Kristinehamns kommun

1,8 miljoner kronor till jämställdhetsarbete

Nyhet   •   Dec 14, 2009 09:07 CET

IFO/Omvårdnadsförvaltningen har via SKL, Sveriges kommuner och Landsting, fått 1,8 miljoner kronor för att utveckla jämställdhetsarbetet. SKL, Sveriges kommuner och landsting, fördelar medel för att utveckla jämställdhetsarbetet inom kommuner, landsting och regioner. IFO/Omvårdnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun har fått 1,8 miljoner kronor till att: • Utbilda biståndsbedömare, socialsekreterare, politiker och personer som har ledningsfunktion. • Göra översyn av kvalitet ur ett könsperspektiv, d.v.s. den service som tillhandahålls till brukare exempelvis städning eller matlagning. • Göra en översyn och ändring av riktlinjer som ligger till grund för beslut, biståndsbedömning, socialbidrag m.m. SKL:s syfte med satsningen är att den ska leda till konkreta och varaktiga förbättringar i kommunernas och landstingens verksamheter. Du kan läsa mer på SKL:s hemsida, http://www.skl.se/artikel.asp?C=406&A=64081