Skip to main content

Big data för smarta företag

Blogginlägg   •   Jan 21, 2016 08:45 CET

Big data har under ett par års tid varit en del av i princip varje konversation med företagsledare, IT-beslutsfattare och offentliga aktörer.

Men big data är mer än bara ett buzzword eller den senaste teknikhajpen. Det är idag en verklighet som företagen gör sitt yttersta för att komma underfund med hur de ska förstå och kunna dra nytta av.

I takt med att mängden data som genereras av företag, konsumenter och publika tjänster närmast exploderar upprättas datastrategier av både myndigheter och företag. Dataansvariga är numera betydligt vanligare i ledningen. Företag har idag tillgång till en flod av information om kundbeteende, hur varumärket uppfattas, produktinformation och eventuella problem – information om praktiskt taget allt som kan ha en inverkan på deras verksamhet.

Att göra data till ett verktyg för förändring

Det är nu allmänt erkänt att Big Data är det nya bränslet för innovation och grunden för att bygga den digitala ekonomin som ger så många löften om tillväxt och framsteg. Trots det, samtidigt som big data börjar genomsyra företag och den offentliga sektorn, är den utmaning som ligger framför oss inte volymen av data utan att förstå all denna information. Det viktiga är att omvandla data till dynamiska kunskaper som i slutändan kommer att leda till utveckling av nya produkter och tjänster, nya arbetsprocesser och nya affärsmodeller.

Big data-vinnarna kommer att vara de företag som proaktivt har tagit fram big data-strategier och som prioriterar att strukturera och analysera big data. Att definiera en big data-strategi innebär att kunna gå från traditionell analys (vad som hänt, var det hänt och vad effekten var) till prediktiv analys: modellering av scenarier, förutse aktiviteter och att ge svar. Det innebär att flytta bort från statiska utsikter till dynamiska och framåtblickande insikter. Detta är hur banbrytande innovation och nya affärsmodeller skapas.

Ett bra exempel på en sådan strategi är Safran Group som nyligen har skapat en analysavdelning i syfte att identifiera nya områden för innovation och utveckling för koncernen. På konsumentområdet har den brittiska återförsäljaren John Lewis också satt big data-analys som en hörnsten i företagets tillväxtstrategier. Gruppen samlar nu in försäljningssiffror från 350 butiker över 500 000 produktreferenser direkt vid försäljningsstället. Att analysera big data för att göra förbättringar är nu det "normala sättet att arbeta" för John Lewis vilket gör det möjligt att utnyttja data från många olika platser för att förbättra företagets kundservice online.

Framgångsfaktorer för big data

De framgångsfaktorer för en datadriven tillväxt ligger i ett företags förmåga att införa rätt datahanteringsplan så att data inte bara lagras utan också utnyttjas var den än lagras. Huvudsyftet med big data är att säkerställa hög datakvalitet. Vi tror att det finns fyra steg som skall följas för att fullt ut utnyttja möjligheterna med big data:

  • Bearbetning redan där data samlas in och så fort som möjligt. Det möjliggör snabba åtgärder och har en direkt och omedelbar effekt. Detta är vad John Lewis har insett.
  • Anslutningar. Framgångsrika företag är de som är sammankopplade och inte arbetar i silos. Data från försäljningen måste jämföras med data från marknadsföring, tillverkning, produktion och så vidare.
  • Delaktighet och återkoppling: Organisationer måste uppmuntra de anställda att vara delaktiga i datarevolutionen och att agera baserat på kunskaper från big data. Företag med en kultur av evidensbaserat beslutsfattande måste säkerställa att alla beslutsfattare har rätt information tillgänglig varje dag. De följer också fyra metoder: De etablerar en obestridd källa prestandadata; de ger beslutsfattare på alla nivåer återkoppling nästan i realtid; de formulerar medvetet sina affärsregler och uppdaterar dem regelbundet baserat på fakta; och de ger högkvalitativ coachning till anställda som regelbundet fattar beslut.
  • Testområde. Nya initiativ måste testas innan de distribueras ut i hela verksamheten. Detta är viktigt eftersom lärdomar kan förbättra både idéer och program.

Big data är det nya bränslet för den digitala ekonomin. Men utan smarta människor och organisationer som kör och visar vägen framåt kommer företagen inte nå sina mål.