NS Sensus

2011-11-14 Inlaga till svensk förvaltningsdomstol om hur EU-rätten underlåts av denna domstol, som skall skydda svenska unionsmeborgares EU-rättigheter.

Nyhet   •   Nov 14, 2011 14:56 CET

Rättssäkerhet är ett honörsord och av största vikt att den upprätthålles i svensk domstol. Att EU-rätten existerar och skall åtföljas av svensk domstol är känt i dessa kretsar sedan EU-inträdet 1995.

Att sedan 2009-12-01 via Lissabonfördraget blev Rättighetsstadgan juridiskt bindande torde också vara tjänt i dessa kretsar, svenska domstolar. Men frågan är hur det fungerar i praktiken med att åtfölja Rättighetsstadgan och då framförallt artikel 41(skyldighet att följbart motivera besluten i domstolen) i svensk domstol?

Här vid Förvaltningsrätten i Härnösand är det uppenbart påvisat att artikel 41 i Rättighetsstadgan underlåter domstolen att åtfölja och skälen till beslutet blir då att jämnställa med "domstolens egna dolda agenda" eftersom skälen icke redovisas i besluten(utifrån EU-rättspraxis) av 2011-11-08.(alla målen berör gränsöverskridande vård inom EU)

Du kan läsa hela inlagan via denna länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/ se av datum 2011-11-14 så har du där länken till hela inlagan till domstolen Förvaltningsrätten i Härnösand(inlaga/skrivelse som kommit domstolen tillhanda denna dag 2011-11-14).

Att kritskt granska är medias och journalister uppdrag i grunden och vi inom arbetsgruppen AMBU ser med tillförsikt fram emot att journalister "vänder på stenarna" och kritiskt granskar svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och då framförallt hur dessa bevisligen underlåts.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Arbetsgruppen AMBU består november 2011 av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner