KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

15 nya utbildningar till Västernorrland och Jämtland

Nyhet   •   Feb 11, 2011 11:02 CET

Från hösten 2011 finns det möjlighet att söka 15 nya yrkeshögskoleutbildningar i Västernorrland och Jämtland. Utbildningarna finns inom flera av de branscher där efterfrågan på arbetskraft är som störst. Mer än 80 procent av dem som studerar på yrkeshögskolan har jobb eller är egen företagare sex månader efter avslutad utbildning. 

Utfallet av antalet sökta utbildningar är mycket positivt och Västernorrland har tilldelats flest platser i landet efter regioner som Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Utbildningarna är ett viktigt tillskott för arbetsgivarna och ger möjligheter att tillgodose framtida behov och rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens.

Läs ansökningsresultaten (pdf-filen) och vilka nya yrkesutbildningar som kommer i Västernorrland och Jämtland (word-filen) i dokumenten nedan.

Kort information om Yrkeshögskolan (YH):  Yrkeshögskolan omfattar eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning, som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande. Syftet med yrkeshögskolan är att säkerställa att det finns utbildningar inom branscher med ett uttalat behov av arbetskraft. Utbildningarna genomförs av privata och offentliga utbildningsanordnare och i nära samarbete med arbetsgivare. Ansvarig myndighet för frågor som rör yrkeshögskolan är Myndigheten för yrkeshögskolan.