Impact Executives

3 snabba om ledarskap och förändringsarbete med Tobias Eklund, Partner Alumni

Nyhet   •   Jan 04, 2017 10:00 CET

Tobias Eklund, Partner Alumni, har stor erfarenhet av bl.a. utvärdering av styrelser och ledningsgrupper, assessment & development centres, second opinions och HR strategi. Vi bad Tobias om hans tankar kring ledarskap och utmaningar i samband med förändringsarbete.

Vad ser du för aktuella utmaningar inom ledarskap och förändringsarbete?

- En term som är aktuell nu är raplexitet, en sammansättning av orden rapid och flexibilitet. Samhället snurrar allt snabbare och det avspeglas även i ledarskapet på högsta nivå. Som ledare ska du kunna agera snabbt och flexibelt i komplexa frågor och kunna greppa läget och driva förändring. Den specifika kompetensen och ledarskapet som verksamheten har behov av här och nu, snarare än ett generellt gott ledarskap, är allt tydligare i fokus.

Vad anser du är viktigast inom interim management gällande kompetens, ledarskap och hur man passar in i organisationens kultur?

- En Impact manager måste snabbt komma in i verksamheten och därför är det mycket viktigt att klienten får hjälp att hitta den bästa matchningen både gällande kompetens och personlighet. För att minska riskerna för uppdragsgivaren måste en impact manager vara anpassningsbar, ha en synnerligen relevant bakgrund för uppdraget och ha bevisat sig i olika kontexter tidigare. Det är enkelt att hitta rätt meriter i ett CV, men det krävs expertis för att kunna bedöma den kulturella och personliga matchningen.

På vilket sätt kompletterar Alumni och Impact Executives varandra?

- Impact Executives är en mycket snabbfotad aktör som delar nätverk och ingångar till styrelserummen och ledningsgrupper med Alumni. Tillsammans kan vi snabbt lösa våra klienters behov både på kort och lång sikt och vara en helhetsleverantör inom ledarskap. All kunskap finns under samma tak.