Moretime Group

10 Frågor och svar om Moretimes företrädesemission

Nyhet   •   Apr 05, 2016 12:08 CEST

I fredags startade Moretimes företrädesemission med teckningstid till den 15 april. Sedan den 26 februari befinner sig Moretime i företagsrekonstruktion och det gör att frågorna är många. I detta dokument har vi ställt samman ett antal frågor och svar som syftar till att förklara sambanden mellan emissionen och företagsrekonstruktionen samt vad som är målsättningen. På torsdag kommer Moretime även att publicera en kortare film som kort beskriver bakgrund och emissionen.

1. Vad händer med emissionen om företagsrekonstruktionen misslyckas?

Emissionen är villkorad av att rekonstruktionen avslutas med ett ackord som ger fordringsägarna 25% av det ursprungliga fordringsbeloppet.

2. Vad innebär villkoret för emissionens genomförande i praktiken?

Man kan se det som en ”pengarna tillbaka” garanti om det ackord som vi beskrivet i memorandumet inte går igenom.

3. Hur vet man att pengarna verkligen betalas tillbaka?

Emissionslikviden kommer att stanna kvar på emissionsinstitutets konto till dess att villkoret är uppfyllt.

4. Varför skall jag köpa en aktie i emissionen när aktien handlas till ett lägre pris?

En viss prisskillnad är nog motiverad av den lägre risk det innebär att köpa aktien i emissionen genom det villkor som finns.

5. Vad händer med teckningsrätterna om emissionen inte slutförs?

Teckningsrätterna förlorar sitt värde vilket innebär en ekonomisk förlust för de som köpt teckningsrätter i marknaden.

6. Hur påverkar ackordet Moretimes balansräkning?

Moretimes skulder minskar med ca 14 Mkr. I memorandumet på sidan 36 finns en proforma balansräkning per 31 december 2015 som visar effekten av ackordet, om det hade genomförts per denna dag, hade påverkat.

7. När vet man om ackordet går igenom?

Slutligen när ackordet fastställts av Stockholms tingsrätt finner laga kraft vilket beräknas ske kring den 15 juni. Moretime kommer löpande att rapportera om resultatet av förhandlingar med större borgenärer

8. Varför har Moretime hamnat i företagsrekonstruktion?

Högre utvecklingskostnader och sämre kassaflöde från konsultverksamheten än budgeterat i kombination med att vi i höstas misslyckades med att ta in 30 Mkr i nytt kapital.

9. Vad är det som gör att Moretime nu kommer att lyckas?

Vi förenklar vår struktur, minskar omkostnaderna och vi har nu kommit långt i utvecklingen av våra digitala plattformar.

10. När lanseras den nya plattformen?

Den första releasen av Cooach lanseras med start den 2 maj.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.