Masonite Beams AB

150 år - Från ångsåg till höghus i trä

Nyhet   •   Aug 22, 2013 00:42 CEST

150 år av industriell framgångssaga, från 1900-talets moderna Sverige, genom 80-talets mest omtalade bolagsstyckning, till framtiden i världens högsta trähus. Det är historien om Masonite, bolaget och materialet som stod som en symbol för funktionalism och framtidsoptimism med sin kulmen under 70-talet. Masonite Beams är återstoden av den forna storhetstiden, en framgångssaga i en ny förpackning som snart byggs in i världens högsta trähus.

Masonitebalken kom till när Masonite upplevde en nedgång på efterfrågan av träfiberskivor. Genom att utnyttja det bästa ur konstruktionsvirke i fläns respektive konstruktionsboard i livet, fick I-balken i många fall en högre lastupptagande förmåga än en massiv träbalk i motsvarande dimension.

Historien runt industrin på området i Rundvik speglar den svenska industriella utvecklingen, från industrialismen med Sverige som ett föregångsland, till dagens industriella byggande där Sverige återigen är en föregångare för resten av världen.

Inom industriellt husbyggande medför användandet av Masonite Beams I-balk betydande vinster. Detta gör att I-balken nu byggs in i världens högsta trähus i Norge. Projektet Treet färdigställs under hösten 2014, har 15 våningar och är 47 meter högt. Huset skall stå klart hösten 2014 och består av prefabricerade moduler från företaget Kodumaja som är kund till Masonite Beams.