Falu Gruva

100 ton trä monteras vid Falu Gruva

Nyhet   •   Okt 21, 2016 10:52 CEST

Under 3 dagar monterar 3 personer nästan 100 ton massivträelement från Stora Ensos tillverkning i Österrike. Det är den nya restaurangen vid Geschwornergården på gruvområdet i Falun som börjar ta form.

Den nya restaurangen som är en tillbyggnad till Geschwornergården ska öppna redan i januari 2017. Totalt är ett tiotal entreprenörer inblandade i bygget men just nu under monteringen av de prefabricerade träelementen i massivträ ska endast 3 personer och en kranförare lossa, resa och montera nästan 100 ton trä. Stora Enso levererar specialtillverkat massivträ, så kallat CLT, där det trä som används kommer från ett hållbart skogsbruk och är certifierat enligt PEFC. Tillverkning av CLT finns än så länge inte i Sverige utan alla delar tillverkas i Österrike och transporteras hit med lastbil.

– På måndag ska alla träelement vara lossade och monterade, säger Jesper Malmqvist, montageledare, JR Dala Bygg AB.

Den nya restaurangdelen ska innehålla kök och matplatser för lunch- och konferensgäster. På sikt kommer den gamla Geschwornergården att renoveras invändigt.

Det blir krögare Ted Stöffling som ska driva den nya restaurangen och samtidigt tar över lokalerna i Geschwornergården. Ted Stöffling är ägare till Smak & mera med restaurang i centrum och uppe på Lugnet i Falun.

I den nya restaurangen blir det fokus på närodlat och ekologiskt. Ted Stöffling ser det som en förlängning av sin restaurang Smak i centrala Falun.

Foto Urwärs Stefan Hamreus

CLT
CLT betyder Cross Laminated Timber (korslimmat massivträ) och är en byggprodukt i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. CLT består av gran- eller tallvirke från hållbart skogsbruk, PEFC. (källa Stora Enso)

PEFC
PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – är märkningen för trä- och pappersprodukter från ekologiskt ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk längs hela bearbetningskedjan. För kunderna är PEFC bekräftelsen på att köpet av en märkt produkt garanterar och understödjer miljöanpassat skogsbruk. Därmed säkerställs att produkten har kontrollerats utifrån de stränga kriterierna, från skogen ända fram till slutprodukten. Detta intyg utfärdas av Stora Enso och kontrolleras regelbundet av oberoende organ. (källa Stora Enso)