Bilprovningen

24 000 viltolyckor anmälda till Polisen mellan januari-augusti 2011

Nyhet   •   Sep 26, 2011 09:06 CEST

Pressmeddelande från Nationella Viltolycksrådet
2 av 3 viltolyckor sker i skymning och gryning. Bilisterna måste bli försiktigare på viltolycksdrabbade sträckor.

Viltolyckorna i skymning och gryning på våra vägar uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets kampanjvecka den 26 september – 2 oktober. Viltolyckorna ligger fortfarande på en hög nivå, visar den nationella statistiken. Bara i år har fram till och med augusti anmälts nästan 24 000 olyckor till Polisen, där vilda djur*) varit inblandade.

- Antalet trafikolyckor med vilt är fortfarande högt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Viltolycksrådet. Den vanligaste sammanstötningen är med rådjur. Hittills i år har nästan 18 000 olyckor med rådjur anmälts. Detta innebär att 75 procent av alla sammanstötningar sker med rådjur.


Nationella Viltolycksrådets kampanj under vecka 39 syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att i skymning och gryning är det extra farligt på våra vägar. Då är djuren som aktivast och mest rörliga samtidigt som trafikanterna är på väg till eller från arbetet, skjutsar barn till olika aktiviteter eller är på väg till egna fritidsaktiviteter.

Olyckorna måste bli färre. Människor blir skadade och kanske invalider för livet och djur lider. För samhället kostar det mycket pengar och försäkringskostnaderna är också höga.

- Våra trafikanter måste verkligen vara på sin vakt i skymning och gryning för att undvika sammanstötningar med vilt. De måste s.a.s.ha örnkoll, konstaterar Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i rådet.

Kampanjen, som är rikstäckande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 14 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser.

En del polisdistrikt kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har utsett de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Vägsträckorna finns också inlagda på Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se

Om olycka ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan. Den innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme och finns att hämta på Bilprovningen.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 14 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete.

Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska halveras till 2018 från 2007 års nivå.

För mer information
Verksamhetsledare Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsen, telefon: 010-564 04 13

Regionala rådens ansvariga: Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se under rubriken länsansvariga.

Vildsvinsfrågor Christer Pettersson, Naturvårdsverket, telefon: 08-698 13 64

Vägar och miljö Claes Tingvall, Trafikverket, telefon: 0771-921 921

Anders Sjölund, Trafikverket, telefon: 070-597 52 28

Jakt, vilt, hund Daniel Ligné, Sv. Jägareförbundet, telefon: 070-330 06 73

Ulf Kallin, Jägarnas Riksförbund, telefon: 070-898 28 77

Kjell Bräster, Sv. Kennelklubben, telefon: 070-512 49 29

Thomas Modin, Länsstyrelserna, telefon: 070-519 79 99

Skog, jordbruk Christer Kalén, Skogsstyrelsen, telefon: 070-517 73 70

Anders Wetterin, LRF, telefon: 070-295 14 87

Trafiksäkerhet Jan Sandberg, NTF, telefon: 070-58030 00

Daniel Claesson, If, telefon: 076-634 59 19

Maria Wedin, Länsförsäkringar, telefon: 073-964 13 45

Marit Thorin, Bilprovningen, telefon: 070-566 02 37

Larmfrågor 112 Björn Skoglund, SOS Alarm AB, telefon: 08-407 30 21

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på

www.viltolycka.se

* Vilda djur enligt jaktförordningen §40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.