Järfälla kommun

450 nya bostäder i småhus och mindre flerbostadshus när Skälby i Järfälla byggs ut

Nyhet   •   Okt 11, 2016 11:15 CEST

Kvarter med villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus ska känneteckna det nya område med 450 bostäder som Järfälla kommun presenterar i en detaljplan för delar av Skälby som nu sänds ut på samråd.

Järfälla kommun går nu ut på samråd med en detaljplan för delar av Skälby i Järfälla. Planen, som heter Ormbacka B, beskriver ett område med möjlighet till 450 nya bostäder i villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus intill befintliga naturområden.

Det nya planområdet, som ligger mellan Viksjöleden och den snart färdiga Växthusvägen, möjliggör också en ny vägförbindelse mellan dessa båda vägar vilket skulle förbättra trafikflödena i området.

Gatorna inne i planområdet ska ge god tillgänglighet, tillgång till naturen samt möjlighet att bevara den befintliga Ormbackavägen som kulturväg. I östra delen av området avsätts mark för en förskola och i anslutning till den en aktivitetspark.

– Jag är glad att vi nu kan gå vidare och skicka ut förslaget till detaljplan för Ormbacka B på samråd. I området föreslås 450 bostäder i varierad bebyggelse och en ny förskola, samtidigt som delar av det unika kulturlandskapet bevaras och utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Detaljplanen Ormbacka B ligger inom influensområdet för tunnelbanan där Järfälla kommun har åtagit sig att uppföra cirka 14 000 bostäder fram till 2030 i den så kallade Stockholms-överenskommelsen.

Mer information

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör,emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande,claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92