Animal News around the World - på svenska

20140906 Animal News around the World - Sverige

Nyhet   •   Sep 06, 2014 11:38 CEST

Forskare vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa har under en tid arbetat med att skapa ett mobilt slakteri, som kommer till djuren istället för tvärtom. Företaget Hälsingestintan har med hjälp av detta startat ett projekt att slakta nötkreatur på plats.

Bo Algers, professor, SLU säger att utvecklingen gått mot allt färre och allt större slakterier, vilket lett till långa resor, stress och mycket buller för djuren. Detta påverkar djurhälsan och köttet. Konsumenten efterfrågar bättre djurvälfärd och bättre kött och detta är ett led i den riktningen.

Hälsingestintan ett projekt för att se hur det hela faller ut, med både bedövning, avblodning och slakt på plats alternativt bedövning, avblodning och slakt på slakteri, projektet heter  Mobil slakt och bedövning av utegående nötkreatur.