Interimum AB - Utbildningar och konsulttjänster inom HR

3 frågor till Tor Berggrund utbildare i LedarStegen

Nyhet   •   Nov 29, 2016 13:42 CET

Hej Tor!

Varför tycker du det är viktigt att gå en ledarskapsutbildning?

”Det finns ingenting så praktiskt som en bra teori!”
Det här citatet från Kurt Lewin tycker jag stämmer väldigt bra på vår ledarskapsutbildning. Det behövs en bra teori i botten, men som också kan användas i praktiken. Som chef och ledare hamnar du ständigt i nya och ovana situationer och en bra ledarskapsutbildning ska ge dig kunskaper och verktyg så att du ändå kan förstå hur du bör agera.

Varför har du valt att arbeta som utbildare i LedarStegen?

Jag började min karriär inom IT. Först som anställd programmerare, sedan startade jag eget och efter några år började jag anställa medarbetare. Jag har varit med om IT-boomer, IT-krascher, företagssammanslagningar och uppköp. Under denna 30-åriga resa har mitt intresse gradvis svängt från tekniken till människan bakom. Ju mera jag sett desto mer har jag insett hur viktigt det är med bra ledarskap. Det påverkar allt. Därför vill jag jobba med att utbilda och coacha ledare. Att det blev just LedarStegen beror på flera saker, men den viktigaste är att LedarStegen jobbar på flera nivåer. Dels en övergripande nästan filosofisk nivå och dels en praktisk. Båda behövs. För att kunna lösa konkreta problem i vardagen behöver du praktiska verktyg. För att utvecklas som ledare behöver du reflektera över och jobba med dina grundläggande värderingar. LedarStegen ger stöd till båda.

Hur upplever du att ledarskapsprogrammet LedarStegen skiljer sig ifrån andra program på marknaden?

Det vi trycker mycket på i programmet är att deltagarna måste prova det de lär sig. Att bara gå en kurs och sedan tro att du kan komma att tillämpa det när du kommer hem, det håller inte. Så har det i alla fall varit för mig. I det här programmet lägger vi stor vikt vid att deltagarna – mellan kurstillfällena – verkligen tränar på att tillämpa det de lär sig. Det kanske låter tufft, men de kommer att ha en coach som stöttar. Just kombinationen av att låta kunskapen verka under lång tid och att tillsammans med coachen få reflektera över effekterna tror jag är en garanti för att du faktiskt kommer att ändra vissa beteenden. Där skiljer vi oss från konventionella program.