FU, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

140 000 fler i jobb de närmaste två åren

Nyhet   •   Dec 10, 2015 16:09 CET

Sysselsättningen ökar med 140 000 personer under år 2016 och 2017. Och arbetslösheten minskar med nästan en procent under samma tid. Det visar Arbetsförmedlingen prognos som presenterades i går. Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft och matchningsproblematiken blir större.

Under åren 2016 och 2017 väntas sysselsättningen öka med 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. Detta framgår av Arbetsförmedlingens prognos för år 2016 och 2017. Prognosen bygger bland annat på intervjuer som myndigheten har gjort med över 10 000 privata arbetsgivare och med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Trots ökad sysselsättning ökar samtidigt bristen på utbildad arbetskraft. Särskilt utbredd är bristen inom den offentliga tjänstesektorn, men även inom vissa branscher i det privata näringslivet. Gapet mellan kompetenskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar, vilket leder till ökade matchningssvårigheter.

Tudelningen på arbetsmarknaden kommer också att bli allt tydligare de närmaste åren. Arbetslösheten minskar i gruppen inrikes födda medan grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta arbete. Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen, vilket leder till att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under 2016 och 2017.

Antalet inskrivna arbetslösa med en utbildningsnivå motsvarande högst grundskola väntas öka framöver.