Rotary Sverige

36.000 kr till poliobekämpningen samlade Rotary in på Bokmässan

Nyhet   •   Sep 30, 2014 23:43 CEST

När årets Bok & Biblioteksmässa avslutades i söndags hade Rotary samlat  in 36 045 SEK till End Polio Now, vilket tillsammans med Melinda & Bill Gates bidrag blir 108 135 SEK.  Detta räcker till för att vaccinera ca 27 000 barn mot polio.

Göteborgs Rotaryklubb hade i samarbete med Akademibokhandeln fått böcker och möbler i bokhandelns monter värt ca 45.000kr. Göteborgs Rotaryklubb körde böckerna och några ”puffar” till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Resterande ”puffar” och möbler tranpsporterades till Ågrenska.

Bokmässan i Göteborg är ett bra event av nationellt intressa och det är viktgt för oss i Rotary att vara närvarande där det händer och där människor möts.

Medverkan i  Bokmässan är en möjlighet för Rotary att sprida kunskap och hitta nya medlemmar och skapa intresse för Rotarys ideella arbete. I år fick vi ett antal  intresseanmälningar som skickas ut till berörda klubbar, säger Lars-Magnus Olovson, Distriktsguvernör i distrikt 2360 som omfattar Göteborg.

Bok- och Biblioteksmässan besöktes av drygt 100 000 personer. Rotarymonterns bemanning bestod av 62 rotarianer från 32 klubbar inklusive Rotaract, som är Rotarys ungdomar.

För mer information:

Lars-Magnus Olovson, tel 070--‐6710690, mail Lars-Magnus@olovson.se