Unika utbildningar bygger internationellt samarbete i Blekinge

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 08:09 CET

Välkomna på pressträff där vi presenterar två unika internationella yrkesutbildningar som startar i Blekinge i januari 2018 genom EU-projektet BBVET. Ni får möta våra partners, lärare och företag från deltagande länder och höra mer om yrkesutbildningarna som är inom branscherna edtech och mekatronik.

I jakten på talanger

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:10 CEST

NetPort Science Park och Techtank har över 100 medlemmar inom olika branscher som skapar en utvecklande miljö med stora karriärmöjligheter. Många av företagen växer men ett av de största tillväxthindren är att hitta den personal som efterfrågas. För att synliggöra medlemmarnas behov och samtidigt underlätta att talangerna hittar till innovationsmiljöerna lanseras nu en gemensam jobbportal.

NetPort-medarbetare får internationellt pris

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 11:30 CEST

Vid ​ITS-Världskongress i Köpenhamn den 17-21 september, en konferens där ca 1000 föredrag/papers presenterades fick en medarbetare på NetPort Science Park, Gideon Mbiydzenyuy ett hedersamt pris Best Scientific Paper Award (EMEA region) för sitt paper EU-SP1682 - Impact assessments of Intelligent Transport System performance in a freight transport corridor.

Inbjudan till Pumpseminarium

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 15:20 CEST

Brett forsknings- och innovationsprogram ska göra godstransporter fossilfria

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 13:55 CEST

NetPort Science Park har deltagit i arbetet med ansökan till Trafikverkets förkommersiella upphandling som nu får ett positivt besked. Vi representerar företagen i Blekingeregionen och ser möjligheter till projekt som driver utvecklingen mot ett fossilfritt godstransportsystem framåt.

Pop-up utomhuskontor i skärgården

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 12:07 CEST

Vilka förutsättningar krävs för att man ska kunna jobba effektivt, kreativt och produktivt? Hur skapar man hälsosamma och inspirerande arbetsmiljöer där man kan samarbeta över kommun- och verksamhetsgränser? Detta vill Karlshamns kommun, NetPort Science Park och Region Blekinge ta reda på genom att under tre dagar (27-29/8) jobba tillsammans på ett utomhuskontor på Tjärö.

SIR 2019 till Blekinge

Nyheter   •   Maj 21, 2018 10:33 CEST

“Vi har redan börjat titta på vad vi har för större bolag i Blekinge som kan vara intressanta för att möta startups.”

Öppna workshops för att "Kommunicera Karlshamn"

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:49 CEST

PRESSINBJUDAN OCH INFORMATION

Gilla Karlshamn bjuder in allmänheten till tre öppna workshops med tema Kommunicera Karlshamn i maj månad.

Hur kan vi tillsammans bygga en starkare och mera positiv bild av Karlshamn
via vår kommunikation är något Gilla Karlshamn vill engagera kring i
kommande workshops.
- Att Karlshamn upplevs som en attraktiv plats är viktigt. Det bygger stolthet för platsen och människorna och alla vinner på att bygga på den känslan. Vi skapar förutsättningar för ett levande och attraktivt Karlshamn där människor trivs och där företag vill etablera sig med tillväxt och utveckling som följd, berättar Anna Deutgen som är projektledare.

Dessa workshops är öppna för alla som vill delta och diskutera frågan tillsammans med de som är samarbetspartners. De är fristående för deltagarna men sammanbundna för de som går in som samarbetspartners, berättar Cissi Dahl från Karlshamnsföretaget Schvung som är workshopledare.

Samarbetspartners är:
- Karlshamns kommun
- Mörrums Kronolaxfiske
- NetPort Science Park
- Karlshamns Centrumförening - Karlshamns krögarnätverk
- Hallo Mörrum

- Tanken är att det finns en stomme med företag, föreningar eller organisationer som kan få hjälp med sina egna frågeställningar på tema kommunicera Karlshamn men att vem som helst kan delta. Dessa samarbetsparters blir också de som tar lösningen vidare till handling, berättar Anna Deutgen.

Dessa workshops äger rum den 7/5, 14/5 och 22/4 kl 18-21 på NetPort Science Park.

Vill ni få mer information kan ni träffa projektledare Anna Deutgen, Cissi Dahl från Schvung och några av våra samarbetspartners på NetPort Science Park (receptionen) torsdag 26 april, kl 14:00.

Gilla Karlshamn är ett projekt som drivs som en trepartslösning mellan Karlshamns kommun, Sparbanken i Karlshamn och Näringslivet i Karlshamn och vars syfte är att skapa stolthet och ambassadörskap för Karlshamn.

Pressanmälan och huvudkontakt:
Anna Deutgen, projektledare för Gilla Karlshamn E-post: anna.deutgen@netport.se
Mobil: 070-235 60 72
www.gillakarlshamn.se

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 350 studenter. Nu expanderar vi igen och skapar plats för 700 nya arbetsplatser.

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem.

Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 80-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Gilla Karlshamn bjuder in allmänheten till tre öppna workshops med tema Kommunicera Karlshamn i maj månad. Hur kan vi tillsammans bygga en starkare och mera positiv bild av Karlshamn via vår kommunikation är något Gilla Karlshamn vill engagera kring i kommande workshops.

Läs vidare »

Gilla Karlshamn presenterar AfterWork TalkShow

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 13:53 CEST

Den 18 april testar vi ett nytt grepp. Då kör vi en AfterWork TalkShow i samarbete med ett av våra medlemsföretag Carltne bil som dessutom smyginviger sina nya lokaler på Tubba Torg. Det blir mingel, mat och prat i talkshowformat!

Smarta byggnader seminarium på NetPort Science Park

Nyheter   •   Nov 24, 2017 08:08 CET

Den 26 oktober genomfördes ett seminarium arrangerat av NetPort Energikluster som en del i projektet DRIV i Blekinge. Syftet med seminariet var att belysa området från olika perspektiv såsom teknik, infrastruktur och säkerhet. Ofta används ordet ”smart” inom väldigt många områden utan att tydliggöra vad man faktiskt menar. Vi fick lyssna på ett tiotal olika företag och organisationer som gav sin tolkning av begreppet kopplat till sin egen verksamhet i form av produkter och tjänster.

Efter en kort inledning av NetPort lyssnade vi på Karlshamsföretaget Noda som utifrån sin verksamhet pratade om optimering av fjärrvärmenät, energieffektivitet i byggnader och förebyggande analys för att kunna vara förberedd på vad som kommer att hända. Därefter fortsatta Göteborgsföretaget Raybased att utveckla tankar kring Internet of Things (IoT) med nyttan och värdet att utveckla tjänster för mer effektiv fastighetsservice och underhåll. ABB fortsatte att utveckla temat med utgångspunkt från lösningar för dagens och morgondagens fastigheter.

Appcorn från Karlshamn tog som utgångspunkt appar för mobilen och pratade bland annat om den ökade användningen av direkt konversation med mobilen och annan teknik i hemmet. Energikontor Sydost gav exempel på projekt man är aktiva inom samt också de möjligheter som finns till finansiering av goda idéer inom energiområdet. Boverket satte energiförbrukningen i en fastighet i ett processperspektiv från planering till rivning, dvs hela livslängden för en byggnad. Sustainable Innovation från Stockholm utvecklade tankar kring den infrastruktur som behövs från perspektiven IoT, elektrifiering och digitalisering. Säkerhetskontoret och TrueSec gav exempel kring säkerhet och hot mot uppkopplade prylar med några exempel på hur andra relativt enkelt kan komma åt data kring oss och vad vi gör och vill.

Smarta byggnader seminarium4Vi lärde oss att smarta byggnader kan ses i många perspektiv med många utmaningar med lösningar baserade på allas vår kompetens. NetPort Energikluster kommer att ta erfarenheterna och återkopplingen från seminariet vidare och fundera över möjligheterna att genomföra ytterligare aktiviteter inom området. Ett steg i den riktningen är att på det egna kontoret ha installerat teknik för att mäta och styra ljus, luft, närvaro och andra parametrar.

Den som har tankar och idéer, tag kontakt med Mats Jonsson mats.jonsson@netport.se för att diskutera vad som är möjligt att praktiskt testa.

​Den 26 oktober genomfördes ett seminarium arrangerat av NetPort Energikluster som en del i projektet DRIV i Blekinge. Syftet med seminariet var att belysa området från olika perspektiv såsom teknik, infrastruktur och säkerhet. Ofta används ordet ”smart” inom väldigt många områden utan att tydliggöra vad man faktiskt menar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Verksamhetschef/Kommunikationsansvarig
  • keacrsfotifmn.eonevgnsjdenmq@nlqettbpojtrthj.sxmelb
  • +46 (0)732 30 71 11

Om NetPort Science Park

Skapa plats för nya idéer

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 500 studenter. Området består av 12 500 kvm kontorsyta och nu växer vi med ytterligare 6000 kvm för att skapa plats för fler människor och idéer.

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem.

Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 80-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Adress

  • NetPort Science Park
  • Biblioteksgatan 4
  • 374 35 Karlshamn
  • Sverige

Länkar