Skip to main content

Netigates Medarbetarrapport 2012 visar: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 13:00 CET

Ledarskapet i det egna företaget får det högsta betyget under de fem år som Netigates Medarbetarrapport genomförts. Netigate, som tillhandahåller en lättanvänd molntjänst för undersökningar online, har sammanställt vad 2 967 anställda på 34 företag och organisationer tyckte om sina arbetsplatser och chefer under 2012. En avvikelse som är värd att notera i en jämförelse är att cheferna får högre betyg i dåliga tider än i goda. Samtidigt är det en negativ trend att fler medarbetare tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare när de jämför med den ideala arbetsplatsen. 

– Under 2012 djupnade den ekonomiska krisen och i början av 2013 hotas Sverige av en recession. I en jämförelse av resultaten är det anmärkningsvärt att medarbetarna är mer nöjda med cheferna i kristider än annars. Möjligen kan det bero på att lågkonjunkturer tvingar cheferna att bli tydligare i sitt ledarskap, och tydlighet uppskattas av medarbetare, säger Lars Lindberg, marknadschef på Netigate.  

Ledarskapet i det egna företaget får alltså det högsta betyget under de fem år som Medarbetarrapporten genomförts. Särskilt markant är ökningen för förtroendet för chefen, där medelbetyget 2012 uppgår till hela 4,07 (av 5), jämfört med 3,89 året före, och för värderingen av ledarskapet på arbetsplatsen totalt sett, som stigit från 3,43 till 3,59. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan chefernas förmåga att motivera och sätta tydliga mål och med hur nöjd man är med ledarskapet totalt sett.

– Att fler samtidigt tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare jämfört med den ideala arbetsplatsen pekar också på att kraven på företagsledningarna att sätta tydliga mål och motivera sina medarbetare ökar i kristider. Medarbetarnas bedömning av företaget i jämförelse med en ideal arbetsgivare har alltså sjunkit för varje år med 2,1 procent sedan 2011, berättar Lars Lindberg.

Att medarbetarna får tillgång till den information de behöver är avgörande för uppfattningen om arbetsplatsen. Frågan om kommunikationen med chefen får det högsta medelvärdet på alla år och frågan om informationsflödet inom företaget får bäst betyg sedan 2008.

Att folk har en ljusare syn på sina arbetsplatser i lågkonjunktur bekräftas också av att medelbetygen för arbetsmiljön var som allra högst 2008, då konjunkturen också var svag. 2012 års rapport visar på de högsta siffrorna sedan dess.

Frågan ”jag tycker att den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett” får ett medelvärde på 3,79, vilket är en ökning med 41 procent sedan 2011. Poängen har höjts bland annat vad gäller att arbetsplasten är väl anpassad, att medarbetarna känner sig trygga och att de kan påverka sin arbetsplats. 

Den psykiska arbetsmiljön får ett medelvärde på 3,74, en ökning med 1,1 procent sedan året före.  Delfrågor som ”jag mår bra på arbetet”, ”jag känner mig starkt förknippad med mitt företag” och ”jag har starkt förtroende för mina kollegor” får de högsta betygen under alla år.

– Det ekonomiska klimatet sätter press på företagen att leverera i sämre tider. När ledarskapet fungerar blir det en positiv drivkraft för hela organisationen, men samtidigt kan det öka stressen, avslutar Lars Lindberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindberg, marknadschef, Netigate
Tel: 0708-61 59 85
E-post:  lars.lindberg@netigate.se

Victor Molander, VD, Netigate
Tel: 0733-41 44 01
E-post: victor.molander@netigate.se


Om Netigate

Netigate tillhandahåller en lättanvänd molntjänst för undersökningar online. Med den får bland annat marknads- och HR-chefer verktyg att genomföra avancerade undersökningar på egen hand. Netigate har sedan starten 2005 haft en kraftig tillväxt med svarta siffror och har tilldelats flera svenska och internationella priser för tillväxt och innovationsförmåga. Netigate med huvudkontor i Stockholm, har även kontor i Oslo, Warszawa, Berlin och Wiesbaden, från vilka Netigate säljer sina molntjänster till företag runt om i Europa. Bland de över 1500 kunderna märks många ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy