Skip to main content

Bättre livskvalitet med nytt läkemedel mot KOL – men först måste patienterna hittas och diagnostiseras

Nyhet   •   Sep 26, 2011 14:39 CEST

KOL, som på 90-talet var den sjätte vanligaste dödsorsaken i världen innehar nu fjärde plats, och kommer att vara tredje vanligast år 2020 om utvecklingen fortsätter i samma takt. Men, för första gången på 30 år, har nu läkemedel med en helt ny verkningsmekanism börjat användas vid KOL.
– Vi vet inte om det nya preparatet påverkar mortalitet, det gör det förhoppningsvis. Men poängen är inte om patienterna lever ett halvår eller ett år längre, utan att de har det bra den tid de lever. Och där tror jag att det nya preparatet kommer att hjälpa till – högst avsevärt, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet.

Studier visar att roflumilast ger en 13 procentig minskning av exacerbationer hos KOL-patienter per år, jämfört med placebo. Hos dem med samtidig kronisk bronkit ligger minskningen på 25–40 procent.
– Det är alltså främst denna grupp av patienter som har nytta av roflumilast, berättar Kjell Larsson när han föreläste under den av Dagens Medicin anordnade Astma- och KOL-dagen i Stockholm den 7 september.

Det framhölls även att inhalationskortison alltid skall ges tillsammans med långverkande luftrörsvidgande läkemedel. En stor treårig studie (TORCH) visar att kombinationen fluticason/salmeterol (Seretide®) minskar medelsvåra och svåra exacerbationer med 25 procent jämfört med placebo, 12 procent jämfört med salmeterol och 9 procent jämfört med enbart fluticason.

Lösningen spirometri på vidare indikationer
Men för att ha nytta av nya läkemedel och rekommenderade kombinationer måste de drabbade patienterna först hittas och diagnostiseras. Enligt en svensk studie från 2007, där man efter en enkät bland 43 784 personer som varit sjukskrivna i två veckor eller mer låtit 3887 av dessa utföra spirometri, såg man att 596 av dem led av KOL. Enbart 17 procent hade en diagnos sedan tidigare. 
– Det är många som inte vet om att de lider av KOL. I ovan nämnda studie deltog en man med FEV1 på 19 procent av förväntat normalvärde, gränsen för svår KOL går vid 49 procent av förväntat normalvärde.

Vården blir bättre och bättre på att hitta de drabbade, men fortfarande är det många som missas. Orsaken till detta är att det inte görs tillräckligt med spirometri.
– I Stockholm gjordes spirometri på mindre än en procent av de listade patienterna 2009...

Läs fortsättningen av artikeln och lyssna på en fördjupande intervju med Kjell Larsson, på NetdoktorPro.se. Klicka här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.