Skip to main content

Redundant uppkoppling – viktig del av säkerhetsplaneringen

Blogginlägg   •   Nov 07, 2016 20:52 CET

Kundcase Nacka energi

Nacka är en av Stockholms största tillväxtkommuner. På 15 år spås invånarantalet öka från 100 000 till det dubbla, och i den nya stadsdelen Nacka stad på Sicklaön planeras 14 000 nya bostäder och 14 000 nya arbetsplatser byggas.

Nacka Energi är elnätsbolaget som förser elbolagen i Nacka med infrastruktur för att kunna leverera el till sina kunder. Deras infrastruktur består idag av 9 stora elstationer och ett antal mindre stationer, men tillväxtplanerna för nya stationer växer ikapp med Nacka kommuns expandering.

Konstant bevakning med M2M

Ola Heed är IT-ansvarig för Nacka Energi och ansvarar för IT-miljön; datorer, telefoner, larmsystem, passagesystem – allt med sladd eller batteri, som han själv uttrycker det. Utöver det ansvarar han även för kommunikationen med de som jobbar ute på elstationerna, och även för kommunikationen med själva elmätarna.

  • Våra elstationer bevakas online. Inträffar några avvikelser får vi larm, ibland redan innan som en förvarning när kritiska gränser är nådda, berättar Ola Heed.

Tack vare larmen får Nacka Energi tidiga indikationer om något är fel och åtgärda problemen snabbt för att sedan kunna återgå till sin affärsdrivande mätning.

Redundant uppkoppling – viktig del av säkerhetsplaneringen

För att undvika avbrott i kommunikationen med elstationerna använder Nacka Energi sig av dubbla internetanslutningar, varav ena är Net1s M2M-uppkoppling med obegränsad datamängd. Ibland fungerar Net1 som primär uppkoppling, ibland som redundant beroende på vilken som har bäst förbindelse.

  • Vi märker aldrig av när skiftet inträffar, det sker automatiskt, förklarar Ola Heed.

Även elnäten som är indelade i luftledning och jordkabel, där jordkabel utgör den största andelen, kan utsättas för problem.

  • Det händer att man missar jordkablarna i marken och sätter en grävskopa i dem vid husbygge eller förläggning av fiber, berättar Ola Heed.

För att försäkra sig mot dessa incidenter som riskerar att öka i och med de stora byggnationerna i Nacka Kommun använder Nacka Energi Net1s M2M-uppkoppling som en del av en redundant lösning. Nu får Nacka Energi en snabb indikation om någonting är fel och kan därmed åtgärda problemen snabbt och minimera avbrottstiden.

  • Med den stabila miljö på 450 MHz-bandet, som även är försäkrat med dieselaggregat via Teracoms infrastruktur, kan vi fortsätta bedriva vår elmätning och bevakning, oavsett strömavbrott. Net1 är den enda operatören vi har hittat som löser det problemet, menar Ola Heed.

Uppkoppling genom hela flytten

I takt med att Nacka kommun växer, ökar också utmaningarna för Nacka Energi. Fler ska elförsörjas, och elstationerna utökas och elnätet stärkas. Men för att lämna plats åt nya byggnationer kommer man även behöva flytta, både elnätet, och även sina egna lokaler.

  • Vi bygger vår infrastruktur så att den ska hålla i 100 år, och nu behöver vi flytta mycket av den eftersom det ska byggas fastigheter överallt. Den här byggnaden kommer till exempel rivas, och vi kommer behöva flytta, berättar Ola Heed.

Vart Nacka Energi kommer flytta vet de inte än, men med hjälp av Net1s mobila lösning kan de upprätthålla konstant uppkoppling under processen och utan avbrott fortsätta ha kontakt med elstationerna.

En leverantör som möter och matchar våra behov

Som en relativt liten aktör i energibranschen ser Nacka Energi fram emot kommunens utveckling, men man är samtidigt måna om att ta till vara på och nyttja sina begränsade tillgångar optimalt.

  • Vi är inte Vattenfall – vi måste göra de resurser vi har så effektiva som möjligt. Hos Net1 får vi gehör för våra behov och kan ha en bra dialog kring våra utmaningar. En service vi kanske inte skulle möta hos en större aktör, avslutar Ola Heed.

Bifogade filer

PDF-dokument