Skip to main content

Stormen Dagmar rubbade inte Net 1s nät

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2012 08:00 CET

Stormen Dagmar som drog in över Sverige under jul- och nyårshelgen har skapat omfattande problem hos de stora operatörerna vad gäller mobilt bredband och telefoni. Men operatören Net 1, som levererar internet och telefoni på den så kallade NMT-frekvensen, klarade stormen med i stort sett bibehållen täckning. 

Operatören Net 1, som har Sveriges största täckning för mobilt internet och ip-telefoni, var en livlina för flera företag, privatpersoner och myndigheter under stormen Dagmar. Det statliga infrastrukturbolaget Teracom AB som svarar för driften av Net 1s nät distribuerar även marksänd radio och tv och har således höga krav på sig att tillhandahålla täckning och en kontinuerlig tjänst. Detta i kombination med det nät Net 1 använder sig av borgar för kvalitet i alla väderlekar.

– Teracom är stolta över att vår säkra infrastruktur och drift av nätet kan bidra till att en kommunikationsoperatör som Net 1 kan klara en extrem vädersituation. Vi har oerhört höga krav på oss att kunna tillhandahålla en säker infrastruktur för bland annat public servicebolagen, så att allmänheten kan nås av viktiga meddelanden vid allvarliga händelser och kriser, säger Lotta Darlin, press- och informationsansvarig på Teracom.

Dieselaggregat garant för säker drift
Stormen Dagmar, som svepte in över Sverige natten till den 26 december och mätte upp till 40 m/s i kastvindarna är ett av de värsta ovädren i Sverige på flera år. Kraftförsörjningen till hundratals basstationer för mobilt bredband och telefoni slogs ut runt om i landet. Särskilt drabbades de med batteri-backup som endast är anpassade att klara kortare elavbrott. Många av Net 1s basstationer är dock utrustade med dieselaggregat som fylls på vid behov av Teracoms driftpersonal och kan i princip klara hur långa avbrott som helst.

I en hypotetisk situation där hela Sveriges kraftnät är utslaget klarar Net 1s nät, tack vare diesel-backup hos Teracom och längre räckvidd via högmaster, att täcka cirka 94 procent av Sveriges befolkning och cirka 70 procent av landytan.

Vid omfattande störningar och elavbrott samverkar elnätbolagen i Sverige med varandra för att åtgärda fel, så även i detta fall. Ett av bolagen som deltog var Skellefteå Kraft Elnät. Deras personal var utrustad med mobila enheter för Net 1s nät.

– I de mest drabbade områdena var det bara Net 1s nät som fungerade tillfredsställande och man kunde därför oförhindrat kommunicera genom ip-telefoni. Utan den möjligheten att kommunicera hade det tagit längre tid att åtgärda fel och det hade kostat mer pengar. Det uppskattar våra montörer, de drabbade elnätbolagen och inte minst alla drabbade kunder, säger Lars-Olof Martinsson, vd på Skellefteå Kraft Elnät AB.

Extra viktigt vid extremt väder
– Vi har erfarenhet av den här typen av extremväder ända sedan Gudrun slog till 2005, och har anpassat vår organisation och arbetssätt för att kunna hantera situationer som denna. Det speglas i vårt erbjudande och för många företag är säkerhet ett måste, säger Åsa Sundberg, vd på Net 1.

Stora delar av mellersta och norra Sverige drabbades extra hårt av stormen Dagmar och i Gävleborg, Västernorrland, Stockholm, Jämtland och Dalarnas län var flera hushåll utan både fast och mobil telefoni samt internet.

– Både ur ett samhälls- och personligt perspektiv är det viktigt att kunna larma 112 för att snabbt kunna få hjälp vid olyckor som kan inträffa vid extrem väderlek. Det är väldigt viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med att kunna använda våra tjänster i alla vädersituationer. Liksom övriga operatörer har även vi drabbats, men tack vare Teracoms drift slog det inte alls lika hårt mot oss och våra kunder, fortsätter Sundberg.

Net 1 erbjuder bredband och telefoni till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Net 1 är unikt med att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 % av Sveriges landyta och upp till 12 mil ut från kustlinjen. Det gör Net 1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor samt för företag med verksamhet utanför tätort. Net 1s nät levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Bland Net 1s nöjda företagskunder finns bland andra: Vattenfall, SCA, Sveaskog, Polis, Ambulans och Sjöräddning. Net 1 är även stolt samarbetspartner till LRF Samköp. Företaget har varit verksamt sedan 2003 och ägs sedan 2009 av Access Industries. För mer information, besök: www.net1.se

Bifogade filer

PDF-dokument