Media no image

Kampanj ger unika data om att leva med artros

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:29 CEST

Kampanjen Artros-Kollen.se från Reumatikerförbundet och Netdoktor visar att tiotusentals personer i dag lider av smärtor som tyder på att de har ledsjukdomen artros. Av dessa är det dock många som inte fått diagnosen. Kampanjen som nu avslutats ger också unika data från över 8 000 personer med artros som berättat om hur det är att leva med artros.

Artros ger smärta och stelhet och är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Totalt beräknas 800 000 personer ha artros i någon form, många utan att känna till det. Ett av syftena med kampanjen var att öka kunskapen om artros och vad man kan göra själv för att minska besvären.

– Resultaten från kampanjen visar att det verkligen behövs mer kunskap om artros. Många med tydliga symtom på artros går i åratal med svåra smärtor utan att söka hjälp eller få hjälp. Det finns anser vi omfattande brister inom vården av de personer som fått diagnosen, exempelvis vad gäller rådgivning eller erbjudande om att delta i artrosskola för att lära sig att hantera sin sjukdom, säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Ett stort antal personer både bland dem som har fått diagnosen artros och bland dem som har symtom på sjukdomen (6 000-7 000 personer i vardera gruppen) lämnade detaljerade uppgifter om sina ledsmärtor och hur de påverkar det dagliga livet. Dessa personer ger en tydlig bild om att artros är en mycket smärtsam sjukdom som har stor negativ påverkan på hela livssituationen, såväl arbete som fritid och socialt liv. Det medför sannolikt stora kostnader för samhället i form av sjukskrivning men givetvis ett stort lidande för individen.

– Det är också mycket bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen artros och bland dem med symtom finns ett flertal som angett att de använder opiater och olika beroendeframkallande smärtläkemedel mot sin artros. Detta är en tydlig varningssignal som sjukvården måste ta på stort allvar, säger Hans Håkansson.

Viktiga resultat från Artros-Kollen.se

Totalt deltog 20 860 personer i kampanjen, varav 8 902 personer med diagnostiserad artros, och 10 431 personer med symtom på artros. De flesta i båda grupperna (6 000-7 500 personer) lämnade även personliga och anonymiserade upplysningar.

 • Omkring 45 procent i gruppen med diagnos artros hade sökt vård inom ett år från att de fick symtom. Många gick betydligt längre med ledsmärtor innan de sökte vård. En femtedel sökte vård inom 1-2 år, och lika många inom 3-5 år. I gruppen med symtom hade endast hälften sökt vård.
 • Deltagarna bedömde sin artrossmärta den senaste veckan på en 10-gradig skala. I gruppen med artros fanns 67% i spannet 5-8 (60 % i gruppen med symtom).
 • En klar majoritet angav att sjukdomen påverkar deras livssituation på ett negativt sätt. Mellan 60 och 80 procent angav att arbete/studier, socialt liv, friluftsliv, motion och sömn påverkas mycket eller delvis negativt.
 • I gruppen med diagnosen artros hade ca 60 procent fått rådgivning kring livsstilsfaktorer som rökning, viktnedgång och fysisk aktivitet. 35 procent hade fått erbjudande om att delta i artrosskola.
 • Användandet av smärtstillande läkemedel var hög. I gruppen med symtom självmedicinerade 58 % med paracetamol och 41 % med NSAID, jämfört med 51 % respektive 31 % i gruppen med diagnos.
 • I båda grupperna har deltagare i fritextsvar angett att de använder opiater och olika beroendeframkallande smärtläkemedel (exvis morfin, kodein, tramadol, citodon, ketogan) samt olika naturläkemedel och huskurer.

Fakta om artros

 • Artros innebär att brosk i lederna angrips och bryts ned snabbare än det byggs upp. Detta ger smärtor och stelhet i angripna leder med sämre ledfunktion som följd. Artros kan också påverka ledhinnor, skelett och ligament.
 • De flesta leder i kroppen kan angripas av artros, men det är vanligast i knä, höft, finger, rygg och stortå.
 • Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, den blir vanligare med stigande ålder. Totalt beräknas ungefär 800 000 personer i Sverige ha artros. Sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor, men män får i regel artros tidigare i livet.
 • Långvarig belastning av leder i arbetet eller andra aktiviteter kan öka risken för artros. Fysisk inaktivitet och övervikt är andra riskfaktorer. Tidigare ledskador i samband med idrott kan orsaka artros. Det finns även en ärftlighet för sjukdomen.
 • Diagnosen ställs genom läkarundersökning av lederna samt kartläggning av besvären. Ibland görs en röntgenundersökning för att utesluta andra ledsjukdomar.
 • Artros behandlas främst genom smärtlindring och fysisk aktivitet, samt vid behov viktnedgång. Sjukgymnastik och egen motion hjälper till att stärka musklerna och därmed lindra smärta och stelhet. På de flesta orter finns särskilda artrosskolor som hjälper till att ta fram ett individuellt träningsprogram och där får man träffa en person som levt länge med sjukdomen.

Om kampanjen
Artors-Kollen.se är en upplysningskampanj från Reumatikerförbundet och Netdoktor Kampanjen syftar till att sprida kunskap om artros och vad man själv kan göra för att lindra smärta och besvär. Kampanjen vänder sig till dem som har artros, eller symtom på sjukdomen, samt till personal inom hälso- och sjukvården.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest och ett antal informationsmejl till intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen skall öka deltagarnas förståelse för vilka symtom är vid artros, hur sjukdomen utreds inom vården, samt vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Kampanjen inleddes i oktober 2015 och avslutades i juni 2016.

Netdoktor tillsammans med Reumatikerförbundet har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av professor Leif Dahlberg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Upplysningskampanjen har fått ekonomiskt stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Mer information
För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, tel 070 190 35 60, e-post: nina.unesi@reumatikerförbundet.org

Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60
e-post: anbe@netdoktor.se

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Vi företräder Sveriges närmare 1,8 miljoner personer som har artros, människor med en reumatisk sjukdom eller övriga sjukdomar i rörelseorganen. Reumatikerförbundet bildades för 70 år sedan och har sedan dess arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom, artros och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med att påverka beslutsfattare för en bättre vård och behandling på alla nivåer. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Kampanjen Artros-Kollen.se från Reumatikerförbundet och Netdoktor visar att tiotusentals personer i dag lider av smärtor som tyder på att de har ledsjukdomen artros. Av dessa är det dock många som inte fått diagnosen. Kampanjen som nu avslutats ger också unika data från över 8 000 personer med artros som berättat om hur det är att leva med artros.

Läs vidare »
Media no image

Bonnier Business Media förvärvar Netdoktor

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 13:15 CEST

Bonnier Business Media har tecknat ett avtal om att förvärva alla aktier i Sveriges ledande oberoende hälsoportal Netdoktor med 1 miljon unika besökare i månaden.

- Vi ser fram emot att få in Netdoktor tillsammans med våra övriga starka varumärken kring medicin och hälsa. Genom bland annat Dagens Medicin och Medibas är vi redan ledande inom svensk hälso- och sjukvård och med Netdoktor tillför vi nu det starkaste mediet bland landets aktiva patienter, säger Mikael Nestius VD för Bonnier Business Media Sweden AB.

Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom hälsoupplysning och medicinsk information på ett språk som alla kan förstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan sjukvården och medborgarna.

Mer än 100 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på Netdoktor samt besvarar frågor från användarna i brevlådor och chattar online.

- Jag ser detta som mycket positivt för Netdoktors fortsatta utveckling att få in en så stark och långsiktig ägare, säger Ann-Charlotte Beckman, VD, Netdoktor.

Bonnier Business Media var sedan tidigare minoritetsägare i Netdoktor och Mikael Nestius har suttit i Netdoktors styrelse.

- Jag har hela tiden varit väldigt imponerad över Netdoktors arbete både redaktionellt och kommersiellt. Under de senaste åren har företaget tagit fram nya spännande kommunikationsprodukter som väckt stort intresse hos läkemedelsindustrin. De nya produkterna har också inneburit att företaget haft en stark tillväxt och ökande lönsamhet, säger Mikael Nestius

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Mikael Nestius, VD Bonnier Business Media Sweden, 070-2666377, mikael.nestius@bbm.bonnier.se

Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor, 0709-54 78 60
anbe@netdoktor.se

OM Bonnier Business Media Sweden

Under Bonnier Business Media (BBM) finns våra starka B2B-bolag inom Bonnier under ett och samma paraply i syfte att utveckla dem och nya produkter. BBM har 140 anställda och omsätter ca 200 miljoner kronor. Varje vecka når vi över en halv miljon beslutsfattare i Sverige med varumärken som: Veckans Affärer, Resumé, Dagens Medicin, Aktuell Hållbarhet, Dagens Apotek.se, Medibas, Risk & Försäkring, Pensioner & Förmåner, Fond & Bank, Läkemedelsmarknaden, Energimarknaden, Digital hälsa, Bonnier Academy och Bonnier Management 360

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Bonnier Business Media har tecknat ett avtal om att förvärva alla aktier i Sveriges ledande oberoende hälsoportal Netdoktor med 1 miljon unika besökare i månaden.

Läs vidare »
Mqyafnis1tixljbviw76

Egen läkare viktigare än e-hälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 07:52 CEST

Patienter tycker det är viktigare att kontinuerligt få ha kontakt med samma vårdpersonal än att använda digitala hjälpmedel i sjukvården. Det visar den hittills mest omfattande undersökningen bland personer med en kronisk sjukdom, som Netdoktor genomfört.

Media no image

Vården sviker många unga med svåra tarmsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 06:11 CEST

Många allvarligt sjuka i de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit (IBD) känner sig svikna av hälso- och sjukvården. I Netdoktors och Mag- och tarmförbundets pågående upplysningskampanj IBD-koll vittnar patienter om allvarliga brister i den vård och behandling de erbjuds.

”Det är ett rent helvete. Jag känner mig ensam i min situation. Jag känner ingen tillhörighet till min mottagning, personal byts ut ofta.”

”Man är osynligt handikappad. Ingen förstår ens nedstämdhet. Varje dag är mitt mål att överleva till morgondagen.”

”Det är svårt att bli förstådd och läkare och sjuksystrar är också oförstående. En kronisk trötthet som går ut över livet på alla plan. Oro för graviditet och att orkeslösheten gör mig till en frånvarande mamma.”

Så berättar några deltagare med egna ord om sin sjukdom. Det är några av de många mycket starka berättelser till upplysningskampanjen IBD-koll som vittnar om hur många med inflammatoriska tarmsjukdomar känner sig svikna av hälso- och sjukvården. Berättelserna, många av dem från unga personer, handlar om ständiga diarréer och behovet av att alltid ha en toalett i omedelbar närhet, om återkommande sjukhusvistelser och tarmoperationer, men också om social isolering och om en oförstående omvärld. Sammanlagt har över 2 600 personer med IBD bidragit med uppgifter om sin sjukdom och den vård de får. Över 60 procent av dessa har bidragit med egna berättelser.

– Jag kan verkligen förstå den förtvivlan som många känner och som kommer till uttryck i undersökningen. IBD är allvarliga kroniska sjukdomar som ofta påverkar hela livssituationen. De brister inom IBD-vården som framkommer är helt oacceptabla. Hälso- och sjukvården har mycket långt kvar till en patientcentrerad vård som utgår från behoven hos varje enskild individ, säger Margareta Röstlund, tillförordnad ordförande i Mag- och tarmförbundet.

IBD är sjukdomar som går i skov med perioder av förvärrade symtom. Många behöver återkommande sjukhusvård och en del tvingas operera bort delar av tarmsystemet. Därför är det särskilt viktigt för personer med IBD att ha en fast vårdkontakt vid en mag-tarmmottagning, och att få träffa samma vårdpersonal när akuta vårdbehov uppstår.

Undersökningen visar dock att endast omkring två tredjedelar har en fast läkarkontakt vid en mag-tarmmottagning. Var fjärde svarade nej eller vet ej på frågan om de kan ta direktkontakt med mottagningen om de drabbas av ett skov med förvärrade symtom.

Många känner sig heller inte delaktiga i vården. Mindre än hälften har diskuterat med sin läkare vilka medicinska mål deras nuvarande behandling har. Omkring en tredjedel uppger att de inte fått vara delaktiga i vårdbeslut, och lika många är missnöjda med den information de fått om olika behandlingsalternativ.

Omkring 30 procent av deltagarna bedömde sin sjukdom som allvarlig, eller mycket allvarlig. I denna patientgrupp hade 90 procent en eller flera gånger lagts in på sjukhus för sin tarmsjukdom, och över hälften hade tvingats genomgå en eller flera tarmoperationer. Närmare tre av tio hade permanent eller tillfällig stomi. Men trots allvarlighetsgraden fanns även i denna grupp en hög andel personer som vittnade om brister i kontinuitet, information och delaktighet i vården.

– Även hos personer med så allvarlig sjukdom var det bara hälften som hade diskuterat med sin läkare vad deras vård syftade till, vilka målen var. Det är verkligen ett underbetyg, säger Margareta Röstlund.

Andra resultat i undersökningen (samtliga deltagare):

 • En majoritet besökte läkare inom ett halvår från symtomen på inflammatorisk tarmsjukdom. Fler än var femte person väntade dock i två år eller längre. Många har fått vänta länge på diagnos och behandling. Färre än hälften fick sin diagnos inom vårdgarantins tre månader.
 • Andelen personer som behandlades med moderna biologiska läkemedel var omkring 20 procent.
 • Cirka 60 procent var sammantaget nöjda med sin vård och behandling. Övriga var missnöjda, eller angav att de stod helt utan vård.
 • Cirka 40 procent kände sig begränsade av sin sjukdom vad gäller arbetsliv/studier, samt i sitt sociala liv och i samlivet med en partner.
 • Cirka hälften kände sig begränsade i vardagliga situationer som resor med kollektivtrafik, restaurangbesök, fysisk träning, semesterresor eller att gå runt i affärer.

Fakta om IBD

 • Förekomsten av IBD är vanligare i Skandinavien än i andra områden. Varje år drabbas omkring 1 000 personer av ulcerös kolit och 500 av Crohns sjukdom. Totalt lever över 60 000 personer i Sverige med IBD.
 • IBD drabbar oftast unga personer i åldern 15-40 år, för en del bryter sjukdomen ut redan i barndomen. Sjukdomarna är kroniska, men för en majoritet är besvären värst i unga år.
 • Sjukdomarna innebär inflammation i tarmsystemet. Vid ulcerös kolit är oftast ändtarm och tjocktarm inflammerad, medan Crohns sjukdom kan drabba hela mag-tarmsystemet. IBD går i skov med perioder av värre symtom.
 • Orsaken till IBD är okänd, men man vet att flera faktorer spelar in, såsom miljöfaktorer, kroppens immunförsvar och de bakterier vi normalt har i våra tarmar. Arvet har också betydelse.
 • Framför allt personer med Crohns sjukdom tvingas ibland genomgå operationer där en del av tarmen tas bort. Vid svårare sjukdom kan tillfällig eller permanent stomi (påse på magen) vara nödvändig.
 • För personer med IBD är det mycket viktigt med kontinuerlig och god tillgång till vård vid en mag-tarmmottagning på sjukhus.

Om kampanjen

IBD-koll.se är en pågående upplysningskampanj från Netdoktor och Mag- och tarmförbundet. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och hur diagnostik och behandling går till. Kampanjen vänder sig till dem som har en IBD-sjukdom, till anhöriga, samt till personal inom sjukvården.

Upplysningskampanjen startade i augusti 2015 och pågår till augusti 2016.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest och ett antal informationsmejl till
intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen skall öka deltagarnas förståelse för
vilka symtomen är vid IBD, hur sjukdomen utreds inom vården, samt vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Mikael Lördal, överläkare vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Upplysningskampanjen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Takeda Pharma AB.


Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60

e-post: anbe@netdoktor.se

Wictoria Hånell, kanslichef på Mag- och tarmförbundet, tel: 08-642 42 00, 070-642 42 11,

e-post: wictoria.hanell@magotarm.se

Om Netdoktor

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 1,2 miljoner besök varje månad och 77 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledandeläkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare. Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs sedan 2002 av dess grundare. 2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Om Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Mag- och tarmförbundet arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom.

Copyright Netdoktor.se AB 2016.

Många allvarligt sjuka i de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit (IBD) känner sig svikna av hälso- och sjukvården. I Netdoktors och Mag- och tarmförbundets pågående upplysningskampanj IBD-koll vittnar patienter om allvarliga brister i den vård och behandling de erbjuds.

Läs vidare »
Media no image

Senaste kunskapen om fetmakirurgi i ny läkarutbildning

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:00 CET

Övervikt och fetma är ett svenskt folkhälsoproblem, och förekomsten har stadigt ökat i alla åldersgrupper bland vuxna. Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet, och var sjunde svensk är fet. Nu släpper NetdoktorPro sin nya läkarutbildning om fetmakirurgi, Vad vet du om fetmakirurgi?

Professor Magnus Sundbom, överläkare, Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala som faktagranskat läkarutbildningen hoppas att utbildningen ska öka kunskapen kring fetmakirurgi, både vad gäller utredning inför operation och efterföljande uppföljning.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om den här patientgruppen i primärvården. En fetmaoperation ger goda resultat för många, men alltför få patienter utvärderas för överviktsoperation, säger Magnus Sundbom.

Den dominerande operationsmetoden i Sverige är gastric bypass, men gastric sleeve har under de senare åren blivit allt vanligare. 

Idag utförs strax under 7000 operationer per år av ett fyrtiotal kliniker i Sverige. Åtta av tio som opereras är kvinnor och tre procent av den vuxna befolkningen i Sverige har ett BMI över 35 och uppfyller indikationerna för fetmakirurgi. 

– Förhoppningen med utbildningen är att fler överviktiga patienter ska få chansen att diskutera överviktsoperation. Målet med fetmakirurgi är inte primärt viktnedgång, utan det handlar om att kunna förhindra, lindra och i bästa fall bota fetmarelaterade sjukdomar, så som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, cancer samt förbättra livskvaliteten på patienterna, säger Magnus Sundbom. 

I läkarutbildningen Vadvetduomfetmakirurgi.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om fetmaoperationer hos läkarkåren samt annan sjukvårdspersonal. Utbildningen belyser bland annat indikationer och kontraindikationer för fetmakirurgi, checklista vid remittering från primärvården, operationsmetoder och mycket mer. 

Om läkarutbildningen

Läkarutbildningen omfattar fem delar med tillhörande patientfall och tar cirka tio minuter att genomföra. Alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.

Innehållet i Vad vet du om fetmakirurgi är framtaget av NetdoktorPro och faktagranskat av professor Magnus Sundom, överläkare Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, med ovillkorat ekonomiskt stöd av Covidien Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2016.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 70, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med över en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Övervikt och fetma är ett svenskt folkhälsoproblem, och förekomsten har stadigt ökat i alla åldersgrupper bland vuxna. Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet, och var sjunde svensk är fet. Nu släpper NetdoktorPro sin nya läkarutbildning om fetmakirurgi, Vad vet du om fetmakirurgi?

Läs vidare »
Media no image

Stor okunskap om nokturi – nattkissning

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 09:00 CET

Nästan 80 procent av dem som lider av nokturi, nattkissning, söker inte hjälp för sina besvär. Det finns en utbredd okunskap om att nokturi kan behandlas. Det visar Netdoktors omfattande undersökning som bygger på uppgifter från över 4 500 personer som tvingas gå upp och kissa en eller flera gånger varje natt.

Hundratusentals får sin sömn förstörd av att tvingas gå upp och kissa på natten. Nokturi drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, men tilltar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi. Normalt bildas mindre urin på natten, vilket är ett naturligt sätt för kroppen att få vila ostört. Vid nokturi bildas för mycket urin på natten och resultatet är att man vaknar och tvingas gå på toaletten. Många vaknar flera gånger varje natt med störd sömn och trötthet på dagen som följd.

Netdoktors kunskapskampanj HarDuNokturi.se där drabbade kan lära sig mer och lämna upplysningar om sina egna besvär visar att problemet med nattkissning är omfattande. De flesta har angett att de tvingas gå upp och kissa 2-3 gånger per natt.

Flera anmärkningsvärda resultat finns i den omfattande undersökningen som bygger på svar från över 4 500 personer. Trots att många får nattsömnen förstörd varje natt är det endast ungefär två av tio som sökt läkarhjälp. Det främsta skälet är att man inte tror att nokturi kan behandlas, vilket närmare hälften angett. Av dem som hade sökt vård var det bara ungefär hälften som fått besked om orsaken till deras nattkissning.

Trots att så många lider av nattkissning är kunskapen om nokturi bristfällig även inom hälso- och sjukvården. Nokturi är en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom, konstaterar de främsta experterna i Sverige i en kunskapsöversikt i Läkartidningen[1].

– Undersökningen från Netdoktor är mycket intressant då den bygger på uppgifter från ett stort antal personer som lider av nattkissning. Jag hoppas att kunskapskampanjen leder till att fler söker hjälp. Särskilt för den stora gruppen äldre patienter ökar bland annat risken för fall och frakturer när de ska ta sig upp till toaletten mitt i natten, säger Netdoktors expert Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och en av läkarna bakom kunskapsöversikten.

När läkare utreder nokturi är det viktigt att patienten fyller i en miktionslista, där tidpunkt och volym av urin vid varje toalettbesök antecknas under några dygn. Miktionslistan ger läkaren vägledning till bakomliggande orsaker och vilken behandling som kan minska urinmängden på natten. För att underlätta finns i Netdoktors upplysningskampanj en miktionslista med instruktioner som går att skriva ut och användas inför läkarbesök. Hittills har över 2 200 personer laddat ned miktionslistan.

Ett uppföljande mail till personer som deltagit visar att 33 procent uppgett att de som ett resultat av kampanjen sökt läkarhjälp för sin nattkissning. Ytterligare 21 procent angav att de hade för avsikt att söka läkarhjälp.

Resultat från kunskapskampanj om nokturi, som bygger på svar från ca 4 500 personer:

 • 66 procent anger att de tvingas gå upp och kissa 2-3 gånger per natt.
 • 22 procent har sökt hjälp inom sjukvården för sin nattkissning.
 • Av dem som sökt vård har 58 procent träffat allmänläkare/husläkare, 40 procent har träffat urolog och 17 procent gynekolog (flera alternativ kunde väljas).
 • 49 procent av dem som sökt vård hade inte fått något besked om vad nattkissningen berodde på.
 • 59 procent var missnöjda eller mycket missnöjda med den hjälp de fått.
 • 47 procent av dem som inte sökt vård angav att de inte kände till att nokturi kan behandlas.

Fakta om nokturi

 • Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa.
 • Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
 • Drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, och ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.
 • En av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn.
 • Åtta av tio med nokturi har nattlig överproduktion av urin, så kallad nattlig polyuri.
 • Beror oftast på för låga halter av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska urinmängden på natten, så vi får sova ostört.
 • Bör utredas av allmänläkare.
 • Om nokturin beror på nattlig polyuri kan man överväga behandling med desmopressin, ett hormon som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna på natten.

Om kampanjen

Med upplysningskampanjen HarDuNokturi.se hoppas Netdoktor sprida kunskap om folksjukdomen nokturi och hur diagnostik och behandling går till. Kampanjen vänder sig till dem som tvingas gå upp och kissa på natten, till anhöriga, samt till personal inom sjukvården.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest och ett antal informationsmejl till intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen ska öka deltagarnas förståelse för nokturi, vad man själv kan göra för att minska nattkissandet, samt vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Innehållet på HarDuNokturi.se har tagits fram av Netdoktor och granskats av docent Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Kampanjen uppbär ett ovillkorat ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Om Netdoktor

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 1,2 miljoner besök varje månad och 77 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledandeläkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare. Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs sedan 2002 av dess grundare. 2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Copyright Netdoktor.se AB 2016.

[1]Läkartidningen. 2014;111:CUWD

Nästan 80 procent av dem som lider av nokturi, nattkissning, söker inte hjälp för sina besvär. Det finns en utbredd okunskap om att nokturi kan behandlas. Det visar Netdoktors omfattande undersökning som bygger på uppgifter från över 4 500 personer som tvingas gå upp och kissa en eller flera gånger varje natt.

Läs vidare »
Media no image

Senaste kunskapen om hepatit C i ny läkarutbildning

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 08:00 CET

Idag lanserar NetdoktorPro en ny läkarutbildning om hepatit C. En sjukdom som i kronisk form kan orsaka svåra leverskador och levercancer, påpekar biträdande överläkare Soo Aleman. ”Jag tror att läkare behöver uppdateras på nya behandlingsalternativ”, säger hon.

Nu släpper NetdoktorPro sin nya läkarutbildning om hepatit C, Vad vet du om hepatit C. Majoriteten som smittas av hepatit C-viruset får en kronisk infektion och leverinflammation, hepatit. Idag har närmare 40 000 svenskar kronisk hepatit C som obehandlad kan orsaka allvarliga komplikationer, exempelvis skrumplever och levercancer. Det är viktigt att hepatit C diagnostiseras i ett tidigt skede innan sjukdomen är fullt utvecklad, påpekar docent Soo Aleman som är biträdande överläkare på Gastrocentrum och infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset samt läkarutbildningens faktagranskande expert. 

– Patienten upplever vanligtvis inga symtom efter infektion. Men för varje år med hepatit C ökar risken för svåra leverskador, säger hon. 

Tack vare nya direktverkande anitivirala läkemedel är det idag möjligt att bota hepatit C i stor utsträckning utan svåra biverkningar, jämfört med äldre behandlingar. Soo Aleman tror att läkare behöver uppdateras på nya behandlingsalternativ och hur dessa skiljer sig från tidigare läkemedel. Även kunskapen om hepatit C behöver förbättras inom vissa läkargrupper, menar hon.

– Jag hade nyligen en patient som var utläkt för hepatit C efter behandling, men vars allmänläkare sagt att infektionen fortfarande var aktiv eftersom det fanns antikroppar mot hepatit C-viruset i patientens blod. Men ett antikroppstest säger inget om infektionen är aktiv eller inte, då krävs andra tester. 

I läkarutbildningen Vad vet du om hepatit C erbjuder NetdoktorPro den senaste medicinska kunskapen om hepatit C. Målet är att öka läkares kunskap om bland annat smittvägar, praktisk handläggning vid remittering och farmakologisk behandling. 

Gå in på VadvetduomHepatitC.se för att lära dig mer om hepatit C - en sjukdom som i obehandlad form kan ge både skrumplever och levercancer. 

Om läkarutbildningen

Läkarutbildningen omfattar fem delar med tillhörande patientfall och tar cirka tio minuter att genomföra. Alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet. 

Innehållet i Vad vet du om hepatit C är framtaget av NetdoktorPro och granskat av Soo Aleman, docent vid Karolinska institutet och biträdande överläkare vid Gastrocentrum och infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset, med ovillkorat ekonomiskt stöd av Gilead Sciences Sweden AB. Copyright Netdoktor.se AB 2016. 

Mer information
För mer information, bilder eller intervjuer välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 70, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Idag lanserar NetdoktorPro en ny läkarutbildning om hepatit C. En sjukdom som i kronisk form kan orsaka svåra leverskador och levercancer, påpekar biträdande överläkare Soo Aleman. ”Jag tror att läkare behöver uppdateras på nya behandlingsalternativ”, säger hon.

Läs vidare »
Media no image

Läkare behöver ta allvarligare på psoriasis

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 14:30 CET

Synen på psoriasis har förändrats de senaste åren, från att ha betraktats som en ren hudsjukdom till att idag vara en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en viktig roll. Nu lanserar NetdoktorPro en ny läkarutbildning om sjukdomen, med fokus på plackpsoriasis. Fler läkare måste ta allvarligare på psoriasis, menar överläkare Mona Ståhle.

Idag släpper NetdoktorPro sin nya läkarutbildning om psoriasis, UppdateradpåPSORIASIS. Närmare 300 000 svenskar har sjukdomen, där cirka 80 procent har plackpsoriasis som orsakar fjälliga utslag på huden. Ett vanligt och välkänt samband finns till ledsjukdomen psoriasisartrit, men det finns även kopplingar till några vanliga folksjukdomar, bland annat Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Dessutom finns det samband mellan svår psoriasis och högt blodtryck, diabetes och hjärtinfarkt.

Mona Ståhle, överläkare och ansvarig expert för läkarutbildningen om psoriasis, hoppas att utbildningen kan bli en viktig plattform för att spridakunskap om sjukdomen och verka primärpreventivt.

– Psoriasis är en allvarlig och komplex sjukdom. Det är välkänt bland dermatologer men inte hos andra läkargrupper, exempelvis allmänläkare och kardiologer.

I läkarutbildningen UppdateradpåPSORIASIS erbjuder NetdoktorPro den senaste medicinska kunskapen om psoriasis, med fokus på plackpsoriasis. Målet är att öka läkares kunskap om framför allt samsjuklighet, behandlingsmål och livskvalitet vid psoriasis.

– Nya behandlingsalternativ möjliggör nya högre målsättningar för behandling av psoriasispatienter, vilket vi vill lyfta fram i denna utbildning – tillsammans med vikten av att ha en helhetssyn och delaktig patient, säger Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor.se.

Gå in på uppdaterad-pa-psoriasis.se för att lära dig mer om psoriasis - en sjukdom som är mer än bara en hudsjukdom.

Om läkarutbildningen

Läkarutbildningen omfattar fem delar med tillhörande patientfall, och tar cirka tio minuter att genomföra. Alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.

Innehållet i UppdateradpåPSORIASIS är framtaget av NetdoktorPro och granskat av Mona Ståhle, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med ekonomiskt stöd av Novartis Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2015.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 70, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Synen på psoriasis har förändrats de senaste åren, från att ha betraktats som en ren hudsjukdom till att idag vara en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en viktig roll. Nu lanserar NetdoktorPro en ny läkarutbildning om sjukdomen, med fokus på plackpsoriasis. Fler läkare måste ta allvarligare på psoriasis, menar överläkare Mona Ståhle.

Läs vidare »
Media no image

Nu ger våra läkarutbildningar viktiga fortbildningspoäng

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2015 08:00 CET

När du genomför någon av NetdoktorPros fyra läkarutbildningar får du särskilda fortbildningspoäng baserat på SFAM:s nya poängmodell. ”Det är roligt att kursmaterialet har fått den här kvalitetsstämpeln”, säger Marie Studahl som är infektionsläkare och ansvarig expert för en av läkarutbildningarna.

Numera poängsätter Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) fortbildningsaktiviteter med så kallade CPD-poäng, Continuing Professional Development.

– Tanken är att allmänläkare enklare ska kunna planera och dokumentera sitt fortsatta lärande, säger Eva Norell som är fortbildningschef vid SFAM.

NetdoktorPros samtliga läkarutbildningar har tilldelats fortbildningspoäng. Idag belönas läkare med 1 CPD-poäng per genomförd läkarutbildning, vilket motsvarar en timmes fortbildning.

Marie Studahl, infektionsläkare och ansvarig expert för läkarutbildningen om bältros, tycker det är positivt att SFAM har kvalitetssäkrat kursmaterialet.

– Jag tror även det är mer intressant för läkare att genomföra utbildningar som har en kvalitetsstämpel av det här slaget, säger hon.

Om NetdoktorPros läkarutbildningar

I NetdoktorPro:s webbaserade läkarutbildningar erbjuds den senaste medicinska kunskapen inom olika sjukdomstillstånd. Målet är att öka läkares kunskap om bland annat diagnostisering, utredning och behandlingsalternativ.

En läkarutbildning omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest, och tar cirka tio minuter att genomföra. Alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Hittills har NetdoktorPro lanserat fyra läkarutbildningar inom områdena ngvarig smärta hos äldre, urtikaria, bältros och nokturi. Klicka här för att komma till samtliga läkarutbildningar.

NetdoktorPro – ett verktyg för läkare

NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg, av läkare för läkare. Här finns medicinska översikter, behandlingsriktlinjer, ICD-10 och mycket mer. Syftet är att underlätta det dagliga kliniska arbetet genom att samla aktuell information, kunskap och praktiska hjälpmedel på ett och samma ställe.

Har du några frågor eller funderingar kring våra läkarutbildningar? Kontakta gärna Mats Halldin, medicinsk chef på NetdoktorPro, e-post: mats.halldin@netdoktorpro.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

När du genomför någon av NetdoktorPros fyra läkarutbildningar får du särskilda fortbildningspoäng baserat på SFAM:s nya poängmodell. ”Det är roligt att kursmaterialet har fått den här kvalitetsstämpeln”, säger Marie Studahl som är infektionsläkare och ansvarig expert för en av läkarutbildningarna.

Läs vidare »
Media no image

Kampanj för ökad kunskap om folksjukdomen artros

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2015 08:00 CEST

Artros som ger smärta och stelhet är vår vanligaste ledsjukdom. Totalt beräknas upp till 800 000 personer i Sverige ha artros i någon form, många utan att känna till det. Reumatikerförbundet och Netdoktor startar nu kampanjen Artros-Kollen.se för att öka kunskapen om artros och vad man själv kan göra för att minska besvären.

Artros innebär att brosket bryts ned i angripna leder vilket ger smärta och stelhet och ibland inflammation. Sjukdomen kommer ofta smygande. I dag är det många som har smärtor i lederna de får inte fått rätt vård och behandling. Därför behövs mer kunskap om artros.

– Trots att artros är vår vanligaste ledsjukdom som drabbar var fjärde vuxen person så är kunskapen om sjukdomen låg. Det är alltför många som har artros utan att ha fått rätt information och bra behandling säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

För 58-åriga Kicki Lust började besvären för omkring tio år sedan i en tumme och i vissa fingrar. Den första läkare hon träffade trodde på karpaltunnelsyndrom. När hon träffade en annan läkare, och berättade om sin mamma som hade samma ledbesvär, kunde diagnosen artros ställas. Därefter har Kicki Lust fått artros i fler leder i kroppen, i knän, höfter och axlar. Hon fick tidigare hjälp med särskild träning för sina händer, i övrigt har hon i dag ingen kontakt med vården för sin artros.

– Jag har lärt mig att leva med min artros. Jag rör på mig hela tiden och tränar på gym med personlig tränare. Jag märker att det blir bättre när jag tränar, annars vet jag inte hur jag hade mått. Det är nog värst på nätterna. Jag vaknar ofta av att jag har ont och måste ta smärtstillande tabletter, säger Kicki Lust.

Det saknas i dag medicinsk behandling som kan stoppa sjukdomsförloppet vid artros, även om forskning pågår kring vilka mekanismer som orsakar sjukdomen, berättar professor Leif Dahlberg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och medicinsk expert för kunskapskampanjen Artros-Kollen.se.

– Det är viktigt att man söker vård om man drabbas av ledbesvär. Med undersökning av lederna och med patientens berättelse om besvären kan diagnosen ställas. Det är också viktigt att kunna utesluta andra reumatiska sjukdomar. Fysisk aktivitet är oftast mycket positivt, och hjälp finns att få av våra artrosskolor som leds av fysioterapeuter (sjukgymnaster), säger Leif Dahlberg.

Fakta om artros

 • Artros innebär att brosk i lederna angrips och bryts ned snabbare än det byggs upp. Detta ger smärtor och stelhet i angripna leder med sämre ledfunktion som följd. Artros kan också påverka ledhinnor, skelett och ligament.
 • De flesta leder i kroppen kan angripas av artros, men det är vanligast i knä, höft, finger, rygg och stortå.
 • Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, den blir vanligare med stigande ålder. Totalt beräknas ungefär 800 000 personer i Sverige ha artros. Sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor, men män får i regel artros tidigare i livet.
 • Långvarig belastning av leder i arbetet eller andra aktiviteter kan öka risken för artros. Fysisk inaktivitet och övervikt är andra riskfaktorer. Tidigare ledskador i samband med idrott kan orsaka artros. Det finns även en ärftlighet för sjukdomen.
 • Diagnosen ställs genom läkarundersökning av lederna samt kartläggning av besvären. Ibland görs en röntgenundersökning för att utesluta andra ledsjukdomar.
 • Artros behandlas främst genom smärtlindring och fysisk aktivitet, samt vid behov viktnedgång. Sjukgymnastik och egen motion hjälper till att stärka musklerna och därmed lindra smärta och stelhet. På de flesta orter finns särskilda artrosskolor som hjälper till att ta fram ett individuellt träningsprogram och där får man träffa en person som levt länge med sjukdomen.

Om kampanjen

Artors-Kollen.se är en upplysningskampanj från Reumatikerförbundet och Netdoktor. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om artros och vad man själv kan göra för att lindra smärta och besvär. Kampanjen vänder sig till dem som har artros, eller symtom på sjukdomen, samt till personal inom hälso- och sjukvården.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest och ett antal informationsmejl till intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen skall öka deltagarnas förståelse för vilka symtom är vid artros, hur sjukdomen utreds inom vården, samt vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Netdoktor tillsammans med Reumatikerförbundet har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av professor Leif Dahlberg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Upplysningskampanjen uppbär ekonomiskt stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, tel 070 190 35 60, e-post: nina.unesi@reumatikerförbundet.org

Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60

e-post: anbe@netdoktor.se

Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Vi företräder Sveriges närmare två miljoner personer som har artros, annan reumatisk sjukdom och fibromyalgi. Reumatikerförbundet bildades för 70 år sedan och har sedan dess arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom, artros och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med att påverka beslutsfattare för en bättre vård och behandling på alla nivåer. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till forskning.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Artros som ger smärta och stelhet är vår vanligaste ledsjukdom. Totalt beräknas upp till 800 000 personer i Sverige ha artros i någon form, många utan att känna till det. Reumatikerförbundet och Netdoktor startar nu kampanjen Artros-Kollen.se för att öka kunskapen om artros och vad man själv kan göra för att minska besvären.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Om Netdoktor

Netdoktor - driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se

Netdoktor.se AB som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002. I juli 2016 förvärvade Bonnier Business Media alla aktier i Netdoktor efter att varit minoritetsägare sedan 2010.

Netdoktor med en miljon besök per månad har som mål är att förbättra folkhälsan genom upplysning och medicinsk information om hälsa, sjukdomar och medicin på ett språk som alla kan förstå. Samtliga tjänster är utarbetade av ett redaktionellt team med läkare, journalister och webbutvecklare. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess experter.

NetdoktorPro med 90 000 besök per månad bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen görs tillgänglig för alla läkare. För att uppnå detta samarbetar NetdoktorPro:s redaktion med ett hundratal framstående svenska läkare som producerar det medicinska innehållet till över tjugo specialistområden på webbplatsen.