Sahlgrenska Universitetssjukhuset

400 000 kronor till stamcellsforskning

Nyhet   •   Aug 05, 2013 07:45 CEST

Professorerna Suchitra Holgersson och Michael Olausson har fått 400 000 kronor till sin stamcellsforskning. Forskningsprojekten lägger grunden för att i framtiden kunna reparera organ, istället för att transplantera.

Suchitra Holgersson och Michael Olausson, båda verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, tilldelades i början av juli 200 000 kronor vardera från Gelinfonden. Tillsammans har de redan skapat nya vener, blodkärl som leder tillbaka blodet till hjärtat, med hjälp av stamceller. Nu ska de ge sig på att återskapa artärer, blodkärl som leder blodet ut i kroppen, och levervävnad.

Även om det troligtvis dröjer ett tag innan sjukvården lyckas återskapa en hel lever med hjälp av stamceller är Michael Olausson hoppfull.
– Plötsligt gör vi upptäckter som gör att vi kan ta snabba steg framåt. Vi har till exempel transplanterat organ i 60 år, men det har hänt mer de tio senaste åren än vad som gjordes sammanlagt de tidigare 50 åren.

Bättre kunskap om förvaring och bevaring av organ
En positiv sidoeffekt av den här typen av forskning är att den ger kunskaper som kommer väl tillhands även inom andra områden. Den lär till exempel forskarna hur man förvarar och bevarar njurar och andra organ under en längre tid utanför kroppen.
– Det vore väldigt värdefullt om vi inte bara skulle kunna förvara en njure i 10-24 timmar utan kanske upp till fyra veckor. Då kan man tänka sig att man skulle kunna behandla organ utanför kroppen, med starka mediciner som inte går att ge direkt till en patient, säger Michael Olausson.

Fakta: Att återskapa blodkärl och vävnad med stamceller
Metoden med att återskapa till exempel blodkärl och levervävnad med stamceller innebär att man rensar bort celler, arvsmassa, DNA och RNA från befintligt blodkärl eller levervävnad. När det bara återstår ett slags skal använder man patientens egna stamceller för att bygga upp det på nytt.

Fördelen med metoden är att patienten inte behöver äta mediciner för att förhindra avstötning eftersom det nya blodkärlet eller levervävnaden accepteras som en naturlig del av kroppen.