Arvidsjaur Kommun

1000 soldater och officerare i Arvidsjaur!

Nyhet   •   Feb 16, 2010 13:32 CET


För närvarande har en bataljon med holländska marinkårssoldater flyttat sin vinterverksamhet till Jägarbataljonen i Arvidsjaur. De stannar veckorna 1-13.

1000 soldater och officerare i Arvidsjaur!
Ja, så många svenska och utländska militärer är verksamma här under vårvintern:
- Sammantaget är det mer militär verksamhet nu än på K4-tiden, under 1980- och 90-talen, säger jägarbataljonschefen Urban Edlund.

För varje år blir det mer och mer populärt att träna vinterförmåga i Arvidsjaur.

Det som startade med olika mindre förbandsutbyten under 1990-talet har nu växt till återkommande kurser och förbandsutbildning.


Man kan generellt klassa in den militära verksamheten i Arvidsjaur, i fyra delar:
1) Arméns Jägarbataljon (AJB).
2) Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur.  
3) Internationell Test- och Övningsverksamhet (ITÖ). Exempelvis holländsk bataljon med 450 soldater som just nu tillhandahåller Försvarsmaktens kompetens, övningsområde med mer.
4) Förbandsutbyten. Exempelvis franska och danska förband som tillsammans med AJB genomför ömsesidigt utbyte.

När man räknar samman volymen landar det på omkring 1000 soldater och officerare i Arvidsjaur, under utbildningsperioden vårvintern 2010.
”Vinterenheten” rapporterar att enbart deras verksamhet genererar otroliga 7500-8000 gästnätter samma period.
- Vi hoppas intresset för vår produkt fortsätter i samma eller större omfattning nästa år. Det är ett bra sätt för Sverige att marknadsföra sig som övningscenter och ett utmärkt tillfälle för förbandsutbyten, säger major Tony Gustafsson, chef för Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur.

Lägg till detta samordnad verksamhet med civilanställd militär personal och civilanställd personal vid tre statliga verk. Detta och tidigare nämnd verksamhet finns alltså numer i samma lokaler i det vi tidigare kallade ”K4”.


K4-regementet las ner, enligt ett försvarsbeslut, 2004.
Jägarbataljonen och dess utbildning blev dock kvar i Arvidsjaur. Men verksamheten lyder sedan dess under namnet ”Detachement Norrlands Dragoner” via Norrlands regemente I 19, Boden.


Jägarutbildningen är i grunden densamma som tidigare år:
- Skillnaden mot förr är ny teknik och bättre utrustning. Något som ökat användbarheten och effekten, säger batajonschefen Urban Edlund och fortsätter:
- Utbildningen innebär att jägarförband kan lösa uppgifter i de flesta krävande miljöer. Något som påvisats i exempelvis Afghanistan. Även holländarnas erfarenheter visar att arktisk utbildning ger en mer komplett soldat.


Det är den militära ändamålsenliga verksamheten i Arvidsjaur som lockar de internationella förbanden:
- Här finns bra lokaler och övrig infrastruktur. Samt ett varierande och omfattande övnings- och skjutfält - direkt utanför grindarna, säger jägarbataljonchef Edlund.