meddelas i slutet av Hackathonen och tilldelas 10 000 euro.

Neste Corporation
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

För mer information:
Johan Lunabba, Director, Sustainability, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Adrian Suharto, Manager, Sustainability and Public Affairs, Neste Singapore Ltd, tel. +65 9150 3676, adrian.suharto(@)neste.com

Läs även:
Neste ökar transparensen med ny hemsida för palmoljans råvarukedja
Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Är du expert på digitalisering, vill bekämpa klimatförändringar och skydda de mänskliga rättigheterna? Då kan du anmäla dig till Nestes Hållbarhets-hackathon och tävla om 10 000 euro.

Read more »

Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Press releases   •   Apr 19, 2017 13:48 CEST

Som första företag i världen offentliggör Neste ambitiösa mål för spårbarhet hos så kallad PFAD, en restprodukt som uppstår när livsmedelsindustrin raffinerar palmolja och som används för produktion av förnybar diesel.

Nestes mål för spårbarhet hos PFAD:

 • 2017 ska all PFAD som Neste använder vara 100 procent spårbar ner till palmoljekvarnar
 • 2020 ska all PFAD som Neste använder vara 100 procent spårbar ner till palmoljeplantage

– Neste bedriver ett omfattande program tillsammans med PFAD-leverantörer, miljöorganisationer och experter i Sydostasien för att öka transparensen i palmoljeindustrin. Nu bjuder vi även in föregångare inom livsmedelsindustrin så att vi tillsammans kan skapa spårbarhet i hela leverantörskedjan. På så vis kan vi säkerställa att även restprodukterna kommer från palmolja med hållbart ursprung, säger Johan Lunabba, Sustainability Director på Neste.

Programmet genomförs i samarbete med Consortium of Resource Experts (CORE), en sammanslutning av Proforest, Rainforest Alliance och Daemeter i Sydostasien.

PFAD består av oätliga fettsyror som måste avlägsnas från palmolja innan den kan användas som livsmedel. Fettsyrorna utgör cirka 4–5 procent av den råa palmolja som raffineras. Hittills har det inte varit möjligt att spåra PFAD bortom raffinaderiet, eftersom det inte ställs krav på spårbarhet på livsmedelsindustrin.

– Utmaningen ligger i att den palmolja som produceras för livsmedelsindustrin kan komma från ett mycket stort antal plantager och en stor volym måste kunna spåras för att även den PFAD vi använder ska vara spårbar. Men genom att arbeta tillsammans med livsmedels- och kemiindustrin kan vi ha stor positiv inverkan på hållbarheten i hela palmoljeindustrin, säger Johan Lunabba.

En palmoljekvarn är det första steget i behandlingen av palmoljefrukter efter att de har samlats in från plantager.

– Redan under 2017 är målet att vi ska ha kartlagt alla kvarnar som levererar till raffinaderier där den PFAD vi använder uppstår. Då kan vi inleda samarbete med leverantörerna för att åstadkomma en hållbar leverantörskedja för all frukt som behandlas vid kvarnen, säger Johan Lunabba.

Krav på spårbarhet för biodrivmedelsproducenter
EU-regler och nationella regler ställer krav på att producenter av biodrivmedel ska kunna spåra de råvaror som används till sitt ursprung. För avfall och restprodukter gäller att de ska spåras till den plats där de uppkommer, vilket för PFAD innebär det raffinaderi där den avskiljs från palmolja. Arbetet med att skapa spårbarhet för PFAD ända ner till plantage är ett led i Nestes arbete för att bidra till en hållbar palmoljeindustri och motverka risken för avskogning.

PFAD är en av över 10 olika förnybara råvaror som Neste använder i framställningen av förnybara drivmedel. Nestes förnybara diesel som baseras på avfall och restprodukter gör det möjligt för dieseldrivna fordon att minska sina utsläpp med upp till 90 procent.

Neste
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

För mer information:
Johan Lunabba, Director Sustainability, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, tel. +358 10 458 4170, simo.honkanen(@)neste.com

Mer om PFAD som råvara
Neste ökar transparensen med ny hemsida för palmoljans råvarukedja

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag.

Neste använder ingen palmolja (CPO) för tillverkning av den HVO som säljs på den svenska marknaden. Men den CPO som Neste använder globalt har varit fullt spårbar ner till plantage sedan 2007 och 100 procent certifierad sedan 2013. Neste var först bland de större palmoljeanvändarna att göra hela sin leverantörskedja helt transparent 2016. I april 2017 publicerade Neste sin första CPO Dashboard som ger heltäckande information om företagets leverantörskedja med bland annat aktuella certifikat och lokalisering av kvarnar på kartor. Nu siktar företaget på att bli först i världen att åstadkomma motsvarande transparens och spårbarhet för den PFAD som företaget använder som råvara.

För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Som första företag i världen offentliggör Neste ambitiösa mål för spårbarhet hos så kallad PFAD, en restprodukt som uppstår när livsmedelsindustrin raffinerar palmolja och som används för produktion av förnybar diesel.

Read more »

Neste välkomnar Sveriges höga ambitioner för förnybara drivmedel

Press releases   •   Mar 23, 2017 08:55 CET

Neste välkomnar den svenska regeringens förslag om reduktionsplikt för drivmedel och fortsatt skattebefrielse för höginblandade biobränslen. Långsiktiga perspektiv och ambitiösa mål skapar förutsättningar för innovationer och investeringar i drivmedelssektorn samt för nödvändiga utsläppsminskningar inom transportområdet.

– Sverige är världsledande med sitt mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. Det finns en växande nordisk marknad för biobränslen då även Norge och Finland nyligen har fastställt mycket höga mål för andelen biodrivmedel. Ländernas stora skogsresurser förväntas spela en stor roll för att nå målen, säger Kaisa Hietala, Nestes direktör för förnybara produkter.

– Vi är stolta över att ha bidragit till den positiva utvecklingen på den svenska bränslemarknaden de senaste åren genom att leverera förnybar diesel till både de stora drivmedelsbolagen och till mindre kunder genom våra terminaler i Södertälje, Kalmar, Malmö och Göteborg, säger Kaisa Hietala.

Neste är världens största producent av förnybar diesel (HVO). Globalt sett utgjorde avfall och restprodukter nära 80 procent av råvaruportföljen under 2016. Neste investerar omkring 390 miljoner kronor per år i forskning och utveckling, varav merparten används för att ta fram och pilottesta nya råvaror för biodrivmedel. Neste har ett starkt fokus på att utveckla kostnadseffektiva tekniker för att omvandla skogsavfall till biobränsle och att utveckla nya råvaror som exempelvis alger.

Parallellt med förslaget om reduktionsplikt föreslår regeringen också att definitionen av restprodukt ska ses över, för att även inkludera dess ekonomiska värde och mängd i förhållande huvudprodukten.

– Neste är oroad över förslagets möjliga konsekvenser. Det finns i dag mycket få material som inte har ett marknadsvärde eller flera användningsområden, och denna utveckling kommer att förstärkas när vi går mot en mer cirkulär ekonomi. En bred bas av hållbart producerade råvaror är en förutsättning för att uppnå de höga mål som Sverige och övriga nordiska länder har satt upp, säger Kaisa Hietala.

– Det är viktigt att allt avfall och restprodukter bedöms på lika villkor och att det inte införs begränsningar som försvårar möjligheterna att nå målen, så länge råvarorna är hållbara, säger Kaisa Hietala.

Neste är medveten om diskussionen när det gäller hållbarheten i de restprodukter som uppstår när palmolja raffineras för att användas i främst livsmedelsindustrin, och det är något som företaget tar på största allvar.

– Hållbarhetsfrågor är alltid av högsta prioritet för Neste. Som producent har vi ett viktigt ansvar att alla råvaror vi använder är hållbara, säger Kaisa Hietala.

– De strikta krav som ställs på biodrivmedelsproducenter i EU:s lagstiftning och nationella hållbarhetlagar har varit en enorm drivkraft för att förbättra hållbarheten i hela palmoljeindustrin i Sydostasien. Neste har banat väg för detta arbete, och vi är fast beslutna att fortsätta vara drivande i utvecklingen även i framtiden, säger Kaisa Hietala.


Neste
Kaisa Lipponen
Communications Director


För mer information:
Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, tel. +358 10 458 4170, simo.honkanen(@)neste.com
Ilkka Räsänen, Director, Public Affairs, Neste, tel. +358 50 458 5123, ilkka.j.rasanen(@)neste.com


Kort om Nestes förnybara produkter
Neste ökade produktionskapaciteten av sina förnybara produkter under 2016, från 2,4 miljoner ton till 2,6 miljoner ton. Samtidigt ökade företaget andelen avfall och restprodukter till nära 80 procent av råvarorna i raffineringsprocessen. Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell råoljebaserad diesel. Företagets mål är att utsläppsminskningen av växthusgaser med hjälp av de förnybara produkterna ska nå 7 miljoner ton under 2017.

Läs också
Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag
Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmedel

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Neste välkomnar den svenska regeringens förslag om reduktionsplikt för drivmedel och fortsatt skattebefrielse för höginblandade biobränslen. Långsiktiga perspektiv och ambitiösa mål skapar förutsättningar för innovationer och investeringar i drivmedelssektorn samt för nödvändiga utsläppsminskningar inom transportområdet.

Read more »

Nestes förnybara diesel minskade växthusgasutsläppen med 6,7 miljoner ton 2016

Press releases   •   Mar 09, 2017 11:06 CET

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel i form av HVO från avfall och restprodukter. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar kunde användarna globalt minska sina utsläpp med hela 6,7 miljoner ton under 2016. Det motsvarar slopad trafik från 2,4 miljoner personbilar – eller hälften av alla Sveriges bilar – under ett helt år.

– Med förnybar diesel kan den som kör ett dieselfordon enkelt minska sitt koldioxidavtryck från transporter. Bränslet fungerar direkt i vanliga dieselmotorer och används allt oftare i tunga fordon av företag som vill minska sin klimatpåverkan. Globala exempel är bland annat Googles shuttelbussar, gBuses i Silicon Valley och logistikjätten UPS distributionsbilar i USA, säger Kaisa Hietala, Nestes direktör för förnybara produkter.

– Nestes förnybara diesel kan även användas i dieseldrivna personbilar. Sedan i januari erbjuds det helt förnybara drivmedlet på utvalda stationer i Finland, tillägger Kaisa Hietala.

Eftersom även utsläppen av partiklar och kväveoxider är lägre från den förnybara dieseln än från konventionell diesel, blir bränslets fördelar särskilt tydliga på platser där människor utsätts för lokala utsläpp från dieseldrivna fordon eller maskiner. Nestes förnybara diesel har använts för att minska även dessa utsläpp, bland annat i flera städer i Kalifornien, vid Hamburgs internationella flygplats, liksom under flera offentliga evenemang, som Super Bowl 50 förra året.

Neste

Kaisa Lipponen

Communications Director

För mer information:

Fredrik Törnqvist, Chef Direktförsäljning och Näringspolitik, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com

Carl Nyberg, Vice President Sales Scandinavia, Neste, +358 50 458 4274, carl.nyberg(@)neste.com


Kort om Nestes förnybara produkter

Neste ökade produktionskapaciteten av sina förnybara produkter under 2016, från 2,4 miljoner ton till 2,6 miljoner ton. Samtidigt ökade företaget andelen avfall och restprodukter till nära 80 procent av råvarorna i raffineringsprocessen. Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell råoljebaserad diesel. Företagets mål är att utsläppsminskningen av växthusgaser med hjälp av de förnybara produkterna ska nå 7 miljoner ton under 2017.

Läs också

Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag

Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmedel

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel i form av HVO från avfall och restprodukter. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar kunde användarna globalt minska sina utsläpp med hela 6,7 miljoner ton under 2016. Det motsvarar slopad trafik från 2,4 miljoner personbilar – eller hälften av alla Sveriges bilar – under ett helt år.

Read more »

Neste inleder rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Press releases   •   Feb 27, 2017 09:12 CET

Neste har påbörjat rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje. Vid så kallad ex-pipe-rördistribution bunkras fartygsbränsle direkt till fartyget genom ett rör från terminalen, utan separata tankbilar eller -fartyg.

Images & Videos 1 image, 1 video

Contacts 2 contacts

 • Press Contact
 • Vice President, Sales Scandinavia
 • Oil Products & Renewable Products
 • cahirlns.nppybllernjg@wjneftstfze.wbcoqqmkt
 • +358 50 458 4274

 • Press Contact
 • Scandinavian Marketing Manager
 • viajctkhornwiaqb.vcvonacreobisfg@ndleshttexg.cxiomtw
 • 0738-99 88 10

About Neste AB

Idag skapar Neste (noterat som NESTE, Nasdaq Helsinki) hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i kundanpassade lösningar.

Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrierna.

År 2017 var Nestes nettoomsättning 13,2 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens 100 ledande företag inom hållbarhet. I januari 2018 år tog vi ett stort steg framåt då vi rankades som nummer 2 bland världens mest hållbara företag.

Address

 • Neste AB
 • Vasagatan 7
 • 111 20 Stockholm
 • Sverige

Links