CMC Markets

165 negativa fondförvaltare ger köpsignaler

Nyhet   •   Feb 23, 2016 14:56 CET

Bank of America Merrill Lynch har nyligen släppt sin månatliga fondförvaltarundersökning. Undersökningen baseras under februari på svar från 165 förvaltare världen över. Vad som är intressant är att riskaversionen nu är mycket hög. Andelen likvida medel uppgår nu till 5,6 % vilket kanske inte låter så högt men det är den högsta nivån sedan hösten 2001. Är detta årets starkaste köpsignal?

Förvaltarna var överviktade aktier i Europa och underviktade aktier i USA vilket är lite märkligt eftersom aktierna i USA har gått bättre än Europa. Total exponering mot USA och Europa har minskat medans den ökat mot tillväxtmarknader sedan den senaste undersökningen i januari.

Endast 5 % av förvaltarna ligger övervikt mot aktier vilket kan jämföras med 21 % i januari och 42 % i december. Om man bortser från kraschen 2008 så har det historiskt varit ett bra läge att vara contrarian d.v.s gå mot strömmen och exponera sig mot aktier när förvaltarnas övervikt mot aktier befunnit sig på dessa låga nivåer, säger Kristofer Berggren analytiker på CMC Markets. Tillfällena då detta inträffat är markerade med grönt i bilden.

Även den stora andelen likvida medel talar för att vara contrarian. En mer vedertagen ”regel” är att när andelen likvida medel överstiger 4,5 % så är det dags att gå mot strömmen och köpa och när den understiger 3,5 % så är det dags att gå mot strömmen och sälja.