Animal News around the World - på svenska

20140903 Animal News around the World - USA

Nyhet   •   Sep 03, 2014 19:10 CEST

Ingen skulle sätta sig i ett flygplan som har 10% chans att komma fram. "Den chansen tar vi emellertid när det gäller medicin, framtagen genom djurförsök" menar forskaren och neurologen Aysha Ahkdar på Huffingtonpost.

Ahkdar säger för det första, att vår tro att djurförsök gör mediciner ofarliga för människan, har utsatt otaliga människor för livshotande tillstånd och bestående men, även död. Djurs kroppar tål helt andra nivåer än människan. Hon tar upp som exempel TGN 1412, ett ämne som injicerades i 500 ggr högre dos hos bl a apor under fyra veckor, utan någon som helst effekt . Människor som prövade en låg dos, föll ihop efter en liten stund,  hamnade på sjukhus, där även några dog.

Det andra argumentet är att vi har missat dugliga mediciner pga att de inte verkat på djur. Som tur finns det envisa forskare som ändå går vidare. Tamoxifen är ett medel som nu används med framgång vid bröstcancer på människan, men som inte hade någon som helst effekt på djur. Endast fem av 10.000 ämnen går vidare till kliniska tester. Hur många har inte missats?

Det tredje argumentet mot djurförsök är, förutom djurens onödiga lidande, att har ett företag hamnat på fel spår är det mycket svårt att stoppa det. Det tar ett företag ca 1 miljard dollar att få ett preparat på marknaden. Det tog t ex vetenskapen 30 år att inse att den rådande metoden mot diabetes var fel.