Frontit

​5 tips för hur du lyckas med Motivation 3.0

Nyhet   •   Mar 12, 2015 15:06 CET

Torben Grut, Projektledare på Frontit, var en av årets talare på den femte upplagan av ”Passion for projects” i Göteborg den 9-10 mars. Föredraget ”Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här” presenterade konkreta råd om hur du som projektledare motiverar människor att nå sin fulla potential i projektet.

Idén med ”Motivation 3.0” är att skapa självständiga ansvarstagande individer som är engagerade i sitt arbete och har en känsla av ett högre syfte med resultatet av sina ansträngningar.

Människor är alltid motiverade. Frågan är inte om, utan varför. Ska motivationen vara uthållig måste den komma inifrån. Eftersom en ständig utvärdering av det egna arbetet alltid pågår hos en individ, är ett lämpligt första steg mot en förändring till en ännu mer motiverande arbetsmiljö att hjälpa människor att hantera sin utvärdering och få struktur på den.

I modellen, se relaterat material, beskrivs systematiskt den process som alla arbetstagare på en arbetsplats varje dag är upptagna med. Du behöver förstå var dina teammedlemmar har för drivkrafter för att kunna bli ännu vassare projektledare och uppnå ännu bättre resultat.

För att lyckas behöver arbetet ske varje dag. En effektiv lösning blir att varje dag skapa positiv energi omkring sig som projektledare. Nedan beskrivs några möjliga steg på vägen. Varje steg är anpassat för att kunna gå in var som helst i modellen. Avgör var individen du talar med behöver stöd.

1. Skattning av en situation – Be din grupp om en värdering 1-5 på känsla för jobbet och samma sak för projektets resultat. Sammanställ, lyssna på förslag till förbättringar och fortsätt utveckla arbetssätt och resultatorientering.

2. Känsla av mående – Lyssna och lita på din intuition och känn efter hur du bör agera. Rätta till dålig energi genom att fokusera på positiva resultat. Ägna minimal kraft åt korrigering, men uppmuntra konstruktivt beteende. Hitta inte på hur folk mår, lyssna på dem och ta in vad de säger, eftersom de kommer att agera utifrån hur de verkligen mår, inte hur de borde må i den situation du frågar dem. Det är i denna punkt man ser skillnad på bra och mindre bra arbetsledning.

3. Avsikter – Upplys om dina intentioner för dagen/veckan kontinuerligt. Undersök genom att prata med din grupp vilka personliga mål varje person har.

4. Studera beteenden – uppmuntra konstruktiva beteenden. Var vaksam på beteende och ta tag i oacceptabla beteenden. Olika projektfaser kräver olika ledning och du anpassar ditt ledarskap till varje given situation

5. Organisations- eller enhetsresultat – delge den större bilden. Konkretisera leveranser för ditt team så att en bild av projektets framdrift uppstår och blir följbar.

Referenser: FIRO, Situationsanpassat ledarskap, Frontit Motivation 3.0 ™