Skip to main content

Falsk IT-trygghet inom offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 13:58 CEST

En undersökning som IPnett genomfört, visar
tydligt att IT-säkerhet inte prioriteras tillräckligt inom landets offentliga
förvaltning, trots att man är medveten om riskerna kring hot.Anställda som bryter mot
säkerhetspolicyn och olaga intrång anses vara de största farorna
.

IPnett har gjort en enkätundersökning bland IT-ansvariga i 210
organisationer inom offentlig sektor om deras IT-vanor och -säkerhet.
Resultatet är förvånande. Bland annat kan man konstatera att hela 24 % av
tillfrågade myndigheter inte har implementerat någon form av åtgärd för att
skydda sig ifrån den säkerhetsrisk det innebär att anställda använder egna
smart phones, datorer och surfplattor på jobbet. Detta trots att 44 % av de
tillfrågade uppger att de anser att det största säkerhetshotet är att anställda
inte följer säkerhetspolicyn.

Och trots att myndigheter som Riksbanken och SÄPO blivit utsatta för
överbelastningsattacker - s.k. DDoS - de senaste åren, har fortfarande en stor
del andra offentliga myndigheter inte skaffat ett fullgott skydd mot detta.

Olof Ferenius, VD för IPnett Sverige, tror att det framförallt är
IT-cheferna som står inför en stor utmaning. Han säger:

”Det här är komplexa frågor, i synnerhet då IT-miljön ständigt förändras.
Det måste ställas högre krav inom den offentliga sektorn på att IT-chefer får
rätt hjälp och resurser för att kunna säkra upp IT-strukturen.”

Ett av problemen som IPnett ser är att organisationerna inte lyckats ta ett
helhetsgrepp över nätverkens samtliga delar och dess säkerhet. Hela 22 % av de
tillfrågade i undersökningen uppger att de inte ens vet om de haft några
säkerhetsincidenter under de senaste 24 månaderna som påverkat verksamheten.

Olof Ferenius säger att det ofta saknas en strukturerad syn över
organisationernas IT-system:

”IT-miljöer blir allt mer komplexa och föränderliga, vilket gör att det kan
vara svårt att få kontroll. Säkerheten blir inte bättre än den svagaste länken
i kedjan. Det fungerar inte längre att lägga ut säkerhetsbeslut till en
outsourcingpartner eller köpa en tjänst som löser ett enskilt problem.”

Dock visar undersökningen att det finns en god vilja och insikt hos de
offentliga organisationerna att förbättra sig vad gäller IT-säkerhet. Mer än 37
% av de tillfrågade uppgav att de har behov av att se över sin infrastruktur
vad gäller dessa frågor.

Läs mer i rapporten
– ”IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig förvaltning”.

 

För mer information:

Olof Ferenius, VD IPnett AB

E-mail: olof.ferenius@ipnett.com, tel: +46 706 61 67 91

 

 

IPnett grundades i Norge 1999 och har sedan dess blivit ett av Nordens ledande företag inom design, projektering, installation och underhåll av ip-baserade kommunikationslösningar. Som en utmanare och frisk fläkt på marknaden har man gjort sig kända för smarta lösningar som låter kunderna dra affärsmässiga fördelar av teknikutvecklingen.

Företaget har drygt hundra medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och man har lyckats attra­he­ra marknadens bästa kompetens i form av sextio högt specialiserade seniorkonsulter.

Bland kunderna finns telekomoperatörer, myndigheter och företag - med trafikintensiva och affärskritiska nätverk som gemensam nämnare. Se vidare www.ipnett.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera