Skip to main content

I huvudet på en CIO

Blogginlägg   •   Sep 29, 2016 09:30 CEST

Det har sagts många gånger men tål att upprepas. Dagens CIO:er står inför den största utmaningen rollen har sett på många år. Data växer exponentiellt i takt med att IT-budgetar dras ned i hela verksamheten. Samtidigt går andra affärsenheter sin egen väg när det kommer till IT-tjänster och -tillämpningar. IT-investeringar av enheter andra än IT-avdelningen utgör numera en stor del av de totala utgifterna för IT och de växer stadigt. Och inte bara det, många företag och CIO:er använder ofta mer än en leverantör för att hantera det växande behovet av datahantering och nya tillämpningar. Många av dessa kan hanteras av ett antal olika molntjänstleverantörer för ett enda företag.

Detta målar upp en väldigt komplex bild. Arbetet för en CIO är helt enkelt enormt. Förståelsen för denna komplexa roll är av yttersta vikt för de leverantörer som vill sälja de mest lämpade produkterna och tjänsterna till dagens CIO:er.

Högst upp på dataagendan: säkerhet och smidighet

Problemet är att hjälpa dem att komma till rätta med de enorma mängder data som en modern verksamhet skapar och har tillgång till genom en uppsjö av tillämpningar samt marknadens olika molntjänsteleverantörer. Säkerhet och smidighet är de två faktorer som kommer att ligga högst upp på agendan när det gäller att hitta en lösning som kan hjälpa till att hantera data.

Många företag inser idag att data och tillämpningar ligger i separata silos som hanteras på unika sätt. Informationen i dessa silos kommer bara till sin rätt om de kopplas samman samt kan hanteras och analyseras samtidigt.

För många företag är det denna sammankoppling av IT- och datasilos som är det stora problemet. Det handlar lika mycket om kommunikation som det handlar om kontroll. När det digitala nu genomsyrar de flesta verksamhetsområden från försäljning till kundrelationer måste dagens CIO:er kommunicera sin position inom verksamheten bättre. De måste ses som den person som kan tillhandahålla det IT-tjänster företaget behöver för att bygga upp nödvändiga operativa funktioner till stöd för att skapa konkurrensfördelar.

Från byggare till leverantör

En CIO är inte längre en byggare utan en intern tjänsteleverantör. Rollen handlar lika mycket om att hantera tjänster som att förstå de djupare tekniska detaljerna i IT-infrastrukturen. CIO:er har mycket mer gemensamt med tjänsteleverantörerna de anlitar än någonsin tidigare. Det är därför kanalens roll att förstå dessa nya krav och vara den partner som gör det möjligt för en CIO att bäst tjäna sina ”kunder” på bästa möjliga sätt.

För många CIO:er kommer molnet att tillföra flexibilitet genom att tillhandahålla de tjänster verksamheten kräver. Många kommer att välja en hybridlösning så att företaget kan behålla verksamhetskritisk data på ett säkert sätt i det egna datacentret medan mindre känslig företagsdata lagras i det publika molnet. Det ger CIO:en den säkerhet och kontroll han eller hon eftersträvar utan att ge avkall på den flexibilitet som nya behov från verksamheten kräver. En hybridmolnlösning gör det möjligt för företag att vara innovativa och utnyttja sitt data både proaktivt och reaktivt.

Gör oss sällskap på vår resa mot förändring

För NetApp och företagets partners är det oerhört viktigt att vara medveten om IT-landskapet som vi är med och skapar och den påverkan det har haft på den traditionella CIO-rollen. Det kommer givetvis finnas CIO:er som tvekar inför förändringar men vi måste få med dem på resan till molnet genom en större förståelse för deras verksamhet och hur IT-budgetarna växer på grund av investeringar gjorda av andra än IT-avdelningen.

NetApp har utvecklat sina plattformar för att hantera data med CIO:ernas utmaningar i åtanke. Datahanteringsplattformar fungerar som ett Data Fabric tvärs över hela IT-landskapet. Detta kan hjälpa kunder att undvika inlåsning samtidigt som CIO:er har möjlighet att välja de molnresurser de tror är bäst för att maximera verksamhetens effektivitet. I slutändan kommer det att ge kontrollen tillbaka till CIO:erna.