Skip to main content

Digitalisering - vad är det?

Blogginlägg   •   Nov 15, 2016 15:25 CET

Rapportskribenten Johanna arbetar med projektet SMART-FI som vidareutvecklar en plattform för att underlätta hantering av öppna data.

DIGITALISERING – VAD ÄR DET?

Vi går just nu från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Liksom städer digitaliseras i allt större utsträckning och blir smarta, så står bolag står inför utmaningen att skapa smarta digitala fabriker.

EU-kommissionens strategi för smart hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) ingår i utvecklingen genom sin digitala agenda - vilken fortplantar sig vidare till både nationella och regionala digitala agendor runt om i Europa. I samtliga dessa strategier ingår öppna data vilket avser en delmängd data som gjorts fritt tillgänglig för vidareutnyttjande för alla, både för kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

En av följderna med digitalisering är just tillgången till stora mängder data - så kallat big data. Stora datamängderär dock svåra att överblicka och förstå i sin helhet. En tendens är till exempel att tillskriva stora datamängder en högre grad av opartiskhet än system som baseras på mänskliga beslut.

I en annan mening är det förståelsen för relationer och nätverk mellan människor som utgör själva kärnan i digitaliseringsprocessen. För att kunna dra nytta av potentialen med datadriven analys och innovation krävs dock ökad förståelse både för mänskligt beteende och sociala system. Kort sagt så behöver naturvetenskap, teknik och humaniora samverka.

För fullständig rapport, ladda ner pdf-versionen som är bifogad längst ner.

Om Johanna Börrefors

Johanna disputerade 2007 vid Lunds universitet i ämnet rättssociologi. Härefter har hon varit verksam som lektor vid bland annat Blekinge tekniska högskola, Linnéuniversitet och Malmö högskola.

På NetPort Science Park är Johanna knuten till projektet SMART-FI, som syftar till att vidareutveckla en befintligt teknisk plattform för att underlätta hantering av öppna data. NetPort Science Park och Karlshamns kommun är delaktiga i projektet tillsammans med partners i Spanien, Österrike och Turkiet. Förutom de tekniska aspekterna kring plattformen bearbetas affärsmodeller, legala aspekter och processen hur vi går från en idé via beslut till en färdig tillämpning. Projektet startade i april 2016 och pågår 30 månader framåt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera