Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

5 saker du inte visste om LED-belysning...

Nyhet   •   Jan 04, 2018 14:40 CET

PCB med LED-dioder (animerat).

Det finns förmodligen mycket vad gäller LED som fortfarande lämnats åt fantasin... 

Det är tydligt att kunskapen om LED är låg rent generellt. Det är varken konstigt eller uppseendeväckande på något sätt även om vi som är insatta in ämnet hade önskat en högre kunskapsnivå i frågan. Därför ägnar vi stor del av vår verksamhet att utbilda och lära folket om LED och dess olika värden och förutsättningar i olika miljöer. 2016/2017 kom Eco by Sweden ut med tidningen Bobättre i en 12-sidorsbilaga som heter Mot Ljusare Tider där vi så pedagogiskt som möjligt förklarat vissa delar av LED och LED-tekniken. Syftet med bilagan är att bostadsrättsföreningar - som bilagen bland annat nått ut till - när de ska byta belysning vet vilka luckor och annat som finns i vägen för en optimal och sund ljussättning med den nya tekniken. Det är inte alltid bara att byte belysning utan närmare omtanke utan inte sällan krävs en ganska komplex simulation med olika värden inräknade för att få perfekt ljus i exempelvis en kontorslokal som kräver en viss LUX (=total lumen delat med lokalens kvadratmeter (Lite förenklat förklarat)). För detta gör vi bland annat dialuxsimulationer för att beräkna det ljus vi installerar hos kunden. LED är som synes inte bara viktigt idag ur ett energieffektivseringsperspektiv utan också ur ett ergonomiskt perspektiv då det är visat att människors ohälsa och depressioner kan reduceras och minska sjukskrivningar. Mindre forskning har även visat att bra LED-belysning med anpassat ljus även  ha flera olika hälsoeffekter av positiv karaktär och inte minst det faktum att det verkan kunna bota eller i varje fall minska risken för Alzheimer hos Alzheimer-patienter (Från workshop med föreläsning den 4 dec. 2017 hos Energimyndigheten i Stockholm). Den ekonomiska drivkraften bakom LED är inte heller alldeles tydlig och för olika aktörer finns olika motiv det är tydligt. För de som måste byta belysning ofta är det påtagligt vad en totalreformering till LED kan göra för driften av verksamheten och ävenså ur ett djupare ekonomiskt perspektiv med frekventa lampbyten och driftstopp på grund av belysningsbrott till långsiktiga energiförbruknings-minskningar med få lampbyten utan driftstopp eller annat krångel med belysningen.   

LED-belysning är inte längre framtiden. LED-tekniken är nutiden, samtiden och framtiden...

En vanlig missuppfattning är att LED inte ersätter de traditionella lamporna. Det stämmer inte. Idag finns LED som motsvarar samtlig belysning och når upp till samma krav med samma och oftast förbättrade funktioner än den föråldrade belysningen hade som också fasas ut av en anledning. Antingen är den "befäst" med tungmetaller eller så har den för hög energiförbrukning. LED har inga miljöfarliga ämnen och håller en mycket låg energiförbrukning. LED uppnår exempelvis i princip solljusets färgåtergivning idag vilket den inte gjorde för bara några år sedan. LED är dessutom mer kostnadseffektivt än traditionell belysning även om den traditionella belysningen kostar mindre vid inköpstillfället. Man glömmer ofta bort alla byten av glödlampor, halogenlampor och halogenspotlights som är legio och återkommande vilket kan få andra implikationer som verksamhetsstopp eller mörka och dunkla områden både utomhus och i butiker som på grund därav inte besöker. LED är också en färskvara och man ska inte vänta för länge med att använda belysningen. En tumregel är att man bör tända upp LED-belysningen i vart fall en gång per år så komponenterna och LED:en samt drivdonet håller igång. Både LED och drivdon kan få defekter om de inte brukas under längre tid. Man brukar säga att LED är en färskvara och så är också  fallet. Ny belysning som LED måste exempelvis brännas in under en timme innan den skeppas iväg i det fall den inte skulle brukas direkt och hamna på något lager. Då har man i varje fall bränt in LED-dioderna och aktiverat drivdonet och de övriga komponenterna som böras skall. Att man sedan någon gång per år måste tända upp belysning är en annan faktor som är bra att veta om då man i andra fall kan få defekta drivdon och dioder om de inte används.