Samhällsbyggarna

6 frågor till Jonas Mosskin

Nyhet   •   Dec 04, 2015 08:07 CET

6 frågor till Jonas Mosskin

psykolog, organisaionskonsult och frilanskribent på Organisationspsykologerna

1) Jonas!, du ska tillsammans med Johan Grant leda den utbildning som Samhällsbyggarna anordnar tillsammans med Organisationspsykologerna. Berätta lite om utbildningen och din bakgrund!

-Jag har en bakgrund från Kaospiloterna i Danmark. Där fick jag lära mig mycket om grupper och grupprocesser på ett praktisk plan. Den erfarenheten samt en starkt intresse sedan tonåren för kultur har lett till att jag organiserat, producerat och deltagit i kultursammanhang.

-Dessa erfarenheter har varit värdefulla för mig när jag kombinerat psykolog- och konsultrollen. Det handlar ofta om att driva förändring på olika sätt. Jag räds inte förändringsprocesser och har därför kunnat pusha klienter och kunder att våga ta steg. Jag vet av egen erfarenhet att det inte är så farligt, det är ofta mer lärorikt och spännande än farligt.

-Vår utbildning fokuserar på att ge deltagaren självförtroende och en känsla av att det är möjligt att gräva där man står och ta tag här och nu med den innovation eller förändring som man redan driver. Vi gör detta genom att deltagarna får en välvillig knuff att gå tillbaka till sitt sammanhang och prata med de viktigaste aktörerna (både de som kan sätta käppar i hjulen och de som kan vara möjliggörare) för att förändringen skall komma till stånd. Utbildningen ger en verktyg att komma igång att göra mer, och grubbla mindre.

2) Varför är det så viktigt med utbildning inom förändringsarbete?

-Det gäller att förstå förändringens motkrafter och lära sig hantera det motstånd som kan finnas när man skall genomdriva förändringar med människor i en organisation. Det är en konst att driva förändring och vi behöver både löpande praktik blandad med reflektion och fördjupning för att bli skickliga ledare.

3) Vem tycker du ska gå utbildningen?

-Om man känner att man ofta får och tar en roll i en organisation där man skall genomdriva förändring men samtidigt har erfarit att det är svårt och att de hinder man möter känns diffusa och krävande då tycker jag att man skall gå. För projektledare och nya chefer och ledare är det centralt att driva förändring. Att få fler redskap att driva innovation- och förändringsprocesser är en nyckel till framgång, helt enkelt.

4) BeskrivJohan Grant som tillsammans med dig leder utbildningen.

Johan är psykolog och erfaren organisationskonsult sedan snart tjugo år. Johan trivs bäst i rollen som rådgivare till ledare som står inför komplexa utmaningar i karriären och i organisationen. Johan har under åren coachat hundratals chefer på djupet. Som coach är han ett personligt bollplank som utvecklar ledarna och deras ledningsteam, så att de kan driva förändring med den kraft och det mandat som behövs. Johan ser lika mycket till systemet och sammanhanget där en förändring skall komma till stånd som till den förändringsledare som skall göra skillnad.

5) Du skriver också, kan du nämna i vilka sammanhang du skriver?

-Jag skriver regelbundet om psykologi och kultur för Dagens Nyheter, Modern Psykologi och Psykologtidningen. Jag svarar på läsarfrågor om ledarskap och hälsa för tidningen Dagens Arbete. Allt mer har jag kommit att intressera mig för hållbarhet och skriver i t.ex. Camino och Effekt om kopplingen mellan vårt psyke, våra beteenden och svårigheten att få till stånd varaktig och hållbar förändring.

6) Du har väl även varit med att starta psykologer tittar på film? Berätta!

-2007 startade jag ett samtalskoncept som jag kallade för Psykologer tittar på film. Här analyserar jag med inbjudna gäster filmer utifrån ett psykologiskt perspektiv tillsammans med publiken. Jag har velat göra psykologi tillgänglig och förståelig för vem som helst. Idag gör jag detta med psykologen och författaren Jenny Jägerfeld och nu finns även Psykologer läser böcker och Psykologer går på teater.