Capio CFTK - Centrum för Titthålskirurgi

600 personer opererade för fetma

Nyhet   •   Sep 09, 2010 17:40 CEST

Centrum för titthålskirurgi (CFTK) har nu hjälpt 600 personer att bli av med sin fetma. Det motsvarar en samlad övervikt på cirka 22 ton. Den första personen opererades 2006. Tre av fyra operationer har gjorts med den så kallade sleevemetoden och de övriga med gastric bypass. Vid CFTK pågår forskning om den psykologiska påverkan före och efter en fetmaoperation samt om olika kirurgiska metoder för fetmakirurgi.

CFTK i Stockholm är den ledande privata kliniken i Sverige för användning av sleevemetoden vid fetmakirurgi. Operationen innebär att omkring 75 procent av magsäcken tas bort och resten omformas till ett rör. Viktnedgången beror dock inte enbart på att den förminskade magsäcken rymmer mindre mat. Den del som tas bort står också för en stor del av kroppens produktion av hungerhormonet ghrelin. Sleevemetoden är den vanligaste operationsmetoden hos patienter med BMI 30-40 hos CFTK.

Gastric bypass är den andra formen av fetmakirurgi och innebär att övre delen av magsäcken skiljs från den övriga magsäcken så att det bildas en liten ficka. Därefter dras en slynga från tunntarmen direkt upp till fickan förbi den bortkopplade delen.

CFTK:s verksamhet startade 2006 av Dag Arvidsson, docent i kirurgi och specialiserad på titthålskirurgi (laparoskopisk kirurgi). Sedan februari 2010 sker verksamheten i egna lokaler, centralt belägna på Drottninggatan i Stockholm.

Likvärdig viktnedgång
Viktnedgången med sleevemetoden förefaller i ett kortare perspektiv bli lika stor som vid gastric bypass, alltså omkring 30 procent. Samtidigt kan vissa biverkningar och risker med gastric bypass undvikas. Det krävs dock fortsatt uppföljning för att fastställa om resultaten med sleevemetoden är lika bra efter tio, tjugo år.

-  Varje patient minskar i genomsnitt 37 kg så vi har opererat bort cirka 22 ton hos våra patienter. Vi har särskilt stor efterfrågan på vår egna operationsmetod, sleeve som annars v bra genomförs utomlands, främst i USA, säger Dag Arvidsson, docent i kirurgi och grundare av CFTK.

CFTK är också verksamma vid Mjöskirurgerne i Gjövik, Norge, där de första 150 fetmaoperationerna nu utförts.

Psykologiskt stöd
Förutom den rent kirurgiska verksamheten bedriver CFTK även utveckling och forskning där man utvärderar sina resultat ur ett både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid livskvalitet och det psykosociala omhändertagande av patienterna efter operation. Till deras stöd finns bland annat en hemsida www.viktpsykologen.se.  Patienter som opererats vid CFTK erbjuds att delta i ett forskningsprojekt knutet till Uppsala universitet där de under sju veckor kan få psykologisk behandling via Internet.

I Sverige genomförs tusentals fetmaoperationer om året men behovet bedöms vara betydligt större.