Skip to main content

Äntligen, säger näringslivet

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2018 06:44 CET

NetPort Science Park och tillsammans med ett 25-tal företag skrivit under pressmeddelandet och den sammanlagda siffran för deras rekryteringsbehov inom en femårsperiod ligger på 200 personer. Foto: Lotta Johansson

Karlshamn vill växa och har bra förutsättningar för det. Attraktiva jobb finns och talangerna är villiga att flytta hit. En utmaning är emellertid boendefrågan. Saknas tillgängliga bostäder kan talangerna inte flytta hit. Och kan inte talangerna flytta hit finns risken att även företagen lämnar staden. I en undersökning som genomförts i förra veckan ställer sig många företag positiva till kommunens satsning på bostäder på Sternö.

Karlshamn har nära till vardagen och den unika livskvalitén. Det är en kommun med många förutsättningar som efterfrågas av talanger som söker sig bort från storstadsstressen.

Satsningar inom både offentlig sektor och näringsliv görs för att locka hit fler invånare. Hemvändarkampanjen Karlshamn frågar chans lockar tillbaka utflyttade Karlshamnsbor genom att erbjuda skräddarsydda paket på hur man kan leva i sin barndomsstad. Jobbportalen talangattraktion.se samlar över 100 företags jobbannonser kopplade till NetPort Science Park och regionens teknikkluster Techtank. BTH lockar till sig studenter som ofta förälskar sig i staden och har stor potential att stanna kvar.

Attraktiva jobb finns i Karlshamn och talangerna är villiga att flytta, men den stora utmaningen är boendefrågan. Om vi inte har tillgängliga bostäder kan talangerna inte flytta hit. Och kan inte talangerna flytta hit är risken att även företagen lämnar staden.

NetPort Science Park och tillsammans med ett 25-tal företag skrivit under pressmeddelandet och den sammanlagda siffran för deras rekryteringsbehov inom en femårsperiod ligger på 200 personer. Följande citat kommer från en undersökning som genomfördes från förra veckan.

Den satsning som kommunen presenterar på några hundra bostäder på Sternö* ser vi som är verksamma på NetPort Science Park som mycket positivt och framåtsträvande. Det är en satsning som bidrar starkt till att tillmötesgå näringslivets behov, säger NetPort Science Parks VD Samuel Henningsson.

Vårt största hinder för att kunna rekrytera talanger till vårt Karlshamnskontor, som är vårt huvudkontor i koncernen, är den mycket stora bristen på attraktiva bostäder. Vi tappar varje år många kandidater som vi erbjuder jobb, på grund av att detta inte löses. Bristen på attraktiva bostäder är vår mest tillväxthämmande faktor, när det med Karlshamns läge borde vara tvärtom. Detta är en suverän satsning på attraktivt och hållbart boende där närhet till både hav och stad uppfylls! Sådana här nyheter vill vi ha fler av,säger Peter Mattisson VD och koncernchef på CIMON.

Vi behöver nyttja vår möjlighet att skapa nya former av boendemiljöer där Karlshamns positiva särart kan lyftas fram. Kan vi hitta boendeformer med nya kvaliteter tillsammans med en vacker plats skulle det i sig kunna vara en attraktion. Tillsammans med BTH:s och NetPort Science Parks framtidssatsningar med utbildning, forskning och nya spännande företag i framtidsbranscher ser vi bilden av att Karlshamns attraktionskraft skulle kunna förstärkas,säger Anders Törnqvist VD på Anders Törnqvist Arkitektkontor AB.

* Länk till kommunens satsning på Sternö:http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Bo/Nyheter/Attraktiva-bostader-nar-nya-Starno-Sjostad-tar-form/

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 350 studenter. Nu expanderar vi igen och skapar plats för 700 nya arbetsplatser.

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem.

Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och över 90 medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.