Ingrid Eckerman

29 ÅR SEDAN GIFTKATASTROFEN I BHOPAL, INDIEN - när Union Carbides fabrik släppte ut giftiga gaser över 500 000 sovande människor

Nyhet   •   Dec 01, 2013 23:03 CET

Det är nu 29 år sedan sluminvånarna i Bhopal vaknade av andnöd och hosta. Det sved som av eld i ögon och luftvägar. En del hann inte upp ur bädden. De övriga flydde mot sjukhuset - många av dem förgäves. Ungefär 8 000 människor dog under de första dygnen. Därefter har kanske 10 000 eller 20 000 dött i gasrelaterade sjukdomar. Man bedömer att 100 000 personer av de 500 000 som exponerades för gaserna har permanenta skador.

Det var från Union Carbides fabrik för tillverkning av bekämpningsmedel som det giftiga gasmolnet spred. Det innehöll metylisocyanat, cyanid, fosgen och många andra ämnen. Olyckan var väntad eftersom många tillbud skett tidigare och säkerheten var eftersatt. 

Giftigt avfall från tillverkningen dumpades i en plastbeklädd grop utanför fabriksområdet. Därifrån har det i mer än 30 år läckt gifter ner i grundvattnet. De som från fattiga byar flyttat in till Bhopal och bosatt sig runt fabriken är hänvisade till att dricka detta vatten. Frekvensen missbildade barn är ovanligt hög. 

Fortfarande pågår kampen för rättvisa och hjälp. Dow Chemical, som köpt upp Union Carbide, frånsäger sig allt ansvar. Detta kan jämföras med det ursprungligen svenska företaget ABB som, enligt amerikansk lag, fick ta över skadeståndsanspråken då de köpte ett asbestföretag. 

Den 2 december kommer en stor demonstration äga rum i Bhopal.

Filmen Bhopali är en dokumentär av ovanlig kvalitet. Här finns brännande färska bilder från demonstrationer, en rad intervjuer, reportage om de handikappade barnen och filmer från 1984. Färgerna, ljuden, miljöerna är där - det är bara lukterna som saknas. Den enda kopian i Sverige finns hos den svenska läkaren Ingrid Eckerman. Hon kan kontaktas på ingrid/at/eckerman.nu, 08 600 15 56 eller 070 55 73 193.

Ingrid Eckerman, författaren till The Bhopal Saga - causes and consequences of the world's largest industrial disaster", är persona non grata i Indien. Det visar vilken känslig fråga detta fortfarande är för de indiska myndigheterna.

Bhopali the movie

Ingrid Eckermans hemsida

Pressrelease 2012

Ingrid Eckermans blogg 

Wikipedia 

The Bhopal Medical Appeal 

Chingari Trust habiliteringsklinik för handikappade barn