Skip to main content

beQuoted nyheter: Minskad försäljning för New Nordic

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:12 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-28/bbb-2010-28.htm#NewNordic

Svag försäljning men bättre bruttomarginal
beQuoteds förhoppning om att tredje kvartalet, liksom andra kvartalet, skulle visa en positiv utveckling grusades.

Niomånadersperioden i siffror:

      • Omsättning: 143,1 Mkr (171,6), -16,7%
      • EBITDA: 8,6 Mkr (18,7)
      • Resultat efter finansnetto: -0,6 Mkr (6,7)
      • Vinst per aktie: negativt (0,54)

Tredje kvartalet isolerat:

      • Omsättning: 46,7 Mkr (56,6), -17,4%
      • EBITDA: 5,1 Mkr (8,6)
      • Resultat efter finansnetto: 1,1 Mkr (2,4)
      • Vinst per aktie: 0,03 kr (0,32) 

Den starka svenska kronan har ställt till det och mätt i lokala valutor är inte omsättningsfallet lika markant, 12,7 procent för niomånadersperioden och 9,8 procent för kvartalet.

Bruttomarginalen har förbättrats kraftigt jämfört med föregående år och nådde 64,1 procent under kvartalet (57,8 procent). Bolagets mål är 66 procent.

Produktregistrering bromsade försäljningen i Kanada 
I Kanada, som står för drygt 20 procent av koncernens omsättning, måste kosttillskott numera registreras som "Natural Health Products" (NHP).

Registreringen innebär att produkten ska bedömas och godkännas av Health Canada med avseende på säkerhet, effektivitet och kvalitet.

- Våra produkter har hela tiden fått säljas, men apotekskedjorna, vilka är våra huvudsakliga kunder i Kanada, valde att plocka bort de produkter som ännu inte blivit registrerade, berättar vd Karl Kristian Jensen för beQuoted.

- Vi förväntar oss att försäljningen normaliseras i slutet av året, och ser ingen större risk i att någon av våra produkter inte skulle godkännas, tillägger han.

Såvitt beQuoted kan utläsa från Health Canadas webbsida är i dagsläget åtta av New Nordics omkring tolv produkter i Kanada registrerade som NHP.

Avveckling av grossistens lager i Finland 
I Finland övergår bolaget till konsignationslager vilket under tiden grossistens lager avvecklas leder till lägre försäljning för New Nordic.

Svag marknad i Sverige
En enligt beQuoted mer bekymrande orsak till fallet i försäljningen är att huvudmarknaderna Sverige och Danmark gått ner.

- I Danmark började året väldigt svagt, men där har försäljningen nu återhämtat sig och är nu i nivå med föregående år, berättar Karl Kristian Jensen.

I Sverige ser det dystrare ut. Merparten av försäljningen sker där via hälsofackhandeln vilken haft en generell nedgång. New Nordic bedömer därtill att man tappat mer än marknaden. En anledning tros vara ändrat fokus hos en av de större kunderna. Åtgärder planeras.

- Vi ska bredda vår distribution och försöka få in fler produkter hos exempelvis apotekskedjorna, något som vi tror underlättats i och med avregleringen av apoteksmarknaden. Vi kommer också öka vår marknadsföring direkt mot konsument, säger Karl Kristian Jensen.

Fortsatt positivt i USA
I USA fortsätter försäljningen att öka och resultatet är positivt även under tredje kvartalet.

Expansionen i USA har dock belastat kassaflödet då New Nordic, som en ny mindre aktör, fått teckna avtal där betalning inte som normalt fås mot faktura vid leverans av produkterna, utan först när de säljs vidare till butik.

- Vi har redan fått normala betalningsvillkor hos två av våra fyra stora amerikanska kunder, och förväntar oss att även få det hos de två andra inom sex månader, säger Karl Kristian Jensen.

- Vi är nu i ett läge där vi med eventuella nya kunder bör kunna starta med normal fakturering, tillägger han.

Förbättrad, men fortsatt svag balansräkning
Tack vare effektiviserat varulager, ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och valutautvecklingen har långfristiga skulder minskat med drygt fem miljoner kronor, och kortfristiga skulder med drygt nio miljoner kronor under året.

Trots det är balansräkningen fortsatt svag, kassan uppgick till 1,6 miljoner kronor och räntebärande skulder var 21 miljoner vid rapportperiodens slut.

- Vår likviditet kommer markant förbättras när vi får normala betalningsvillkor hos samtliga kunder i USA, något vi alltså förväntar oss inom ett halvår, kommenterar Karl Kristian Jensen.

Räknar med försäljningstillväxt nästa år 
Produktnyheter, färdigregistrerade preparat i Kanada och fortsatt expansion i USA ska se till att försäljningen ökar nästa år. Den svaga utvecklingen i Sverige ska tacklas med bredare distribution och marknadsföring direkt mot konsument.

Tills bolaget åter får fart på försäljningen gäller det dock att kostnaderna hålls under kontroll. Föregående år överraskade fjärde kvartalet med väsentligt högre externa kostnader än övriga kvartal, något som Karl Kristian Jensen menar inte ska behöva upprepas i år.

Utfallet ser vi i bokslutskommunikén som väntas den 11 mars 2011.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera