Skip to main content

Tags

Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Press Releases   •   Feb 16, 2018 10:37 CET

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar – eller alla bilar i Stockholm region – släpper ut under tre års tid.

Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag

Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag

Press Releases   •   Jan 24, 2018 12:04 CET

Neste tar ett jättekliv på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. Från att ha varit listad som nummer 23 redan ifjol så rankas Neste som nummer två i år. Det är tolfte gången i rad som Neste är med på Global 100, och har varit med fler gånger än något annat energiföretag i världen. Det är bara mjukvaruföretaget Dassault Systems SE som ligger före Neste på rankingen.

Regeringens förslag kan stjälpa egna utsläppsmålet

Press Releases   •   Sep 21, 2017 13:43 CEST

Regeringen har satt upp mål för hur växthusgasutsläppen från trafiken ska minska genom det så kallade Bränslebytet. Förslaget i budgetpropositionen syftar till att drivmedelsleverantörerna stegvis ska minska utsläppen genom att blanda in allt mer biodrivmedel i bensin och diesel. Neste välkomnar regeringens ambition att åstadkomma klimatsmartare fordon och bränslen.

HVO minskade utsläppen med 2,8 miljoner ton under 2016

Press Releases   •   Aug 18, 2017 12:17 CEST

Förnybar diesel i form av HVO ökade med 66 procent under 2016 och står nu för två tredjedelar av all biodrivmedelsanvändning i Sverige. Användningen av HVO minskade utsläppen av växthusgaser med 2,8 miljoner ton. Det framgår av en ny rapport från Energimyndigheten.

Optimering för HVO minskar bränsleförbrukningen och utsläppen

Registrera din idé till Nestes Hållbarhets-hackathon

Press Releases   •   Apr 20, 2017 15:36 CEST

Är du expert på digitalisering, vill bekämpa klimatförändringar och skydda de mänskliga rättigheterna? Då kan du anmäla dig till Nestes Hållbarhets-hackathon och tävla om 10 000 euro.

Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Press Releases   •   Apr 19, 2017 13:48 CEST

Som första företag i världen offentliggör Neste ambitiösa mål för spårbarhet hos så kallad PFAD, en restprodukt som uppstår när livsmedelsindustrin raffinerar palmolja och som används för produktion av förnybar diesel.

Neste välkomnar Sveriges höga ambitioner för förnybara drivmedel

Press Releases   •   Mar 23, 2017 08:55 CET

Neste välkomnar den svenska regeringens förslag om reduktionsplikt för drivmedel och fortsatt skattebefrielse för höginblandade biobränslen. Långsiktiga perspektiv och ambitiösa mål skapar förutsättningar för innovationer och investeringar i drivmedelssektorn samt för nödvändiga utsläppsminskningar inom transportområdet.

Nestes förnybara diesel minskade växthusgasutsläppen med 6,7 miljoner ton 2016

Press Releases   •   Mar 09, 2017 11:06 CET

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel i form av HVO från avfall och restprodukter. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar kunde användarna globalt minska sina utsläpp med hela 6,7 miljoner ton under 2016. Det motsvarar slopad trafik från 2,4 miljoner personbilar – eller hälften av alla Sveriges bilar – under ett helt år.

Neste inleder rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Neste inleder rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Press Releases   •   Feb 27, 2017 09:12 CET

Neste har påbörjat rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje. Vid så kallad ex-pipe-rördistribution bunkras fartygsbränsle direkt till fartyget genom ett rör från terminalen, utan separata tankbilar eller -fartyg.

Skinktricket gav 10 000 liter förnybar diesel

Press Releases   •   Feb 02, 2017 14:55 CET

40 000 finländska hushåll skänkte i julas det överblivna stekfettet från sina julskinkor till kampanjen Skinktricket. Av det insamlade fettet producerade Neste 10 000 liter HVO för försäljning vid Nestes mackar. Intäkterna skänker Neste till organisationen Hope, som hjälper familjer med låga inkomster, samt till idrottsföreningen Icehearts, som vill främja välmående och motverka social utfrysning.

Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag

Press Releases   •   Jan 30, 2017 09:59 CET

Neste återfinns på Global 100-listan för världens mest hållbara företag för 11 året i rad. I år klättrar Neste från plats 39 till 23 och är det företag inom olje- och gasindustrin som presterar bäst. Företaget har varit med på listan längre än något annat energibolag i världen.

Neste blir medlem i SPBI

Press Releases   •   Jan 17, 2017 11:45 CET

Den 1 januari gick Neste AB med i branschorganisationen Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI. Medlemskapet är ett kvitto på att Neste är en viktig aktör på den svenska marknaden för förnybara drivmedel.

Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Polferries

Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Polferries

Press Releases   •   Jan 10, 2017 08:30 CET

Neste och polska Polferries som bedriver färjetrafik på Östersjön har tecknat ett avtal om leverans av lågsvavligt fartygsbränsle 2017 för rutten Nynäshamn-Gdansk.

Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Viking Line

Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Viking Line

Press Releases   •   Dec 20, 2016 08:30 CET

Neste och Viking Line har tecknat ett samarbetsavtal om leverans av lågsvavligt fartygsbränsle 2017. Avtalet omfattar Viking Lines passagerafartyg på Östersjön.

Snåla dieslar vanligaste miljöbilen

Press Releases   •   Dec 15, 2016 09:00 CET

Hittills i år har det registrerats drygt 57 000 nya miljöbilar, vilket motsvarar 16 procent av alla nya bilar. I kommunerna varierar andelen miljöbilar från en dryg fjärdedel till inga miljöbilar alls, enligt en sammanställning som drivmedelsproducenten Neste gjort baserat på statistik från Trafikanalys.

Neste börjar distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Neste börjar distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Press Releases   •   Nov 24, 2016 08:30 CET

Den 1 januari 2017 böjar Neste distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje. Neste betjänar i första hand Storstockholmsregionen, men levererar vid behov lågsvavligt fartygsbränsle även till andra hamnar på den svenska ostkusten.

Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmedel

Press Releases   •   Nov 22, 2016 09:00 CET

Fettavfall av låg kvalitet ska komma till god användning, samtidig som vi håller ögonen på algolja och plastavfall. Det är Nestes inriktning för att bredda portföljen av råvaror för produktion av förnybara drivmedel.

Nestes klimatarbete ger topplacering i global granskning

Press Releases   •   Nov 14, 2016 10:28 CET

Som enda nordiska energiföretag har Neste för första gången tagit plats på Carbon Disclosure Projects A-lista över de företag som är bäst på klimatarbete. Av de tusentals företag som CDP granskar når bara 193 företag den högsta nivån.

Tre av fyra vet inte att dieseln har blivit klimatsmartare

Press Releases   •   Nov 01, 2016 09:00 CET

En del drivmedelsbolag blandar i dag in upp till 40–50 procent förnybar diesel i vanlig fossil diesel. Men det känner inte svenskarna till. Bara var fjärde person, 24 procent, vet att vanlig diesel kan innehålla så mycket förnybart. Det visar en ny Sifoundersökning som HVO-producenten Neste har låtit göra.