Spårvagnar i Skåne

40 000 resenärer varje dag gör Lund C till tredje störst i landet

Nyhet   •   Dec 12, 2013 17:08 CET

Antalet resenärer på Lund C ökar stadigt. I oktobermätningen räknar Skånetrafiken till 36 700 resande med Pågatåg och Öresundståg och med fjärrtågsresorna adderade till den siffran närmar man sig 40 000. Det innebär att Lund C nu är tredje största station i Sverige efter Stockholm C och Göteborg C. Det visar ännu tydligare hur viktig spårvägen är för Lund.

Det var väntat att Lund C skulle öka kraftigt, men inte att stationen skulle gå om Malmö C, säger Mats Améen, Skånetrafikens Chefsstrateg.  Förra året var resandet på Malmö C bara aningen större än i Lund. En viktig anledning till den här förändringen, är att många väljer att börja eller sluta sin resa på Hyllie Station, istället för på centralstationen i Malmö.

Mats har en kort och koncis önskelista som behöver uppfyllas för att möta den stora ökningen i resandet, nämligen spårväg i Lund och fyra spår mellan Malmö och Lund. Båda satsningarna är mycket angelägna för att resandet ska kunna fortsätta öka.

Håkan Lockby, gatuchef i Lunds kommun konstaterar att “våra prognoser avseende kollektivtrafikresandet överträffas gång på gång. Förändringarna i resandet sker helt klart snabbare än vad vi trott. För att hantera den positiva utvecklingen behöver vi ytterligare prioritera planeringsarbetet för utvecklingen av Lund C och inte minst spårvägen Lund C – ESS. För kommunen är det en stor utmaning att hantera det ökade regionala resandet. Vi hoppas att staten och regionen nu förstår att vi behöver hjälpas åt och att det börjar bli akut med åtgärder. Finansieringen av spårvägen måste få en snabb lösning. Även om vi får ett beslut i morgon tar det tid att få anläggningen på plats. Det finns en uppenbar risk att vi inte klarar av att erbjuda resenärerna den kvalitet de vill ha och att vi därmed förhindrar en hållbar utveckling.”

Fakta:
Utveckling av antal tågresenärer med Skånetrafiken vid Lund C, landets 3:e största järnvägsstation.

2000: 16 500 (Malmö 17 640)
2010: 28 200 (Malmö 42 049)
2013: 36 700 (Malmö 34 184)